English version
Monika Grønli Rosten

Monika Grønli Rosten

Kort om

Monika Grønli Rosten er sosialantropolog og forsker II ved Ungdomsseksjonen ved NOVA/OsloMet. Rosten har doktorgrad fra Universitetet i Oslo (2015) hvor hun skrev om sted og tilhørighet blant ungdom og unge voksne basert på langvarig etnografisk feltarbeid i Groruddalen. Rosten har forsket på temaer som oppvekst og ungdomskultur, skole og fritidssektor, områdeløft og lokalsamfunn, kjønn og identitet, samt seksualitet, vold i nære relasjoner samt metode og med-forskning. Hun arbeider for tiden med prosjekter om ungdomsmedvirkning og medforskning (UNGHUS), følgeevaluering av kriminalitetsforebyggende arbeid i Oslo Kommune, samt et internasjonalt komparativt prosjekt om det å være muslim i Europa (QUEST). Rosten er også tilknyttet NOVAs forskningsprogram om vold i nære relasjoner, med prosjekter om sosial kontroll i utsatte nabolag og pardannelse på tvers av etniske og religiøse grenser.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosialantropologi

Emner

Kjønn   Etnisitet   Familie   Ungdomskultur   Identitet   Minoritetsungdom   Velferdsstaten   Groruddalen   Vold i nære relasjoner   Tilhørighet og sted

Land

Norge

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Sletten, Mira Aaboen; Rosten, Monika; Vogt, Kristoffer Chelsom (2021). Svartmaling av gutter og sykeliggjøring av jenter. Ødegård, Guro; Pedersen, Willy (Red.). UNGDOMMEN. s. 87-110. Cappelen Damm Akademisk.

Bjørnholt, Margunn; Rosten, Monika (2021). Male victims of violence and men’s rights struggles: a perfect match?. Gottzén, Lucas; Bjørnholt, Margunn; Boonzaier, Floretta (Red.). Men, Masculinities and Intimate Partner Violence. Routledge.

Rosten, Monika; Tolstad, Ingrid M. (2021). Samlokaliserte, samorganiserte og samskapte ungdomstilbud - en utopi?. Hagen, Aina Landsverk (Red.). Ung medvirkning: Kreativitet og konflikt i planlegging. s. 197-221. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/https://doi.org/10.23865/noasp.150

Rosten, Monika Grønli; Smette, Ingrid (2021). Pragmatic, pious and pissed off: young Muslims girls managing conflicting sexual norms and social control. 16 s. Journal of Youth Studies.
https://doi.org/10.1080/13676261.2021.1981841

Aarset, Monica Five; Smette, Ingrid; Rosten, Monika (2021). Thinking through generation: On parenting and belonging among adult children of immigrants in Norway. Falch-Eriksen, Asgeir; Takle, Marianne; Britt, Slagsvold (Red.). Generational Tensions and Solidarity Within Advanced Welfare States. s. 79-95. Routledge.
https://doi.org/10.4324/9781003129592-5

Rosten, Monika; Hagen, Aina Landsverk; Tolstad, Ingrid M. (2021). Fra tynn til tykk medvirkning: Unge medforskere som lokale kunnskapsprodusenter. Hagen, Aina Landsverk; Andersen, Bengt (Red.). Ung medvirkning: Kreativitet og konflikt i planlegging. s. 43-73. Cappelen Damm Akademisk. https://doi.org/https://doi.org/10.23865/ noasp.15...

Rosten, Monika (2020). En (tro)verdig utsatt? Menns fortellinger om vold fra en kvinnelig eller mannlig partner. Bredal, Anja; Eggebø, Helga; Eriksen, Astrid (Red.). Vold i nære relasjoner i et mangfoldig Norge. s. 87-106. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/https://doi.org/10.23865/noasp.99

Rosten, Monika (2019). Cultivating ethical negotiations or fetishising consent in BDSM. Heinskou, Marie Bruvik; Stefansen, Kari; Skilbrei, May-Len (Red.). Rape in the Nordic Countries: Continuity and Change. Routledge.
https://doi.org/10.4324/9780429467608

Rosten, Monica (2017). Territoriell stigmatisering og gutter som "leker getto" i Groruddalen :. 18 s. Norsk sosiologisk tidsskrift. Vol. 1.
https://doi.org/10.18261/issn.2535-2512-2017-01-04

Rosten, Monica (2012). Om å dyrke roser fra betong: Områdeløft på Furuset-vis. Alghasi, Sharam; Eide, Elisabeth; Eriksen, Thomas Hylland (Red.). Den globale drabantbyen. Groruddalen og det nye Norge. s. 145-161. Cappelen Damm Akademisk.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig