English version
Patrick Lie Andersen

Patrick Lie Andersen

Kort om

Patrick Lie Andersen er forsker III ved NOVA, Seksjon for ungdomsforskning. Han er MA i sosiologi (2009) fra Universitetet i Oslo og er nå PhD-student samme sted. Hans forskning retter seg mot sosial ulikhet generelt, med et spesielt fokus på ungdoms livssituasjon, sosial ulikhet, sosial klasse, utdanning, urbane områder og sosiale eliter. Andersen var prosjektleder for ungdomsundersøkelsen Ung i Oslo 2015. Han jobber nå med et prosjekt om ungdom og bosituasjon for Husbanken, og er prosjektleder for Ung i Bydel Grorud.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Kvantitative forskningsmetoder   Eliter   Sosial ulikhet   Ungdom   Utdanning   Ung i Oslo

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Andersen, Patrick Lie; Ljunggren, Jørn (2021). Tillitsfulle vinnere? Klasseforskjeller i tillit blant osloungdom. Ljunggren, Jørn; Hansen, Marianne Nordli (Red.). Arbeiderklassen. 21. s. 413-432. Cappelen Damm Akademisk.

Andersen, Patrick Lie; Smette, Ingrid; Bredal, Anja (2020). Ungdoms voldsutsatthet og foreldres landbakgrunn. Bredal, Anja; Eggebø, Helga; Eriksen, Astrid (Red.). Vold i nære relasjoner i et mangfoldig Norge. Kapittel 9. s. 167-195. Cappelen Damm Akademisk.
http://hdl.handle.net/10852/81154

Seland, Idunn; Andersen, Patrick Lie (2020). Hva kjennetegner ungdom som går på norske fritidsklubber og ungdomshus?. Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning (NTU) . Vol. 1.

Bakken, Anders; Andersen, Patrick Lie; Frøyland, Lars Roar; Abebe, Dawit Shawel (2019). Rekkefølgeeffekter i spørreundersøkelser blant ungdom. Resultater fra et split-ballot-eksperiment. Norsk sosiologisk tidsskrift . Vol. 3.
https://www.idunn.no/norsk_sosiologisk_tidsskrift/...

Andersen, Patrick Lie; Bakken, Anders (2019). Social class differences in youths’ participation in organized sports: What are the mechanisms?. International Review for the Sociology of Sport . Vol. 54.
http://journals.sagepub.com/eprint/CaxkzcgsKcBCnt7...

Andersen, Patrick Lie; Pedersen, Willy; Bakken, Anders (2017). Russetid i Oslo. Hvem deltar? Hvem feirer hardest?. Ljunggren, Jørn (Red.). Oslo - ulikhetenes by. Kapittel 14. s. 307-323. Cappelen Damm Akademisk.

Flemmen, Magne; Toft, Maren; Andersen, Patrick Lie; Hansen, Marianne Nordli; Ljunggren, Jørn (2017). Forms of Capital and Modes of Closure in Upper Class Reproduction. Sociology . Vol. 51.
http://hdl.handle.net/11250/2483123

Ljunggren, Jørn; Andersen, Patrick Lie (2017). Vestkant og østkant, eller nye skillelinjer? Bostedssegregasjon blant Oslo-ungdom mellom 2003 og 2012. Ljunggren, Jørn (Red.). Oslo - ulikhetenes by. Kapittel 3. s. 57-80. Cappelen Damm Akademisk.

Strandbu, Åse; Gulløy, Elisabeth; Andersen, Patrick Lie; Seippel, Ørnulf Nicolay; Dalen, Håvard Bergesen (2017). Ungdom, idrett og klasse: Fortid, samtid og framtid. Norsk sosiologisk tidsskrift . Vol. 1.
http://hdl.handle.net/11250/2500294

Sandlie, Hans Christian; Andersen, Patrick Lie (2016). "Rotløs ungdom" - Ungdom, flytting og livssjanser. Sosiologi i dag . Vol. 46.
http://ojs.novus.no/index.php/SID/article/view/130...

Ljunggren, Jørn; Andersen, Patrick Lie (2015). Vertical and Horizontal Segregation: Spatial Class Divisions in Oslo, 1970–2003. International Journal of Urban and Regional Research . Vol. 39.

Andersen, Patrick Lie (2014). Den norske politiske eliten. Sammenhengen mellom politiske posisjoner, klassebakgrunn og utdanning. Korsnes, Olav; Hansen, Marianne Nordli; Hjellbrekke, Johannes (Red.). Elite og klasse i et egalitært samfunn. 9. s. 144-164. Universitetsforlaget.

Hansen, Marianne Nordli; Andersen, Patrick Lie; Flemmen, Magne; Ljunggren, Jørn (2014). Klasser og eliter. Korsnes, Olav; Hansen, Marianne Nordli; Hjellbrekke, Johannes (Red.). Elite og klasse i et egalitært samfunn. 2. s. 25-38. Universitetsforlaget.

Andersen, Patrick Lie; Ljunggren, Jørn (2014). Gylne ghettoer. Inntektselitens bostedssegregering i Oslo, 1980-2005. Korsnes, Olav; Hansen, Marianne Nordli; Hjellbrekke, Johannes (Red.). Elite og klasse i et egalitært samfunn. 8. s. 126-143. Universitetsforlaget.

Sigle-Rushton, Wendy; Lyngstad, Torkild Hovde; Andersen, Patrick Lie; Kravdal, Øystein (2014). Proceed with caution? Parents' union dissolution and children's educational achievement. Journal of Marriage and Family . Vol. 76.

Andersen, Patrick Lie; Hansen, Marianne Nordli (2012). Class and Cultural Capital-The Case of Class Inequality in Educational Performance. European Sociological Review . Vol. 28.
http://esr.oxfordjournals.org/content/early/2011/0...Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig