English version
May-Len Skilbrei

May-Len Skilbrei

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Kriminologi   Sosiologi

Emner

Kjønn   Migrasjon   Arbeid   Kriminalitet   Seksualitet   Makt   Klasse   Kvalitativ metode   Feltarbeid   Sosial ulikhet   Kulturanalyse   Prostitusjon   Ufaglært arbeid   Europeisk asylpolitikk   Politisk diskurs   Interseksjonalitet   Menneskesmugling   Sosialt arbeid   Menneskehandel

Regioner

Europa   Norden

Land

Norge

Forskningsprosjekter

  • Rettsoppfatningen i befolkningen

    Prosjektet skal fremskaffe ny kunnskap om ulike typer av rettsoppfatning i den norske befolkningen, basert på en representativ befolkningsundersøkelse og fokusgruppeintervjuer.

  • Voldsprogrammet – Forskningsprogram om vold i nære relasjoner

    Forskningsprogrammet handler om å forstå vold i nære relasjoner som fenomen og konsekvensene volden har for de som blir utsatt. Det handler også om tiltakene samfunnet setter i verk for å hjelpe utsatte og for å bekjempe vold.

Vitenskapelige publikasjoner

Hellum, Anne; Skilbrei, May-Len; Sandvik, Kristin Bergtora (2022). Kjønn, makt og rett: Samfunnsfaglige perspektiver på og i kvinneretten. Ikdahl, Ingunn; Hellum, Anne; Asland, John; Bruserud, Herman; Hjort, Maria Astrup; Jonassen, Bjørk Gudmundsdottir; Skilbrei, May-Len (Red.). Kjønn og rett. Kvinne-, kjønns- og likestillingsperspektiver i jusstudiet. Kapittel 13. s. 361-392. Cappelen Damm Akademisk.

Ikdahl, Ingunn; Hellum, Anne; Asland, John; Bruserud, Herman; Hjort, Maria Astrup; Jonassen, Bjørk Gudmundsdottir; Skilbrei, May-Len (2022). Kjønn og rett. Kvinne-, kjønns- og likestillingsperspektiver i jusstudiet. ISBN: 9788202669690. 430 s. Cappelen Damm Akademisk.
http://hdl.handle.net/10852/94267

Guia, Maria João; Skilbrei, May-Len (2021). Justice Gaps for Female Migrants. Fouskas, Theodoros (Red.). Immigrants, Asylum Seekers and Refugees in Times of Crises: A. An International Handbook on Migration and Refugee Studies, Management Policies and Governance. Chapter 30.

Langford, Malcolm; Skilbrei, May-Len (2021). Branding the Nordic model of prostitution policy. Byrkjeflot, Haldor; Mjøset, Lars; Mordhorst, Mads; Petersen, Klaus (Red.). The Making and Circulation of Nordic Models, Ideas and Images. 9. s. 165-191. Routledge.
https://www.taylorfrancis.com/chapters/oa-edit/10....

Skilbrei, May-Len; Bjønness, Jeanett (2021). Resignifying the Client in Search of Respectability. Skilbrei, May-Len; Bjønness, Jeanett; Nencel, Lorraine (Red.). Reconfiguring stigma in studies in sex for sale. Kapittel 9. Routledge.

Skilbrei, May-Len; Bjønness, Jeanett; Nencel, Lorraine (2021). Reconfiguring Stigma in Sex Work Studies and Beyond: Putting Relationality to Work. Skilbrei, May-Len; Bjønness, Jeanett; Nencel, Lorraine (Red.). Reconfiguring stigma in studies in sex for sale. Kapittel 1. Routledge.

Skilbrei, May-Len; Bjønness, Jeanett; Nencel, Lorraine (2021). Reconfiguring stigma in studies in sex for sale. ISBN: 9781138613065. 226 s. Routledge.

Skilbrei, May-Len (2021). Keeping Sweden on top: Rape and legal innovation as nation-branding. Larsen, Eirinn; Moss, Sigrun Marie; Skjelsbæk, Inger (Red.). Gender Equality and Nation Branding in the Nordic Region. Kapittel 4. s. 75-89. Routledge.
http://hdl.handle.net/10852/87266

Skilbrei, May-Len; Holmström, Charlotta (2021). Linking Prostitution and Human Trafficking Policies: The Nordic Experience. Nelen, Hans; Siegel, Dina (Red.). Contemporary Organized Crime: Developments, Challenges and Responses- Second edition. Kapittel 5. s. 67-80. Springer.

Jacobsen, Jørn; Skilbrei, May-Len (2020). Reforming the rape offence in Norwegian criminal law. Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (BJCLCJ) . Vol. 8.
http://hdl.handle.net/10852/83316

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig