Monika Grønli Rosten

Monika Grønli Rosten

Kort om

Monika Grønli Rosten er forsker II ved NOVA, seksjon for forskning Barndom, familie og barnevern. Rosten er sosialantropolog og har PhD-grad fra universitetet i Oslo (2015), med en avhandling om sted og tilhørighet blant unge voksne i Groruddalen (Oslo). Rosten har forsket på temaer som integrering og etniske minoriteter, oppvekst og ungdomskultur, skole og fritidssektor, områdeløft og lokalsamfunn, kjønn og identitet, samt seksualitet og vold i nære relasjoner. Hun arbeider for tiden med prosjekter om foreldreskap i minoriteter, ungdom og medvirkning, sosial kontroll og voldsarbeid i familievernet. Rosten er tilknyttet NOVAs forskningsprogram om vold i nære relasjoner.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosialantropologi

Emner

Etnisitet, Familie, Ungdom, Barn og ungdom, Ungdomskultur, Kjønn og migrasjon, Identitet, Frivillig arbeid, Minoritetsungdom, Samfunnsintegrasjon, Velferdsstaten, Groruddalen, Områdeløft, Vold i nære relasjoner, Partnervold, Seksuelle minoriteter

Land

Norge

Vitenskapelige publikasjoner

Rosten, Monica (2017). Territoriell stigmatisering og gutter som "leker getto" i Groruddalen :. Norsk sosiologisk tidsskrift . Vol. 1.

Rosten, Monika (2007). Lekekrig i fredssone. Norsk Antropologisk Tidsskrift . Vol. 03-04.Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig