English version
May-Len Skilbrei

May-Len Skilbrei

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Kriminologi   Sosiologi

Emner

Kjønn   Migrasjon   Arbeid   Kriminalitet   Seksualitet   Makt   Klasse   Kvalitativ metode   Feltarbeid   Sosial ulikhet   Kulturanalyse   Prostitusjon   Ufaglært arbeid   Europeisk asylpolitikk   Politisk diskurs   Interseksjonalitet   Menneskesmugling   Sosialt arbeid   Menneskehandel

Regioner

Europa   Norden

Land

Norge

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Skilbrei, May-Len; Bjønness, Jeanett (2021). Resignifying the Client in Search of Respectability. Skilbrei, May-Len; Bjønness, Jeanett; Nencel, Lorraine (Red.). Reconfiguring stigma in studies in sex for sale. Kapittel 9. Routledge.

Skilbrei, May-Len; Bjønness, Jeanett; Nencel, Lorraine (2021). Reconfiguring Stigma in Sex Work Studies and Beyond: Putting Relationality to Work. Skilbrei, May-Len; Bjønness, Jeanett; Nencel, Lorraine (Red.). Reconfiguring stigma in studies in sex for sale. Kapittel 1. Routledge.

Skilbrei, May-Len; Bjønness, Jeanett; Nencel, Lorraine (2021). Reconfiguring stigma in studies in sex for sale. ISBN: 9781138613065. 226 s. Routledge.

Skilbrei, May-Len (2021). Keeping Sweden on top: Rape and legal innovation as nation-branding. Larsen, Eirinn; Skjelsbæk, Inger; Moss, Sigrun Marie (Red.). Gender Equality and Nation Branding in the Nordic Region. Kapittel 4. s. 75-89. Routledge.
http://hdl.handle.net/10852/87266

Skilbrei, May-Len; Holmström, Charlotta (2021). Linking Prostitution and Human Trafficking Policies: The Nordic Experience. Nelen, Hans; Siegel, Dina (Red.). Contemporary Organized Crime: Developments, Challenges and Responses- Second edition. Kapittel 5. s. 67-80. Springer.

Jacobsen, Jørn; Skilbrei, May-Len (2020). Reforming the rape offence in Norwegian criminal law. Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (BJCLCJ) . Vol. 8.
http://hdl.handle.net/10852/83316

Hansen, Maria; Stefansen, Kari; Skilbrei, May-Len (2020). Non-reporting of sexual violence as action: acts, selves, futures in the making. Nordic Journal of Criminology .
http://hdl.handle.net/10852/82019

Skilbrei, May-Len (2020). Criminological Lessons on/from Sexual Violence. Walklate, Sandra; Fitz-Gibbon, Kate; McCulloch, Jude; Maher, Jane Maree (Red.). The Emerald Handbook of Feminism, Criminology and Social Change. Emerald Group Publishing Limited.
http://hdl.handle.net/10852/79320

Skilbrei, May-Len (2020). Taking on the categories, terms and worldviews of the powerful: the pitfalls of trying to be relevant. Identities: Global Studies in Culture and Power .
http://hdl.handle.net/10852/82646

Skilbrei, May-Len (2019). Criminological perspectives on human trafficking. Mitsilegas, Valsamis; Hufnagel, Saskia; Moiseienko, Anton (Red.). Research Handbook on Transnational Crime. s. 236-246. Edward Elgar Publishing.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig