English version
May-Len Skilbrei

May-Len Skilbrei

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Kriminologi   Sosiologi

Emner

Kjønn   Migrasjon   Arbeid   Kriminalitet   Seksualitet   Makt   Klasse   Kvalitativ metode   Feltarbeid   Sosial ulikhet   Kulturanalyse   Prostitusjon   Ufaglært arbeid   Europeisk asylpolitikk   Politisk diskurs   Interseksjonalitet   Menneskesmugling   Sosialt arbeid   Menneskehandel

Regioner

Europa   Norden

Land

Norge

Forskningsprosjekter

  • Rettsoppfatningen i befolkningen

    Prosjektet skal fremskaffe ny kunnskap om ulike typer av rettsoppfatning i den norske befolkningen, basert på en representativ befolkningsundersøkelse og fokusgruppeintervjuer.

  • Voldsprogrammet – Forskningsprogram om vold i nære relasjoner

    Forskningsprogrammet handler om å forstå vold i nære relasjoner som fenomen og konsekvensene volden har for de som blir utsatt. Det handler også om tiltakene samfunnet setter i verk for å hjelpe utsatte og for å bekjempe vold.

Vitenskapelige publikasjoner

Skilbrei, May-Len (2023). Samtycke till sexuell risk - sexuellt självskadebeteende som problem. Holmström, Charlotta; de Cabo, Anneli; Ouis, Pernilla (Red.). s. 65-81. Liber.

Skilbrei, May-Len (2023). Moving desire: Multiple lives and desires in border-crossing prostitution. Helms, Elissa; Pulkkinen, Tuija (Red.). Borders of desire Gender and sexuality at the Eastern borders of Europe. Manchester University Press.

Skilbrei, May-Len (2023). Brysomt samtykke. Ikdahl, Ingunn; Sandberg, Kirsten; Stewart, Julie; Strand, Vibeke Blaker; Wærstad, Tone Linn (Red.). Hellums metode. Festskrift til Anne Hellum 70 år. Gyldendal Akademisk.

Jahnsen, Synnøve Økland; Skilbrei, May-Len (2022). Red lights for prostitution: Policing the Purchase of Sex in Norway. Darley, Mathilde (Red.). Trafficking and Sex Work Gender, Race and Public Order. Routledge.

Ikdahl, Ingunn; Hellum, Anne; Asland, John; Bruserud, Herman; Hjort, Maria Astrup; Jonassen, Bjørk Gudmundsdottir; Skilbrei, May-Len (2022). Kjønn og rett. Kvinne-, kjønns- og likestillingsperspektiver i jusstudiet. ISBN: 9788202669690. 430 s. Cappelen Damm Akademisk.
http://hdl.handle.net/10852/94267

FitzGerald, Sharron; Skilbrei, May-Len (2022). Sexual politics in contemporary Europe: Moving targets, sitting ducks. ISBN: 978-3-030-91174-4. 136 s. Palgrave Macmillan.
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-9...

Hellum, Anne; Skilbrei, May-Len; Sandvik, Kristin Bergtora (2022). Kjønn, makt og rett: Samfunnsfaglige perspektiver på og i kvinneretten. Ikdahl, Ingunn; Hellum, Anne; Asland, John; Bruserud, Herman; Hjort, Maria Astrup; Jonassen, Bjørk Gudmundsdottir (Red.). Gender and Law: Women's, Gender and Gender-Equality Perspectives in Legal Studies. s. 361-392. Cappelen Damm Akademisk.
http://hdl.handle.net/10852/99626

Skilbrei, May-Len; Crowhurst, Isabel (2022). Swedish, Nordic, European: The journey of a ‘model’ to abolish prostitution. Lohne, Kjersti; Christensen, Mikkel Jarle; Hörnqvist, Magnus (Red.). Nordic Criminal Justice in a Global Context: Practices and Promotion of Exceptionalism. Routledge.
https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9781003195...

Skilbrei, May-Len (2021). Keeping Sweden on top: Rape and legal innovation as nation-branding. Larsen, Eirinn; Moss, Sigrun Marie; Skjelsbæk, Inger (Red.). Gender Equality and Nation Branding in the Nordic Region . s. 75-89. Routledge.
https://doi.org/10.4324/9781003017134-4

Skilbrei, May-Len; Holmström, Charlotta (2021). Linking Prostitution and Human Trafficking Policies: The Nordic Experience. Nelen, Hans; Siegel, Dina (Red.). Contemporary Organized Crime: Developments, Challenges and Responses- Second edition. s. 67-80. Springer.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig