English version
Patrick Lie Andersen

Patrick Lie Andersen

Kort om

Patrick Lie Andersen er forsker III ved NOVA, Seksjon for ungdomsforskning. Han har en PhD i sosiologi fra Universitetet i Oslo. Hans forskning retter seg mot ungdoms livssituasjon, soesielt med tanke på deres utdanning, organisasjonsdeltakelse og politiske engasjement. Andersen har spesiell interesse for sosial ulikhet som dreier seg om sosial klasse og geografiske forskjeller. I tillegg er Andersen tilknyttet voldsprogrammet, der han har bidratt i forskningsprosjekter som handler om voldsutsatthet og kriminalitet.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Kvantitative forskningsmetoder   Eliter   Sosial ulikhet   Ungdom   Utdanning   Ung i Oslo

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Frøyland, Lars Roar; Andersen, Patrick Lie (2022). Interpersonal Victimization During Childhood and Adolescence and Educational Attainment in Young Adulthood: A Latent Class Analysis Approach. Journal of Interpersonal Violence .

Andersen, Patrick Lie; Ljunggren, Jørn (2021). Tillitsfulle vinnere? Klasseforskjeller i tillit blant osloungdom. Ljunggren, Jørn; Hansen, Marianne Nordli (Red.). Arbeiderklassen. 21. s. 413-432. Cappelen Damm Akademisk.

Andersen, Patrick Lie; Smette, Ingrid; Bredal, Anja (2020). Ungdoms voldsutsatthet og foreldres landbakgrunn. Bredal, Anja; Eggebø, Helga; Eriksen, Astrid (Red.). Vold i nære relasjoner i et mangfoldig Norge. Kapittel 9. s. 167-195. Cappelen Damm Akademisk.
http://hdl.handle.net/10852/81154

Seland, Idunn; Andersen, Patrick Lie (2020). Hva kjennetegner ungdom som går på norske fritidsklubber og ungdomshus?. Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning (NTU) . Vol. 1.

Bakken, Anders; Andersen, Patrick Lie; Frøyland, Lars Roar; Abebe, Dawit Shawel (2019). Rekkefølgeeffekter i spørreundersøkelser blant ungdom. Resultater fra et split-ballot-eksperiment. Norsk sosiologisk tidsskrift . Vol. 3.
https://www.idunn.no/norsk_sosiologisk_tidsskrift/...

Andersen, Patrick Lie; Bakken, Anders (2019). Social class differences in youths’ participation in organized sports: What are the mechanisms?. International Review for the Sociology of Sport . Vol. 54.
http://journals.sagepub.com/eprint/CaxkzcgsKcBCnt7...

Andersen, Patrick Lie; Pedersen, Willy; Bakken, Anders (2017). Russetid i Oslo. Hvem deltar? Hvem feirer hardest?. Ljunggren, Jørn (Red.). Oslo - ulikhetenes by. Kapittel 14. s. 307-323. Cappelen Damm Akademisk.

Flemmen, Magne; Toft, Maren; Andersen, Patrick Lie; Hansen, Marianne Nordli; Ljunggren, Jørn (2017). Forms of Capital and Modes of Closure in Upper Class Reproduction. Sociology . Vol. 51.
http://hdl.handle.net/11250/2483123

Ljunggren, Jørn; Andersen, Patrick Lie (2017). Vestkant og østkant, eller nye skillelinjer? Bostedssegregasjon blant Oslo-ungdom mellom 2003 og 2012. Ljunggren, Jørn (Red.). Oslo - ulikhetenes by. Kapittel 3. s. 57-80. Cappelen Damm Akademisk.

Strandbu, Åse; Gulløy, Elisabeth; Andersen, Patrick Lie; Seippel, Ørnulf Nicolay; Dalen, Håvard Bergesen (2017). Ungdom, idrett og klasse: Fortid, samtid og framtid. Norsk sosiologisk tidsskrift . Vol. 1.
http://hdl.handle.net/11250/2500294

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig