Monika Grønli Rosten

Monika Grønli Rosten

Kort om

Monika Grønli Rosten er forsker II ved NOVA, seksjon for forskning Barndom, familie og barnevern. Rosten er sosialantropolog og har PhD-grad fra universitetet i Oslo (2015), med en avhandling om sted og tilhørighet blant unge voksne i Groruddalen (Oslo). Rosten har forsket på temaer som integrering og etniske minoriteter, oppvekst og ungdomskultur, skole og fritidssektor, områdeløft og lokalsamfunn, kjønn og identitet, samt seksualitet og vold i nære relasjoner. Hun arbeider for tiden med prosjekter om foreldreskap i minoriteter, ungdom og medvirkning, sosial kontroll og voldsarbeid i familievernet. Rosten er tilknyttet NOVAs forskningsprogram om vold i nære relasjoner.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosialantropologi

Emner

Etnisitet, Familie, Ungdom, Barn og ungdom, Ungdomskultur, Kjønn og migrasjon, Identitet, Frivillig arbeid, Minoritetsungdom, Samfunnsintegrasjon, Velferdsstaten, Groruddalen, Områdeløft, Vold i nære relasjoner, Partnervold, Seksuelle minoriteter

Land

Norge

Forskningsprosjekter

 • Familievernets arbeid i saker med vold

  Prosjektet skal kartlegge familievernets arbeid i møte med vold i nære relasjoner, slik det oppleves fra ulike ståsteder i tjenesten.

 • Foreldreskap blant etniske og religiøse minoriteter i Norge

  Dette prosjektet undersøker hvordan etniske og religiøse minoriteter i Norge opplever det å være mor og far for «store barn» og ungdom.

 • Voldsprogrammet - Forskningsprogram om vold i nære relasjoner

  Forskningsprogrammet Vold i nære relasjoner ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA på OsloMet – storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) strekker seg over fem år (2014–2019) og er finansiert av Justis- og beredskapsdepartementet med 34 millioner kroner.

 • Alternative byrom Unges medvirkning

  Prosjektet vil utvikle arenaer hvor ungdommer med størst behov for å påvirke nærmiljøet sitt kommer til orde, gjennom å utforske stedstilhørighet og medvirkning sammen med lokal ungdom i et storbymiljø. Unge vil slik bidra til konkrete løsninger på presserende og komplekse utfordringer i nabolaget.

Vitenskapelige publikasjoner

Rosten, Monica (2017). Territoriell stigmatisering og gutter som "leker getto" i Groruddalen :. Norsk sosiologisk tidsskrift . Vol. 1.

Rosten, Monika (2007). Lekekrig i fredssone. Norsk Antropologisk Tidsskrift . Vol. 03-04.Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig