Norwegian version
May-Len Skilbrei

May-Len Skilbrei

Fields of study

Academic disciplines

Criminology   Sociology

Subject areas

Gender   Migration   Labour   Crime   Sexuality   Power   Class   Qualitative methods   Fieldwork   Social inequalities   Cultural Analysis   Prostitution   Unskilled work   European asylum policies   Political discourse   Intersectionality   Human smuggling   Sosialt arbeid   Human trafficking

Regions

Europe   The Nordic Countries

Countries

Norway

Research projects

Scientific publications

Lomell, Heidi Mork; Skilbrei, May-Len (2024). Hva er kriminologi?. Lomell, Heidi Mork; Skilbrei, May-Len (Ed.). Kriminologi. p. 11-31. Universitetsforlaget.

Kruse, Anja Emilie; Skilbrei, May-Len (2024). The monster and the self: Taking on the monstrosity of sexual violations. Punishment & Society.
https://doi.org/10.1177/14624745231221933

Skilbrei, May-Len (2024). Human Trafficking Policies in Scandinavia: What Happens When International Obligations Meet National Problem Definitions?. Rodrigues, Anabela Miranda; Guia, Maria João (Ed.). New Forms of Human Trafficking. p. 75-91. Springer.
https://doi.org/10.1007/978-3-031-39732-5_5

Skilbrei, May-Len (2024). Om blindsoner, utkikkspunkt og epistemologiske fellesskap: Hva kan gjøres for å skape ny kunnskap?. Leseth, Anne Birgitte; Mangset, Marte; Nordberg, Tanja Haraldsdottir; Ihlebæk, Hanna Marie (Ed.). Tett på profesjon, arbeid og politikk: Kvalitative metodeutfordringer og verktøy for å løse dem. p. 239-255. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/10.23865/noasp.210.ch13

Lomell, Heidi Mork; Skilbrei, May-Len (2024). Kriminologi. ISBN: 978-82-15-07199-2. 300 p. Universitetsforlaget.

Rodriguez Goyes, David; Skilbrei, May-Len (2023). Rich scholar, poor scholar: inequalities in research capacity, “knowledge” abysses, and the value of unconventional approaches to research. 19 p. Crime, law and social change.
https://doi.org/10.1007/s10611-023-10105-x

Skilbrei, May-Len (2023). Moving desire: Multiple lives and desires in border-crossing prostitution. Helms, Elissa; Pulkkinen, Tuija (Ed.). Borders of desire Gender and sexuality at the Eastern borders of Europe. p. 80-95. Manchester University Press.

Skilbrei, May-Len (2023). Brysomt samtykke. Ikdahl, Ingunn; Sandberg, Kirsten; Stewart, Julie; Strand, Vibeke Blaker; Wærstad, Tone Linn (Ed.). Hellums metode. Festskrift til Anne Hellum 70 år. Gyldendal Akademisk.

Skilbrei, May-Len (2023). Samtycke till sexuell risk - sexuellt självskadebeteende som problem. Holmström, Charlotta; de Cabo, Anneli; Ouis, Pernilla (Ed.). p. 65-81. Liber.

Skilbrei, May-Len ; Valland, Tatanya (2023). Politiet og kroppen: Kroppsundersøkelse i politiets profesjonsutøvelse. Nytt Norsk Tidsskrift. Vol. 40.
https://doi.org/10.18261/nnt.40.4.2

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete