Norwegian version
Nina Eriksen

Nina Eriksen

About

I work with science communication at Norwegian Social Research – NOVA.

Administrative field of work

Research communication   Digital advising   Media contact   Web Editor   Internal communication   Social media   Strategic communication

Publications and research

Dissemination

Eriksen, Nina ; Løvgren, Mette (2023). Skeive i Noreg er mykje meir utsette for vald og hatytringar enn heterofile.

Tokle, Rikke ; Eriksen, Nina (2023). Økning i bruk av e-sigaretter.
https://www.ungdata.no/okning-i-bruk-av-e-sigarett

Eriksen, Nina ; Bakken, Anders (2023). Økt kokainbruk blant ungdom på videregående i Oslo.

Bakken, Anders ; Eriksen, Nina (2023). Det står bra til med ungdom i Oslo. På flere områder bedre enn før.
https://www.forskning.no/barn-og-ungdom-fritid-kul

Eriksen, Nina ; Enstad, Frøydis (2023). Mobbetallene er høye blant barn i Oslo.

Eriksen, Nina ; Enstad, Frøydis (2022). Ungdata junior: Mange barn gruer seg til å gå på skolen.

Eriksen, Nina ; Bakken, Anders (2022). Ungdata 2022: Stadig færre unge deltar i organiserte fritidsaktiviteter.

Eriksen, Nina ; Bakken, Anders (2021). Oslo-ungdom ble særlig hardt rammet av pandemien.

Bakken, Anders ; Eriksen, Nina (2021). Barn på Oslos vestkant deltar oftest i faste fritidsaktiviteter.

Eriksen, Nina ; Bakken, Anders (2021). Norsk ungdom har taklet pandemien bra.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete