English version
Erlend Hua Lun Kok

Erlend Hua Lun Kok

Kort om

Jeg er utdannet sosiolog fra UiO (2023) og har spesialisert meg på sosiale bevegelser, sårbarhet og håp. Metodisk sett vektlegger jeg perspektivene til de som forskes på og sentrerer disse perspektivene i analyser. Dette gjelder også på SIFO, hvor jeg nå forsker på sårbare forbrukere sitt handlingsrom i møte med stat og marked.

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Sunnemark, Erik Ludvig; Andersson, Mette; Melby, Eli Ramsvik; Bygnes, Susanne; Kok, Erlend Hua Lun (2024). Sosiale bevegelser og sted - Fra Gule Vester til russiske fredsaktivister. Vinterseminaret 2024. Norsk sosiologforening.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig