May-Len Skilbrei

May-Len Skilbrei

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Kriminologi, Sosiologi

Emner

Kjønn, Migrasjon, Arbeid, Kriminalitet, Seksualitet, Makt, Klasse, Kvalitativ metode, Feltarbeid, Sosial ulikhet, Kulturanalyse, Prostitusjon, Ufaglært arbeid, Europeisk asylpolitikk, Politisk diskurs, Interseksjonalitet, Menneskesmugling, Sosialt arbeid, Menneskehandel

Regioner

Europa, Norden

Land

Norge

Forskningsprosjekter

  • Voldsprogrammet - Forskningsprogram om vold i nære relasjoner

    Forskningsprogrammet Vold i nære relasjoner ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA på OsloMet – storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) strekker seg over fem år (2014–2019) og er finansiert av Justis- og beredskapsdepartementet med 34 millioner kroner.

Vitenskapelige publikasjoner

Skilbrei, May-Len; Bakketeig, Elisiv (2019). Child Sexual Abuse. Langford, Malcolm; Skivenes, Marit; Søvig, Karl Harald (Red.). Children’s Rights in Norway: An Implementation Paradox?. Universitetsforlaget.

Heinskou, Marie Bruvik; Skilbrei, May-Len; Stefansen, Kari (2019). Rape in the Nordic Countries. ISBN: 978-1-13-860651-7. 280 s. Routledge.

Skilbrei, May-Len Østbye (2019). Assessing the Power of Prostitution Policies to Shift Markets, Attitudes, and Ideologies. Annual review of criminology . Vol. 2.

Ystehede, Per Jørgen; Skilbrei, May-Len (2018). “Down on whores”. Considering representations of Jack the Ripper’s victims. Crowhurst, Isabel; dewey, susan; Izugbara, Chimaraoke (Red.). The Routledge International Handbook of Sex Industry Research. Kapittel 48. Routledge.

Skilbrei, May-Len (2018). The 'normal' and the 'other' woman of prostitution policy debates: New concerns and solutions. Skilbrei, May-Len; Spanger, Marlene (Red.). Understanding Sex for Sale. Meanings and Moralities of Sexual Commerce. Kapittel 10. s. 161-179. Routledge.

Skilbrei, May-Len; Spanger, Marlene (2018). Speaking about sex for sale historically, spatially and politically. Skilbrei, May-Len; Spanger, Marlene (Red.). Understanding Sex for Sale. Meanings and Moralities of Sexual Commerce. Kapittel 1. s. 1-18. Routledge.

Skilbrei, May-Len; Spanger, Marlene (2018). Understanding Sex for Sale. Meanings and Moralities of Sexual Commerce. ISBN: 978-1-138-09296-9. 218 s. Routledge.

Brunovskis, Anette; Skilbrei, May-Len (2018). Individual or Structural Inequality? Access and Barriers in Welfare Services for Women Who Sell Sex. Social Inclusion . Vol. 6.
https://www.cogitatiopress.com/socialinclusion/art...

Skilbrei, May-Len (2018). Manoeuvring in tricky waters: Challenges in being a useful and critical migration scholar. Jahnsen, Synnøve Økland; Powel, Rebecca; Fili, Andriani (Red.). Criminal justice research in an era of mass mobility. 2. Routledge.

Paasche, Erlend; Skilbrei, May-Len; Plambech, Sine (2018). Vulnerable Here or There? Examining the vulnerability of victims of human trafficking before and after return. Anti-Trafficking Review .
http://www.antitraffickingreview.org/index.php/atr...

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig