English version
Rikke Tokle

Rikke Tokle

Kort om

Rikke (PhD i sosiologi) jobber som forsker ved Seksjon for ungdomsforskning ved NOVA. Tokle forsker for tiden på tema knyttet til ungdom, seksuell helse, seksuell voldsutsatthet og rusbruk i ungdomstiden. Tokle er prosjektleder for det kvalitative NOVA forskningsprosjektet Seksualkultur i ungdomstida. Tokles forskningsinteresser favner tema som ungdomskultur, subkultur, kjønn, sosial ulikhet, seksualitet, og den sosiale meningen knyttet til alkohol, tobakk og narkotikabruk blant unge. Tokles tidligere forskning inkluderer bl.a. kvalitative og kvantitative longitudinelle studier som belyser endringer på tobakksfeltet, kvalitative eksplorerende studier om bruken av e-sigaretter, samt studier som ser på ungdoms bruk av alkohol og cannabis.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Kultursosiologi   Rusmiddelbruk   Ungdomsforskning   Kjønn og seksualitet   Seksuell vold

Land

Norge

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

  • Rusbruk og ruspolitikk i endring

    Prosjektet skal bidra med ny innsikt i bruksmønstera til dei unge av alkohol og illegale rusmiddel, rusmidlas sosiale meining og konsekvensar av rusmiddelrelaterte straffereaksjonar.

  • Seksualkultur i ungdomstida

    Prosjektet skal undersøke hvordan ungdom forhandler, erfarer og håndterer spørsmål knyttet til seksualitet, seksuell helse og risiko.

  • Voldsprogrammet – Forskningsprogram om vold i nære relasjoner

    Forskningsprogrammet handler om å forstå vold i nære relasjoner som fenomen og konsekvensene volden har for de som blir utsatt. Det handler også om tiltakene samfunnet setter i verk for å hjelpe utsatte og for å bekjempe vold.

Vitenskapelige publikasjoner

Tokle, Rikke ; Scheffels, Janne (2024). Bruk av e-sigaretter som ungdomskultur. 20 s. Forebygging.no. Vol. 7.
https://doi.org/10.21340/x3b6-qc21

Bilgrei, Ola Røed ; Scheffels, Janne; Buvik, Kristin; Tokle, Rikke (2024). The green shift? Narratives of changing cannabis policies and identity-work among Norwegian adolescents. Wanke, Michał; Sandberg, Sveinung; Macit, Ruken; Gulerce, Hakan (Red.). Cannabis: Cultures and Markets. s. 39-48. Taylor & Francis.

Stefansen, Kari ; Solstad, Gerd Marie ; Tokle, Rikke (2023). What Happened to Me? Ambiguity and Surety in Narratives of Intoxicated Sexual Assault. Sociology.
https://doi.org/10.1177/00380385231209243

Tokle, Rikke ; Buvik, Kristin; Stefansen, Kari ; Solstad, Gerd Marie (2023). Safety strategies, status positioning and gendered double standards: adolescents’ narratives of sexualised risk in alcohol intoxication contexts. 16 s. Journal of Youth Studies.
https://doi.org/10.1080/13676261.2023.2174010

Scheffels, Janne; Brunborg, Geir Scott; Bilgrei, Ola Røed ; Tokle, Rikke ; Burdzovic Andreas, Jasmina; Buvik, Kristin (2023). Ambivalence in Adolescents’ Alcohol Expectancies: A Longitudinal Mixed Methods Study Among 12-to-18-Year-Olds. Journal of Adolescent Research.
https://doi.org/10.1177/07435584221150909

Scheffels, Janne; Tokle, Rikke ; Linnansaari, Anu; Rasmussen, Sofie; Charlotta, Pisinger (2022). E-cigarette use in global digital youth culture. A qualitative study of the social practices and meaning of vaping among 15–20-year-olds in Denmark, Finland, and Norway. 10 s. International journal of drug policy. Vol. 111.
https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2022.103928

Raitasalo, Kirsimarja; Bye, Elin Kristin; Pisinger, Charlotta; Scheffels, Janne; Tokle, Rikke ; Kinnunen, Jaana M.; Ollila, Hanna M.; Rimpelä, Arja (2022). Single, Dual, and Triple Use of Cigarettes, e-Cigarettes, and Snus among Adolescents in the Nordic Countries. 11 s. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH). Vol. 19.
https://doi.org/10.3390/ijerph19020683

Bilgrei, Ola Røed ; Scheffels, Janne; Buvik, Kristin; Tokle, Rikke (2022). The green shift? Narratives of changing cannabis policies and identity-work among Norwegian adolescents. Drugs: education prevention and policy. Vol. 29.
https://doi.org/10.1080/09687637.2021.2023468

Sæbø, Gunnar; Tokle, Rikke ; Lund, Ingeborg (2021). Newspaper Coverage of Snus in an Emerging Norwegian Snus Market 2002-2011: A Content Analysis. Nicotine & Tobacco Research. Vol. 24.
https://doi.org/10.1093/ntr/ntab171

Tokle, Rikke ; Brunborg, Geir Scott; Vedøy, Tord Finne (2021). Adolescents' use of nicotine-free and nicotine e-cigarettes: A longitudinal study of vaping transitions and vaper characteristics. Nicotine & Tobacco Research.
https://doi.org/10.1093/ntr/ntab192

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig