English version
Willy Pedersen

Willy Pedersen

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Kjønn   Oppvekst   Livskvalitet   Kvalitativ metode   Kulturanalyse   Populærkultur   Avhengighet   Alkohol

Regioner

Europa

Land

Norge

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

  • Oslo-ungdom i koronatiden

    Oslo-ungdom i koronatiden er en unik undersøkelse som vil gi innblikk i hvordan korona-epidemien har påvirket ungdom i Oslo.

  • Ung i Norge

    Ung i Norge er Norges første store longitudinelle ungdomsundersøkelse og følger personer fra ungdomsårene og inn i voksen alder. Høsten 2020 starter vi på studiens femte datainnsamling.

Vitenskapelige publikasjoner

Rogne, Adrian Farner; Pedersen, Willy; Von Soest, Tilmann (2020). Intelligence, alcohol consumption, and adverse consequences. A study of young Norwegian men. Scandinavian Journal of Public Health .

Von Soest, Tilmann; Bakken, Anders; Pedersen, Willy; Sletten, Mira Aaboen (2020). Livstilfredshet blant ungdom før og under covid-19-pandemien. Tidsskrift for Den norske legeforening .
http://hdl.handle.net/10852/79329

Von Soest, Tilmann; Pedersen, Willy; Bakken, Anders; Sletten, Mira Aaboen (2020). Smittevern blant Oslo-ungdom under covid-19-pandemien. Tidsskrift for Den norske legeforening .
http://hdl.handle.net/10852/79330

Von Soest, Tilmann; Pedersen, Willy; Bakken, Anders; Sletten, Mira Aaboen (2020). Compliance with infection control rules among adolescents in Oslo during the COVID-19 pandemic. Tidsskrift for Den norske legeforening .
http://hdl.handle.net/10852/79328

Von Soest, Tilmann; Bakken, Anders; Pedersen, Willy; Sletten, Mira Aaboen (2020). Life satisfaction among adolescents before and during the COVID-19 pandemic. Tidsskrift for Den norske legeforening .
http://hdl.handle.net/10852/79327

Haave, Per; Pedersen, Willy (2020). The Promise and Demise of LSD Psychotherapy in Norway. Social history of medicine .
http://hdl.handle.net/10852/76605

Pedersen, Willy; Bakken, Anders; von Soest, Tilmann (2019). Mer bruk av cannabis blant Oslo-ungdom: Hvem er i risikosonen?. Norsk sosiologisk tidsskrift . Vol. 3.
http://hdl.handle.net/10852/77231

Vaynman, Margareth; Sandberg, Sveinung; Pedersen, Willy (2019). 'Locker room talk': Male bonding and sexual degradation in drinking stories. Culture, Health and Sexuality .
http://hdl.handle.net/10852/73461

Gashi, Liridona; Pedersen, Willy; Ugelvik, Thomas (2019). The pains of detainment: Experience of time and coping strategies at immigration detention centres. Theoretical criminology.

Rogne, Adrian Farner; Pedersen, Willy; Bakken, Anders (2019). Immigration and the decline in adolescent binge drinking. Drug and Alcohol Dependence . Vol. 203.
http://hdl.handle.net/10852/77084

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig