English version
Nina Eriksen

Nina Eriksen

Kort om

Jeg jobber med forskningskommunikasjon på Velferdsforskningsinstituttet NOVA.

Administrative arbeidsområder

Forskningsformidling   Digital rådgiving   Mediekontakt   Nettredaktør   Internkommunikasjon   Sosiale medier   Strategisk kommunikasjon

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Eriksen, Nina ; Løvgren, Mette (2023). Skeive i Noreg er mykje meir utsette for vald og hatytringar enn heterofile.

Tokle, Rikke ; Eriksen, Nina (2023). Økning i bruk av e-sigaretter.
https://www.ungdata.no/okning-i-bruk-av-e-sigarett

Eriksen, Nina ; Bakken, Anders (2023). Økt kokainbruk blant ungdom på videregående i Oslo.

Bakken, Anders ; Eriksen, Nina (2023). Det står bra til med ungdom i Oslo. På flere områder bedre enn før.
https://www.forskning.no/barn-og-ungdom-fritid-kul

Eriksen, Nina ; Enstad, Frøydis (2023). Mobbetallene er høye blant barn i Oslo.

Eriksen, Nina ; Enstad, Frøydis (2022). Ungdata junior: Mange barn gruer seg til å gå på skolen.

Eriksen, Nina ; Bakken, Anders (2022). Ungdata 2022: Stadig færre unge deltar i organiserte fritidsaktiviteter.

Eriksen, Nina ; Bakken, Anders (2021). Oslo-ungdom ble særlig hardt rammet av pandemien.

Bakken, Anders ; Eriksen, Nina (2021). Barn på Oslos vestkant deltar oftest i faste fritidsaktiviteter.

Eriksen, Nina ; Bakken, Anders (2021). Norsk ungdom har taklet pandemien bra.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig