English version
Ola Røed Bilgrei

Ola Røed Bilgrei

Kort om

Ola Røed Bilgrei er forsker II ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO og tilknyttet forskningsgruppe for forbrukerpolitikk- og økonomi. Han har en PhD i sosiologi fra Universitetet i Oslo (2019). 

Vitenskapelige publikasjoner

Bilgrei, Ola Røed ; Hanoa, Kristin; Buvik, Kristin (2024). “You have to be street smart”: Street capital and the social organisation of risk among people who inject drugs in Norway. Health, Risk and Society.
https://doi.org/10.1080/13698575.2024.2318548

Scheffels, Janne; Brunborg, Geir Scott; Bilgrei, Ola Røed ; Tokle, Rikke ; Burdzovic Andreas, Jasmina; Buvik, Kristin (2023). Ambivalence in Adolescents’ Alcohol Expectancies: A Longitudinal Mixed Methods Study Among 12-to-18-Year-Olds. Journal of Adolescent Research.
https://doi.org/10.1177/07435584221150909

Hanoa, Kristin; Bilgrei, Ola Røed ; Buvik, Kristin (2023). Injecting Alone: The Importance of Perceived Safety, Stigma and Pleasure for Solitary Injecting. Journal of Drug Issues (JDI). Vol. 54.
https://doi.org/10.1177/00220426231151377

Bilgrei, Ola Røed ; Scheffels, Janne; Buvik, Kristin; Tokle, Rikke (2022). The green shift? Narratives of changing cannabis policies and identity-work among Norwegian adolescents. Drugs: education prevention and policy. Vol. 29.
https://doi.org/10.1080/09687637.2021.2023468

Bilgrei, Ola Røed ; Bakken, Anders ; Pedersen, Willy (2021). Når ungdom ruser seg. Ødegård, Guro; Pedersen, Willy (Red.). UNGDOMMEN. s. 255-274. Cappelen Damm Akademisk.
https://hdl.handle.net/11250/2838822

Buvik, Kristin; Tokle, Rikke ; Bilgrei, Ola Røed ; Scheffels, Janne (2021). Alcohol use in adolescence: a qualitative longitudinal study of mediators for drinking and non-drinking. Drugs: education prevention and policy. Vol. 29.
https://doi.org/10.1080/09687637.2021.1952931

Hanoa, Kristin; Bilgrei, Ola Røed ; Buvik, Kristin; Gjersing, Linn (2021). “Hooked on the needle”: Exploring the paradoxical attractions towards injecting drug use. 8 s. Drugs: education prevention and policy. Vol. 29.
https://doi.org/10.1080/09687637.2021.1955829

Bilgrei, Ola Røed ; Buvik, Kristin; Tokle, Rikke ; Scheffels, Janne (2021). Cannabis, youth and social identity: the evolving meaning of cannabis use in adolescence. 16 s. Journal of Youth Studies. Vol. 25.
https://doi.org/10.1080/13676261.2021.1948513

Bilgrei, Ola Røed (2019). Community-consumerism: negotiating risk in online drug communities. Sociology of Health and Illness. Vol. 41.
https://doi.org/10.1111/1467-9566.12864

Bilgrei, Ola Røed (2019). Syntetiske cannabinoider. Bretteville-Jensen, Anne Line; Bramness, Jørgen Gustav (Red.). Cannabisboka. s. 175-188. Universitetsforlaget.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig