English version
Frøydis Enstad

Frøydis Enstad

Kort om

Frøydis Enstad er forsker ved NOVA, seksjon for ungdomsforskning. Hun er prosjektleder for Ungdata junior og Ungdata pluss. Ungdata junior er en spørreundersøkelse som går til elever på mellomtrinnet. Formålet er å kartlegge hva de gjør i fritiden og hvordan de har det på sentrale områder, som helse, venner, skole og forholdet til foreldre. Ungdata pluss er en longitudinell undersøkelse om fritid, livskvalitet og sosial ulikhet, som skal følge barn i Vestfold og Telemark fra barndom til voksen alder. Enstad har en doktorgrad i psykologi fra Universitetet i Oslo (2020), med en avhandling om ungdom og alkoholbruk, og master i sosiologi fra Universitetet i Oslo (2007).

Enstads forskningsinteresser inkluderer ungdoms bruk av rusmidler, psykisk og fysisk helse, og betydningen av individuelle-, familiære-, sosiale- og kulturelle faktorer for barn og unges utvikling og viktige livsutfall. Hun har primært jobbet med kvantitative forskningsmetoder, og har lang erfaring med innsamling og analyse av kvantitative, longitudinelle data.

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

 • Rusbruk og ruspolitikk i endring

  Prosjektet skal bidra med ny innsikt i bruksmønstera til dei unge av alkohol og illegale rusmiddel, rusmidlas sosiale meining og konsekvensar av rusmiddelrelaterte straffereaksjonar.

 • Smerte, ungdom og sjølvmedisinering (SUS)

  Prosjektet handlar om å utforska smerte og bruk av reseptfrie smertestillande medisinar hos ungdom.

 • Ungdata

  Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale spørreskjemaundersøkelser blant elever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Data samles i en nasjonal database som er utgangspunkt for mange forskningsprosjekter om ungdom i Norge.

 • Ungdata pluss. En longitudinell studie av gutter og jenter i Vestfold og Telemark

  Ungdata pluss skal kartlegge hvordan barn og unge i Vestfold og Telemark bruker fritiden sin, og undersøke hvilken betydning dette har for deres livskvalitet og helse, samt for overganger knyttet til utdanning og arbeid og etablering som voksen.

Vitenskapelige publikasjoner

Pedersen, Willy ; Frøyland, Lars Roar ; Enstad, Frøydis ; von Soest, Tilmann Martin (2024). Oslo – den delte byen: ungdom, rus og sosioøkonomisk status. Forebygging.no.
https://doi.org/10.21340/pe70-hr10

Enstad, Frøydis ; Pedersen, Willy ; von Soest, Tilmann (2022). Adolescent and young adult drunkenness and future educational attainment and labour market integration: A population-based longitudinal study. 8 s. Journal of Studies on Alcohol and Drugs. Vol. 84.
https://doi.org/10.15288/jsad.21-00395

Enstad, Frøydis ; Evans-Whipp, Tracy; Kjeldsen, Anne; Toumbourou, John W.; von Soest, Tilmann (2019). Predicting hazardous drinking in late adolescence/young adulthood from early and excessive adolescent drinking - a longitudinal cross-national study of Norwegian and Australian adolescents. 12 s. BMC Public Health. Vol. 19.
https://doi.org/10.1186/s12889-019-7099-0

Kjeldsen, Anne; Enstad, Frøydis (2018). Externalising Behaviour Problems in Childhood and Adolescence. Mathiesen, Kristin Schjelderup; Sanson, Ann; Karevold, Evalill Bølstad (Red.). Tracking Opportunities and Problems From Infancy to Adulthood. s. 81-92. Hogrefe & Huber Publishers.

Enstad, Frøydis ; Kjeldsen, Anne (2018). Alcohol Use in Adolescence. Mathiesen, Kristin Schjelderup; Sanson, Ann; Karevold, Evalill Bølstad (Red.). Tracking Opportunities and Problems From Infancy to Adulthood. s. 119-126. Hogrefe & Huber Publishers.

Nilsen, Wendy ; Kjeldsen, Anne; Karevold, Evalill Bølstad; Skipstein, Anni; Helland, Maren Sand; Gustavson, Kristin; Enstad, Frøydis ; Bårdstu, Silje; Røysamb, Espen; von Soest, Tilmann ; Mathiesen, Kristin Schjelderup (2017). Cohort profile: The Tracking Opportunities and Problems Study (TOPP) – A study of Norwegian children and their parents followed from infancy to adulthood. International Journal of Epidemiology. Vol. 46.
https://doi.org/10.1093/ije/dyx057

Enstad, Frøydis ; Pedersen, Willy ; Nilsen, Wendy ; von Soest, Tilmann (2017). Predicting early onset of intoxication versus drinking—A population-based prospective study of Norwegian adolescents. Addictive Behaviors Reports. Vol. 6.
https://doi.org/10.1016/j.abrep.2017.04.002Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig