English version
Monika Grønli Rosten

Monika Grønli Rosten

Kort om

Monika Grønli Rosten er forsker II ved NOVA, seksjon for forskning Barndom, familie og barnevern. Rosten er sosialantropolog og har PhD-grad fra universitetet i Oslo (2015), med en avhandling om sted og tilhørighet blant unge voksne i Groruddalen (Oslo). Rosten har forsket på temaer som integrering og etniske minoriteter, oppvekst og ungdomskultur, skole og fritidssektor, områdeløft og lokalsamfunn, kjønn og identitet, samt seksualitet og vold i nære relasjoner. Hun arbeider for tiden med prosjekter om foreldreskap i minoriteter, ungdom og medvirkning, sosial kontroll og voldsarbeid i familievernet. Rosten er tilknyttet NOVAs forskningsprogram om vold i nære relasjoner.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosialantropologi

Emner

Etnisitet   Familie   Ungdom   Barn og ungdom   Ungdomskultur   Kjønn og migrasjon   Identitet   Frivillig arbeid   Minoritetsungdom   Samfunnsintegrasjon   Velferdsstaten   Groruddalen   Områdeløft   Vold i nære relasjoner   Partnervold   Seksuelle minoriteter

Land

Norge

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Grønli Rosten, Monika; Smette, Ingrid (2021). Pragmatic, pious and pissed off: young Muslims girls managing conflicting sexual norms and social control. Journal of Youth Studies .
http://hdl.handle.net/10852/88928

Aarset, Monica Five; Smette, Ingrid; Rosten, Monika (2021). Thinking through generation: On parenting and belonging among adult children of immigrants in Norway. Falch-Eriksen, Asgeir; Takle, Marianne; Britt, Slagsvold (Red.). Generational Tensions and Solidarity Within Advanced Welfare States. 5. s. 79-95. Routledge.
http://hdl.handle.net/10852/88725

Bjørnholt, Margunn; Rosten, Monika (2021). Male victims of violence and men’s rights struggles: a perfect match?. Gottzén, Lucas; Bjørnholt, Margunn; Boonzaier, Floretta (Red.). Men, Masculinities and Intimate Partner Violence. kapittel. Routledge.

Rosten, Monika (2020). En (tro)verdig utsatt? Menns fortellinger om vold fra en kvinnelig eller mannlig partner. Bredal, Anja; Eggebø, Helga; Eriksen, Astrid (Red.). Vold i nære relasjoner i et mangfoldig Norge. kapittel 5. s. 87-106. Cappelen Damm Akademisk.
https://press.nordicopenaccess.no/index.php/noasp/...

Rosten, Monika (2019). Cultivating ethical negotiations or fetishising consent in BDSM. Heinskou, Marie Bruvik; Stefansen, Kari; Skilbrei, May-Len (Red.). Rape in the Nordic Countries: Continuity and Change. Chapter 3. Routledge.

Rosten, Monica (2017). Territoriell stigmatisering og gutter som "leker getto" i Groruddalen :. Norsk sosiologisk tidsskrift . Vol. 1.

Rosten, Monika (2007). Lekekrig i fredssone. Norsk Antropologisk Tidsskrift . Vol. 03-04.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig