English version
May-Len Skilbrei

May-Len Skilbrei

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Kriminologi   Sosiologi

Emner

Kjønn   Migrasjon   Arbeid   Kriminalitet   Seksualitet   Makt   Klasse   Kvalitativ metode   Feltarbeid   Sosial ulikhet   Kulturanalyse   Prostitusjon   Ufaglært arbeid   Europeisk asylpolitikk   Politisk diskurs   Interseksjonalitet   Menneskesmugling   Sosialt arbeid   Menneskehandel

Regioner

Europa   Norden

Land

Norge

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Skilbrei, May-Len (2019). Criminological perspectives on human trafficking. Mitsilegas, Valsamis; Hufnagel, Saskia; Moiseienko, Anton (Red.). Research Handbook on Transnational Crime. s. 236-246. Edward Elgar Publishing.

Skilbrei, May-Len; Stefansen, Kari; Heinskou, Marie Bruvik (2019). A Nordic research agenda on rape and sexual violence. Heinskou, Marie Bruvik; Stefansen, Kari; Skilbrei, May-Len (Red.). Rape in the Nordic Countries: Continuity and Change. Kapittel 1. s. 1-17. Routledge.
http://hdl.handle.net/10852/74950

Heinskou, Marie Bruvik; Stefansen, Kari; Skilbrei, May-Len (2019). Rape in the Nordic Countries: Continuity and Change. ISBN: 9780429467608. 262 s. Routledge.
https://www.taylorfrancis.com/books/e/978042946760...

Skilbrei, May-Len; Bakketeig, Elisiv (2019). Child Sexual Abuse. Langford, Malcolm; Skivenes, Marit; Søvig, Karl Harald (Red.). Children’s Rights in Norway: An Implementation Paradox?. 4. s. 136-164. Universitetsforlaget.

Skilbrei, May-Len Østbye (2019). Assessing the Power of Prostitution Policies to Shift Markets, Attitudes, and Ideologies. Annual Review of Criminology . Vol. 2.

Ystehede, Per Jørgen; Skilbrei, May-Len (2018). “Down on whores”. Considering representations of Jack the Ripper’s victims. Crowhurst, Isabel; dewey, susan; Izugbara, Chimaraoke (Red.). The Routledge International Handbook of Sex Industry Research. Kapittel 48. Routledge.

Skilbrei, May-Len (2018). The 'normal' and the 'other' woman of prostitution policy debates: New concerns and solutions. Skilbrei, May-Len; Spanger, Marlene (Red.). Understanding Sex for Sale. Meanings and Moralities of Sexual Commerce. Kapittel 10. s. 161-179. Routledge.

Skilbrei, May-Len; Spanger, Marlene (2018). Speaking about sex for sale historically, spatially and politically. Skilbrei, May-Len; Spanger, Marlene (Red.). Understanding Sex for Sale. Meanings and Moralities of Sexual Commerce. Kapittel 1. s. 1-18. Routledge.

Skilbrei, May-Len; Spanger, Marlene (2018). Understanding Sex for Sale. Meanings and Moralities of Sexual Commerce. ISBN: 978-1-138-09296-9. 218 s. Routledge.

Brunovskis, Anette; Skilbrei, May-Len (2018). Individual or Structural Inequality? Access and Barriers in Welfare Services for Women Who Sell Sex. Social Inclusion . Vol. 6.
https://www.cogitatiopress.com/socialinclusion/art...

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig