English version
Frøydis Enstad

Frøydis Enstad

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

  • Ungdata

    Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale spørreskjemaundersøkelser blant elever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Data samles i en nasjonal database som er utgangspunkt for mange forskningsprosjekter om ungdom i Norge.

  • Ungdata pluss. En longitudinell studie av gutter og jenter i Vestfold og Telemark

    Ungdata pluss skal kartlegge hvordan barn og unge i Vestfold og Telemark bruker fritiden sin, og undersøke hvilken betydning dette har for deres livskvalitet og helse, samt for overganger knyttet til utdanning og arbeid og etablering som voksen.

Vitenskapelige publikasjoner

Enstad, Frøydis; Pedersen, Willy; von Soest, Tilmann (2022). Adolescent and young adult drunkenness and future educational attainment and labour market integration: A population-based longitudinal study. Journal of Studies on Alcohol and Drugs . Vol. 84.
http://hdl.handle.net/10852/99849

Enstad, Frøydis; Evans-Whipp, Tracy; Kjeldsen, Anne; Toumbourou, John W.; von Soest, Tilmann (2019). Predicting hazardous drinking in late adolescence/young adulthood from early and excessive adolescent drinking - a longitudinal cross-national study of Norwegian and Australian adolescents. 12 s. BMC Public Health . Vol. 19.
http://hdl.handle.net/11250/2619924

Kjeldsen, Anne; Enstad, Frøydis (2018). Externalising Behaviour Problems in Childhood and Adolescence. Mathiesen, Kristin Schjelderup; Sanson, Ann; Karevold, Evalill Bølstad (Red.). Tracking Opportunities and Problems From Infancy to Adulthood. 7. s. 81-92. Hogrefe & Huber Publishers.

Enstad, Frøydis; Kjeldsen, Anne (2018). Alcohol Use in Adolescence. Mathiesen, Kristin Schjelderup; Sanson, Ann; Karevold, Evalill Bølstad (Red.). Tracking Opportunities and Problems From Infancy to Adulthood. 10. s. 119-126. Hogrefe & Huber Publishers.

Nilsen, Wendy; Kjeldsen, Anne; Karevold, Evalill Bølstad; Skipstein, Anni; Helland, Maren Sand; Gustavson, Kristin; Enstad, Frøydis; Bårdstu, Silje; Røysamb, Espen; von Soest, Tilmann; Mathiesen, Kristin Schjelderup (2017). Cohort profile: The Tracking Opportunities and Problems Study (TOPP) – A study of Norwegian children and their parents followed from infancy to adulthood. International Journal of Epidemiology . Vol. 46.
http://hdl.handle.net/11250/2507764

Enstad, Frøydis; Pedersen, Willy; Nilsen, Wendy; von Soest, Tilmann (2017). Predicting early onset of intoxication versus drinking—A population-based prospective study of Norwegian adolescents. Addictive Behaviors Reports . Vol. 6.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/...Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig