English version
Willy Pedersen

Willy Pedersen

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Kjønn   Oppvekst   Livskvalitet   Kvalitativ metode   Kulturanalyse   Populærkultur   Avhengighet   Alkohol

Regioner

Europa

Land

Norge

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

  • Oslo-ungdom i koronatiden

    Oslo-ungdom i koronatiden er en unik undersøkelse som vil gi innblikk i hvordan korona-epidemien har påvirket ungdom i Oslo.

  • Ung i Norge

    Ung i Norge er Norges første store longitudinelle ungdomsundersøkelse og følger personer fra ungdomsårene og inn i voksen alder. Studiens femte datainnsamling vil foregå høsten 2020 og våren 2021.

Vitenskapelige publikasjoner

Pedersen, Willy; Copes, Heith; Gashi, Liridona (2021). Narratives of the mystical among users of psychedelics. Acta Sociologica .
http://hdl.handle.net/10852/83490

Pedersen, Willy (2020). Møter med det hellige: bruk av LSD, fleinsopp og andre psykedeliske stoffer. Tidsskrift for samfunnsforskning . Vol. 61.

Gashi, Liridona; Sandberg, Sveinung; Pedersen, Willy (2020). Making “bad trips” good. How users of psychedelics narratively transform challenging trips into valuable experiences. International journal of drug policy . Vol. 87.
http://hdl.handle.net/10852/81144

Pedersen, Willy; Hart, Rannveig Kaldager; Moffitt, Terrie E; Soest, Tilmann von (2020). Delinquency Abstainers in Adolescence and Educational and Labour Market Outcomes in Midlife: A Population-Based 25-year Longitudinal Study. Developmental Psychology .
http://hdl.handle.net/10852/80492

Rogne, Adrian Farner; Pedersen, Willy; von Soest, Tilmann (2020). Intelligence, alcohol consumption, and adverse consequences. A study of young Norwegian men. Scandinavian Journal of Public Health .
http://hdl.handle.net/10852/84993

Von Soest, Tilmann; Bakken, Anders; Pedersen, Willy; Sletten, Mira Aaboen (2020). Livstilfredshet blant ungdom før og under covid-19-pandemien. Tidsskrift for Den norske legeforening .
http://hdl.handle.net/10852/79329

Von Soest, Tilmann; Pedersen, Willy; Bakken, Anders; Sletten, Mira Aaboen (2020). Compliance with infection control rules among adolescents in Oslo during the COVID-19 pandemic. Tidsskrift for Den norske legeforening .
http://hdl.handle.net/10852/79330

Haave, Per; Pedersen, Willy (2020). The Promise and Demise of LSD Psychotherapy in Norway. Social history of medicine .
http://hdl.handle.net/10852/76605

Pedersen, Willy; Bakken, Anders; von Soest, Tilmann (2019). Mer bruk av cannabis blant Oslo-ungdom: Hvem er i risikosonen?. Norsk sosiologisk tidsskrift . Vol. 3.
http://hdl.handle.net/10852/77231

Vaynman, Margareth; Sandberg, Sveinung; Pedersen, Willy (2019). 'Locker room talk': Male bonding and sexual degradation in drinking stories. Culture, Health and Sexuality . Vol. 22.
http://hdl.handle.net/10852/73461

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig