English version
Mira Aaboen Sletten

Mira Aaboen Sletten

Kort om

Mira Aaboen Sletten har ph.d. i sosiologi og er forskningsleder ved NOVA, seksjon for ungdomsforskning. Hennes særlige forskningsinteresser inkluderer frafall og gjennomføring i videregående, tidstrender i psykisk helse og levekårsforskning med et ungdomsperspektiv. Sletten har skrevet doktorgrad om betydningen av deltagelse og inklusjon blant jevnaldrende i ungdomstiden.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Ungdom   Frafall   Utsatt ungdom   Barn og unges levekår   Psykisk helse

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Sletten, Mira Aaboen ; Tøge, Anne Grete ; Malmberg-Heimonen, Ira (2023). Effects of an early warning system on student absence and completion in Norwegian upper secondary schools: a cluster-randomised study. 15 s. Scandinavian Journal of Educational Research.
https://doi.org/10.1080/00313831.2022.2116481

Sletten, Mira Aaboen ; Rosten, Monika ; Vogt, Kristoffer Chelsom (2021). Svartmaling av gutter og sykeliggjøring av jenter. Ødegård, Guro; Pedersen, Willy (Red.). UNGDOMMEN. s. 87-110. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/10.23865/noasp.142

Bakken, Anders ; Hegna, Kristinn; Sletten, Mira Aaboen (2021). Offline, online. Digitale ungdomsliv gjennom tre tiår. Ødegård, Guro; Pedersen, Willy (Red.). UNGDOMMEN. Cappelen Damm Akademisk.
http://hdl.handle.net/10852/90692

Von Soest, Tilmann ; Pedersen, Willy ; Bakken, Anders ; Sletten, Mira Aaboen (2020). Compliance with infection control rules among adolescents in Oslo during the COVID-19 pandemic. Tidsskrift for Den norske legeforening.
https://doi.org/10.4045/tidsskr.20.0449

Von Soest, Tilmann ; Bakken, Anders ; Pedersen, Willy ; Sletten, Mira Aaboen (2020). Livstilfredshet blant ungdom før og under covid-19-pandemien. Tidsskrift for Den norske legeforening.
https://doi.org/10.4045/tidsskr.20.0437

Strandbu, Åse; Bakken, Anders ; Sletten, Mira Åboen (2019). Exploring the minority–majority gap in sport participation: different patterns for boys and girls?. 19 s. Sport in Society: Cultures, Commerce, Media, Politics. Vol. 22.
https://doi.org/10.1080/17430437.2017.1389056

Arntzen, Annett; Bøe, Tormod; Dahl, Espen ; Drange, Nina Eirin; Eikemo, Terje Andreas; Elstad, Jon Ivar ; Fosse, Elisabeth; Krokstad, Steinar; Syse, Astri ; Sletten, Mira Aaboen ; Strand, Bjørn Heine (2019). 29 recommendations to combat social inequalities in health. The Norwegian Council on Social Inequalities in Health. Scandinavian Journal of Public Health. Vol. 47.
https://doi.org/10.1177/1403494819851364

Sletten, Mira Aaboen ; Eriksen, Ingunn Marie ; Pedersen, Eirin ; Seland, Idunn (2019). Grenser for skolens ansvar? Skolelederes perspektiv på mandat i det frafallsforebyggende arbeidet. Nordisk Administrativt Tidsskrift. Vol. 96.

Pettersen, Ola Melbye; Sletten, Mira Aaboen (2018). Å ha lite der de fleste har mye. Nabolagets betydning for subjektiv fattigdom blant ungdom i Oslo. Tidsskrift for ungdomsforskning. Vol. 18.

Bakken, Anders ; Sletten, Mira Aaboen ; Eriksen, Ingunn Marie (2018). Generasjon prestasjon? Ungdoms opplevelse av press og stress. Tidsskrift for ungdomsforskning.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig