English version
Nina Eriksen

Nina Eriksen

Kort om

Jeg er utdannet statsviter fra Universitetet i Bergen og jobber med forskningskommunikasjon på Velferdsforskningsinstituttet NOVA.

Administrative arbeidsområder

Forskningsformidling   Mediekontakt   Nettredaktør   Internkommunikasjon

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Eriksen, Nina; Bakken, Anders (2020). Disse ungdommene slet med hjemmeskole.

Eriksen, Nina; Hellevik, Tale; Løset, Gøril Kvamme (2018). Kvinner og menn har ikkje ulike haldningar til sjukefråvær.

Eriksen, Nina; Bakken, Anders (2018). Mindre framtidsoptimisme blant norsk ungdom.

Eriksen, Nina; Bakken, Anders (2018). Unge hasjbrukarar trivst dårlegare på skulen, er meir utsett for mobbing og har fleire helseplagar.

Hyggen, Christer; Bakken, Anders; Eriksen, Nina (2018). Somalisk ungdom satser på høyere utdanning.

Eriksen, Nina; Hellevik, Tale; Solem, Per Erik (2018). Langt fleire kan jobbe til dei blir 70.

Eriksen, Nina; Løvgren, Mette; Bakken, Anders (2017). De fleste barna i Bærum og Asker har det bra.

Eriksen, Nina; Hvinden, Bjørn (2017). NOVA-konferanse om Europas unge arbeidsledige.
https://tilsatt.hioa.no/siste-nytt/-/nyhet/nova-ko...

Hyggen, Christer; Eriksen, Nina (2017). NAV-tiltak gjør det vanskeligere å få jobb.

Eriksen, Nina; Eriksen, Ingunn Marie (2017). Sterk sammenheng mellom skolepress og psykiske helseplager.

Eriksen, Nina; Bakken, Anders (2017). Idrett fortsatt like populært blant ungdom.

Eriksen, Nina; Vislie, Camilla; Gundersen, Tonje (2017). Vald og overgrep går under radaren.

Eriksen, Nina; Daatland, Svein Olav; Herlofson, Katharina (2017). How grandparents fit into modern family life.

Eriksen, Nina; Hansen, Thomas (2017). Sykepleiere er mest fornøyd med jobben.

Eriksen, Nina; Andersen, Patrick Lie (2017). Godt å vokse opp i Grorudddalen i Oslo.

Sletten, Mira Åboen; Eriksen, Nina (2016). Underprivileged youths more prone to mental health problems.

Eriksen, Nina; Bakken, Anders (2016). Store sosiale forskjeller blant unge.

Eriksen, Nina; Eriksen, Ingunn Marie (2016). Tiltak mot mobbing treffer ikke godt nok.

Eriksen, Nina; Bakken, Anders; Ødegård, Guro (2016). Dette er ungdommen nå til dags.

Eriksen, Nina; Stefansen, Kari; Mossige, Svein (2016). Mer vold mot barn i innvandrerfamilier.

Eriksen, Nina; Mossige, Svein; Stefansen, Kari (2016). En av fire unge jenter har opplevd seksuelle overgrep.

Eriksen, Nina; Herlofson, Katharina; Daatland, Svein Olav (2016). Familiene holder sammen som på 60-tallet.

Eriksen, Nina; Aarset, Monica Five (2016). - Ansatte på asylmottak og i barnevernet må samarbeide bedre.

Eriksen, Nina (2015). Depresjon blant ungdom er jevnt fordelt blant kommunene. Forskning.no .

Eriksen, Nina (2015). Mange planar - få helsetiltak. Forskning.no .

Eriksen, Nina (2015). Ikke de flinke pikene som sliter mest psykisk. Forskning.no .

Eriksen, Nina (2015). Store sosiale forskjeller blant Oslo-ungdom. Forskning.no .

Eriksen, Nina (2015). Valgfag motiverer elevene. Forskning.no .

Eriksen, Nina (2015). Krisesentertilbudet er blitt bedre. Forskning.no .

Eriksen, Nina (2014). Planlegger ikke for sykefravær. Forskning.no .

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig