English version
Ola Røed Bilgrei

Ola Røed Bilgrei

Kort om

Ola Røed Bilgrei er forsker II ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO og tilknyttet forskningsgruppe for forbrukerpolitikk- og økonomi. Han har en PhD i sosiologi fra Universitetet i Oslo (2019). 

Bilgrei benytter i hovedsak kultursosiologiske og kvalitative perspektiver i studier av legalt- og illegalt rusmiddelbruk. Forskningen hans undersøker blant annet hvordan et slikt forbruk kan relateres til bredere samfunnsforhold som digitalisering, identitetsarbeid, ungdomskulturer, symbolsk forbruk og marginaliserte gatelivspraksiser. Dette arbeidet bygger vanligvis på store, kvalitative datasett som inkluderer individ- og gruppeintervjuer, longitudinelle studier, tekstanalyse og nettbasert etnografi.

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Bilgrei, Ola Røed ; Hanoa, Kristin; Buvik, Kristin (2024). “You have to be street smart”: Street capital and the social organisation of risk among people who inject drugs in Norway. 16 s. Health, Risk and Society.
https://doi.org/10.1080/13698575.2024.2318548

Bilgrei, Ola Røed ; Scheffels, Janne; Buvik, Kristin; Tokle, Rikke (2024). The green shift? Narratives of changing cannabis policies and identity-work among Norwegian adolescents. Wanke, Michał; Sandberg, Sveinung; Macit, Ruken; Gulerce, Hakan (Red.). Cannabis: Cultures and Markets. s. 39-48. Taylor & Francis.

Hanoa, Kristin; Bilgrei, Ola Røed ; Buvik, Kristin (2023). Injecting Alone: The Importance of Perceived Safety, Stigma and Pleasure for Solitary Injecting. Journal of Drug Issues (JDI). Vol. 54.
https://doi.org/10.1177/00220426231151377

Scheffels, Janne; Brunborg, Geir Scott; Bilgrei, Ola Røed ; Tokle, Rikke ; Burdzovic Andreas, Jasmina; Buvik, Kristin (2023). Ambivalence in Adolescents’ Alcohol Expectancies: A Longitudinal Mixed Methods Study Among 12-to-18-Year-Olds. Journal of Adolescent Research.
https://doi.org/10.1177/07435584221150909

Bilgrei, Ola Røed ; Scheffels, Janne; Buvik, Kristin; Tokle, Rikke (2022). The green shift? Narratives of changing cannabis policies and identity-work among Norwegian adolescents. Drugs: education prevention and policy. Vol. 29.
https://doi.org/10.1080/09687637.2021.2023468

Hanoa, Kristin; Bilgrei, Ola Røed ; Buvik, Kristin; Gjersing, Linn (2021). “Hooked on the needle”: Exploring the paradoxical attractions towards injecting drug use. 8 s. Drugs: education prevention and policy. Vol. 29.
https://doi.org/10.1080/09687637.2021.1955829

Buvik, Kristin; Tokle, Rikke ; Bilgrei, Ola Røed ; Scheffels, Janne (2021). Alcohol use in adolescence: a qualitative longitudinal study of mediators for drinking and non-drinking. Drugs: education prevention and policy. Vol. 29.
https://doi.org/10.1080/09687637.2021.1952931

Bilgrei, Ola Røed ; Buvik, Kristin; Tokle, Rikke ; Scheffels, Janne (2021). Cannabis, youth and social identity: the evolving meaning of cannabis use in adolescence. 16 s. Journal of Youth Studies. Vol. 25.
https://doi.org/10.1080/13676261.2021.1948513

Bilgrei, Ola Røed ; Bakken, Anders ; Pedersen, Willy (2021). Når ungdom ruser seg. Ødegård, Guro; Pedersen, Willy (Red.). UNGDOMMEN. s. 255-274. Cappelen Damm Akademisk.
https://hdl.handle.net/11250/2838822

Bilgrei, Ola Røed (2019). Community-consumerism: negotiating risk in online drug communities. Sociology of Health and Illness. Vol. 41.
https://doi.org/10.1111/1467-9566.12864

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig