English version
Nina Eriksen

Nina Eriksen

Kort om

Jeg er utdannet statsviter fra Universitetet i Bergen og jobber med forskningskommunikasjon på Velferdsforskningsinstituttet NOVA.

Administrative arbeidsområder

Forskningsformidling   Digital rådgiving   Mediekontakt   Nettredaktør   Internkommunikasjon   Sosiale medier   Strategisk kommunikasjon

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Eriksen, Nina; Bakken, Anders (2020). Disse ungdommene slet med hjemmeskole.

Eriksen, Nina; Hellevik, Tale; Løset, Gøril Kvamme (2018). Kvinner og menn har ikkje ulike haldningar til sjukefråvær.

Eriksen, Nina; Bakken, Anders (2018). Mindre framtidsoptimisme blant norsk ungdom.

Eriksen, Nina; Bakken, Anders (2018). Unge hasjbrukarar trivst dårlegare på skulen, er meir utsett for mobbing og har fleire helseplagar.

Hyggen, Christer; Bakken, Anders; Eriksen, Nina (2018). Somalisk ungdom satser på høyere utdanning.

Eriksen, Nina; Hellevik, Tale; Solem, Per Erik (2018). Langt fleire kan jobbe til dei blir 70.

Eriksen, Nina; Løvgren, Mette; Bakken, Anders (2017). De fleste barna i Bærum og Asker har det bra.

Eriksen, Nina; Hvinden, Bjørn (2017). NOVA-konferanse om Europas unge arbeidsledige.
https://tilsatt.hioa.no/siste-nytt/-/nyhet/nova-ko...

Hyggen, Christer; Eriksen, Nina (2017). NAV-tiltak gjør det vanskeligere å få jobb.

Eriksen, Nina; Eriksen, Ingunn Marie (2017). Sterk sammenheng mellom skolepress og psykiske helseplager.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig