English version
Nina Eriksen

Nina Eriksen

Kort om

Jeg jobber med forskningskommunikasjon på Velferdsforskningsinstituttet NOVA.

Administrative arbeidsområder

Forskningsformidling   Digital rådgiving   Mediekontakt   Nettredaktør   Internkommunikasjon   Sosiale medier   Strategisk kommunikasjon

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Eriksen, Nina; Enstad, Frøydis (2022). Ungdata junior: Mange barn gruer seg til å gå på skolen.

Eriksen, Nina; Bakken, Anders (2022). Ungdata 2022: Stadig færre unge deltar i organiserte fritidsaktiviteter.

Eriksen, Nina; Bakken, Anders (2020). Disse ungdommene slet med hjemmeskole.

Eriksen, Nina; Bakken, Anders (2018). Unge hasjbrukarar trivst dårlegare på skulen, er meir utsett for mobbing og har fleire helseplagar.

Eriksen, Nina; Hellevik, Tale; Løset, Gøril Kvamme (2018). Kvinner og menn har ikkje ulike haldningar til sjukefråvær.

Eriksen, Nina; Bakken, Anders (2018). Mindre framtidsoptimisme blant norsk ungdom.

Hyggen, Christer; Bakken, Anders; Eriksen, Nina (2018). Somalisk ungdom satser på høyere utdanning.

Eriksen, Nina; Hellevik, Tale; Solem, Per Erik (2018). Langt fleire kan jobbe til dei blir 70.

Eriksen, Nina; Hvinden, Bjørn (2017). NOVA-konferanse om Europas unge arbeidsledige.
https://tilsatt.hioa.no/siste-nytt/-/nyhet/nova-ko...

Eriksen, Nina; Løvgren, Mette; Bakken, Anders (2017). De fleste barna i Bærum og Asker har det bra.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig