English version
Jørn Ljunggren

Jørn Ljunggren

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Andersen, Patrick Lie; Ljunggren, Jørn (2021). Tillitsfulle vinnere? Klasseforskjeller i tillit blant osloungdom. Ljunggren, Jørn; Hansen, Marianne Nordli (Red.). Arbeiderklassen. 21. s. 413-432. Cappelen Damm Akademisk.

Helland, Håvard; Ljunggren, Jørn (2021). Arbeidere og yrkesstatus i Likhets-Norge. Ljunggren, Jørn; Hansen, Marianne Nordli (Red.). Arbeiderklassen. 15. s. 293-312. Cappelen Damm Akademisk.

Ljunggren, Jørn (2021). Hvordan skape en arbeidskar. Ljunggren, Jørn; Hansen, Marianne Nordli (Red.). Arbeiderklassen. 10. s. 199-214. Cappelen Damm Akademisk.

Hansen, Marianne Nordli; Ljunggren, Jørn (2021). Arbeiderklassen i Norge - definisjon, sammensetning og endring. Ljunggren, Jørn; Hansen, Marianne Nordli (Red.). Arbeiderklassen. 2. s. 37-62. Cappelen Damm Akademisk.

Ljunggren, Jørn (2021). Å åpne opp arbeiderklassen. Ljunggren, Jørn; Hansen, Marianne Nordli (Red.). Arbeiderklassen. 1. s. 19-36. Cappelen Damm Akademisk.

Ljunggren, Jørn; Hansen, Marianne Nordli (2021). Arbeiderklassen. ISBN: 9788202646240. 494 s. Cappelen Damm Akademisk.

Halvorsen, Pål; Ljunggren, Jørn (2020). A new generation of business masculinity? Privileged high school boys in a gender egalitarian context. Gender and Education . Vol. 33.
http://hdl.handle.net/10852/78849

Ljunggren, Jørn; Orupabo, Julia (2020). Moving beyond: narratives of higher educational aspirations among descendants of immigrants in vocational training. British Journal of Sociology of Education . Vol. 41.
https://hdl.handle.net/11250/2658554

Eimhjellen, Ivar; Ljunggren, Jørn (2018). Demokratisering av deltakelse gjennom sosiale medier. Sosial ulikhet i nordmenns digitale samfunnsengasjement. Enjolras, Bernard; Eimhjellen, Ivar (Red.). Fra kollektiv til konnektiv handling? Nye former for samfunnsengasjement og kollektiv handling i Norge. Kapittel 3. s. 63-100. Cappelen Damm Akademisk.

Flemmen, Magne; Toft, Maren; Andersen, Patrick Lie; Hansen, Marianne Nordli; Ljunggren, Jørn (2017). Forms of Capital and Modes of Closure in Upper Class Reproduction. Sociology . Vol. 51.
http://hdl.handle.net/11250/2483123

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig