English version
Mira Aaboen Sletten

Mira Aaboen Sletten

Kort om

Mira Aaboen Sletten har ph.d. i sosiologi og er forskningsleder ved NOVA, seksjon for ungdomsforskning. Hennes særlige forskningsinteresser inkluderer frafall og gjennomføring i videregående, tidstrender i psykisk helse og levekårsforskning med et ungdomsperspektiv. Sletten har skrevet doktorgrad om betydningen av deltagelse og inklusjon blant jevnaldrende i ungdomstiden.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Ungdom   Frafall   Utsatt ungdom   Barn og unges levekår   Psykisk helse

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Arntzen, Annett; Bøe, Tormod; Dahl, Espen; Drange, Nina Eirin; Eikemo, Terje Andreas; Elstad, Jon Ivar; Fosse, Elisabeth; Krokstad, Steinar; Syse, Astri; Sletten, Mira Aaboen; Strand, Bjørn Heine (2019). 29 recommendations to combat social inequalities in health. The Norwegian Council on Social Inequalities in Health. Scandinavian Journal of Public Health . Vol. 47.

Sletten, Mira Aaboen; Eriksen, Ingunn Marie; Pedersen, Eirin; Seland, Idunn (2019). Grenser for skolens ansvar? Skolelederes perspektiv på mandat i det frafallsforebyggende arbeidet. Nordisk Administrativt Tidsskrift . Vol. 96.
https://www.researchgate.net/publication/334050810...

Strandbu, Åse; Bakken, Anders; Sletten, Mira Åboen (2019). Exploring the minority–majority gap in sport participation: different patterns for boys and girls?. Sport in Society . Vol. 22.
http://hdl.handle.net/11250/2470764

Pettersen, Ola Melbye; Sletten, Mira Aaboen (2018). Å ha lite der de fleste har mye. Nabolagets betydning for subjektiv fattigdom blant ungdom i Oslo. Tidsskrift for ungdomsforskning . Vol. 18.

Bakken, Anders; Sletten, Mira Aaboen; Eriksen, Ingunn Marie (2018). Generasjon prestasjon? Ungdoms opplevelse av press og stress. Tidsskrift for ungdomsforskning .

Malmberg-Heimonen, Ira; Sletten, Mira Åboen; Tøge, Anne Grete; Gyüre, Krisztina; Borg, Elin (2018). Research protocol: Systematic follow-up in order to reduce dropout in upper secondary schools. A cluster-randomised evaluation of the IKO model. International Journal of Educational Research . Vol. 89.

Hegna, Kristinn; Eriksen, Ingunn Marie; Sletten, Mira Åboen; Strandbu, Åse; Ødegård, Guro (2017). Ungdom og psykisk helse - endringer og kontekstuelle forklaringer. Bunting, Mette; Moshuus, Geir (Red.). Skolesamfunnet. Kompetansekrav og ungdomsfellesskap. Kapittel 4. s. 75-94. Cappelen Damm Akademisk.

Sletten, Mira Åboen (2015). Psykiske plager blant ungdom: sosiale forskjeller og historien om de flinke pikene. Barn i Norge .
http://hdl.handle.net/10642/2997

Sletten, Mira Åboen; Strandbu, Åse; Gilje, Øystein (2015). Idrett, dataspilling og skole – konkurrerende eller «på lag»?. Norsk pedagogisk tidsskrift . Vol. 99.
http://hdl.handle.net/10642/3044

Sletten, Mira Åboen (2013). Betydningen av å lykkes sosialt i ungdomstiden - er "dårlige venner" bedre enn ingen venner?. Hammer, Torild; Hyggen, Christer (Red.). Ung voksen og utenfor. Mestring og marginalitet på vei til voksenliv. kapittel 7. s. 129-147. Gyldendal Akademisk.

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig