English version
Jørn Ljunggren

Jørn Ljunggren

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

  • Ungdom i endring

    Prosjektet tar for seg hvordan sosial ulikhet utspiller seg i ungdomstida.

Vitenskapelige publikasjoner

Andersen, Patrick Lie; Ljunggren, Jørn (2021). Tillitsfulle vinnere? Klasseforskjeller i tillit blant osloungdom. Ljunggren, Jørn; Hansen, Marianne Nordli (Red.). Arbeiderklassen. 21. s. 413-432. Cappelen Damm Akademisk.

Helland, Håvard; Ljunggren, Jørn (2021). Arbeidere og yrkesstatus i Likhets-Norge. Ljunggren, Jørn; Hansen, Marianne Nordli (Red.). Arbeiderklassen. 15. s. 293-312. Cappelen Damm Akademisk.

Ljunggren, Jørn (2021). Hvordan skape en arbeidskar. Ljunggren, Jørn; Hansen, Marianne Nordli (Red.). Arbeiderklassen. 10. s. 199-214. Cappelen Damm Akademisk.

Hansen, Marianne Nordli; Ljunggren, Jørn (2021). Arbeiderklassen i Norge - definisjon, sammensetning og endring. Ljunggren, Jørn; Hansen, Marianne Nordli (Red.). Arbeiderklassen. 2. s. 37-62. Cappelen Damm Akademisk.

Ljunggren, Jørn (2021). Å åpne opp arbeiderklassen. Ljunggren, Jørn; Hansen, Marianne Nordli (Red.). Arbeiderklassen. 1. s. 19-36. Cappelen Damm Akademisk.

Ljunggren, Jørn; Hansen, Marianne Nordli (2021). Arbeiderklassen. ISBN: 9788202646240. 494 s. Cappelen Damm Akademisk.

Halvorsen, Pål; Ljunggren, Jørn (2020). A new generation of business masculinity? Privileged high school boys in a gender egalitarian context. Gender and Education . Vol. 33.
http://hdl.handle.net/10852/78849

Ljunggren, Jørn; Orupabo, Julia (2020). Moving beyond: narratives of higher educational aspirations among descendants of immigrants in vocational training. British Journal of Sociology of Education . Vol. 41.
https://hdl.handle.net/11250/2658554

Eimhjellen, Ivar; Ljunggren, Jørn (2018). Demokratisering av deltakelse gjennom sosiale medier. Sosial ulikhet i nordmenns digitale samfunnsengasjement. Enjolras, Bernard; Eimhjellen, Ivar (Red.). Fra kollektiv til konnektiv handling? Nye former for samfunnsengasjement og kollektiv handling i Norge. Kapittel 3. s. 63-100. Cappelen Damm Akademisk.

Flemmen, Magne; Toft, Maren; Andersen, Patrick Lie; Hansen, Marianne Nordli; Ljunggren, Jørn (2017). Forms of Capital and Modes of Closure in Upper Class Reproduction. Sociology . Vol. 51.
http://hdl.handle.net/11250/2483123

Ljunggren, Jørn; Toft, Maren; Flemmen, Magne (2017). Geografiske klasseskiller : Fordelingen av goder og byrder mellom Oslos bydeler. Ljunggren, Jørn (Red.). Oslo - ulikhetenes by. Kapittel 17. s. 359-376. Cappelen Damm Akademisk.

Ljunggren, Jørn; Andersen, Patrick Lie (2017). Vestkant og østkant, eller nye skillelinjer? Bostedssegregasjon blant Oslo-ungdom mellom 2003 og 2012. Ljunggren, Jørn (Red.). Oslo - ulikhetenes by. Kapittel 3. s. 57-80. Cappelen Damm Akademisk.

Ljunggren, Jørn (2017). Oslo og sosial ulikhet. Ljunggren, Jørn (Red.). Oslo - ulikhetenes by. kapittel 1. s. 13-29. Cappelen Damm Akademisk.

Ljunggren, Jørn (2017). Oslo - ulikhetenes by. ISBN: 9788202521615. 414 s. Cappelen Damm Akademisk.

Ljunggren, Jørn Eigil (2016). Economic rewards in the Cultural upper class: The impact of social origin on income within the Norwegian field of culture. Poetics . Vol. 57.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S...

Toft, Maren; Ljunggren, Jørn (2016). Geographies of class advantage: The influence of adolescent neighbourhoods in Oslo. Urban Studies . Vol. 53.

Ljunggren, Jørn (2015). Elitist Egalitarianism: Negotiating Identity in the Norwegian Cultural Elite. Sociology . Vol. 51.

Ljunggren, Jørn; Andersen, Patrick Lie (2015). Vertical and Horizontal Segregation: Spatial Class Divisions in Oslo, 1970–2003. International Journal of Urban and Regional Research . Vol. 39.

Hansen, Marianne Nordli; Andersen, Patrick Lie; Flemmen, Magne; Ljunggren, Jørn (2014). Klasser og eliter. Korsnes, Olav; Hansen, Marianne Nordli; Hjellbrekke, Johannes (Red.). Elite og klasse i et egalitært samfunn. 2. s. 25-38. Universitetsforlaget.

Andersen, Patrick Lie; Ljunggren, Jørn (2014). Gylne ghettoer. Inntektselitens bostedssegregering i Oslo, 1980-2005. Korsnes, Olav; Hansen, Marianne Nordli; Hjellbrekke, Johannes (Red.). Elite og klasse i et egalitært samfunn. 8. s. 126-143. Universitetsforlaget.

Ljunggren, Jørn (2014). Finnes det en norsk kulturelite?. Korsnes, Olav; Hansen, Marianne Nordli; Hjellbrekke, Johannes (Red.). Elite og klasse i et egalitært samfunn. 11. s. 193-210. Universitetsforlaget.

Dahlgren, Kenneth; Ljunggren, Jørn (2010). Klasse: Begrep, skjema og debatt. Dahlgren, Kenneth; Ljunggren, Jørn (Red.). Klassebilder: Ulikhet og sosial mobilitet i Norge. Klasse: Begrep, skjema og debatt. s. 13-27. Universitetsforlaget.

Dahlgren, Kenneth; Ljunggren, Jørn (2010). Klassebilder: Ulikhet og sosial mobilitet i Norge. ISBN: 978-82-15-01580-4. 282 s. Universitetsforlaget.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig