English version
Ellen Schwencke Oftedal

Ellen Schwencke Oftedal

Kort om

Ellen Oftedal Schwencke er forsker III på ungdomsseksjonen ved NOVA. Hun har mastergrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo (2021). Masteroppgaven handlet om cannabisbruk blant ungdom på Oslo vest, og var en del av UiO sin store PROMENTA-satsing. Schwenckes forskningsinteresser inkluderer ungdomskultur, rus, marginalisering, sosial klasse, kjønn og seksualitet. Hun arbeider for tiden med UngVold-undersøkelsen, knyttet til NOVAs forskningsprogram om vold og overgrep blant ungdom, i tillegg til et kvalitativt forskningsprosjekt om seksualitet og seksualkultur i ungdomstida. Schwencke er også redaktør for sosiologen.no.

Forskningsprosjekter

  • Seksualkultur i ungdomstida

    Prosjektet skal undersøke hvordan ungdom forhandler, erfarer og håndterer spørsmål knyttet til seksualitet, seksuell helse og risiko.

  • Ung i Oslo 2023

    Ung i Oslo er Oslo kommunes Ungdataundersøkelse. Undersøkelsen i 2023 vil gi svar på hvordan det er for barn og ungdom å vokse opp i Oslo – etter å ha levd med en pandemi i nærmere to år.

  • UngVold 2023

    I 2023 vil NOVA gjennomføre en ny datainnsamling i spørreundersøkelsen UngVold, som kartlegger erfaringer med vold og overgrep i oppveksten blant norske barn og unge.

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Schwencke, Ellen Oftedal (2023). Flinke vestkantpiker kjøper ikke cannabis. Forebygging.no.
https://www.forebygging.no/Kronikker/2023/flinke-v...

Oftedal Schwencke, Ellen (2022). Vestkantungdom bruker mer cannabis enn andre ungdommer. Bør det bekymre oss?. Aftenposten.
https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/Kz1J...

Oftedal Schwencke, Ellen (2021). "Vi definerer oss jo ikke som stonere" - En kvalitativ studie av ungdom på Oslo vest som bruker cannabis. 102 s. Universitetet i Oslo.
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-94216Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig