Norwegian version
Nina Eriksen

Nina Eriksen

About

I work with science communication at Norwegian Social Research – NOVA.

Administrative field of work

Research communication   Digital advising   Media contact   Web Editor   Internal communication   Social media   Strategic communication

Publications and research

Dissemination

Eriksen, Nina; Enstad, Frøydis (2022). Ungdata junior: Mange barn gruer seg til å gå på skolen.

Eriksen, Nina; Bakken, Anders (2022). Ungdata 2022: Stadig færre unge deltar i organiserte fritidsaktiviteter.

Eriksen, Nina; Bakken, Anders (2020). Disse ungdommene slet med hjemmeskole.

Eriksen, Nina; Bakken, Anders (2018). Unge hasjbrukarar trivst dårlegare på skulen, er meir utsett for mobbing og har fleire helseplagar.

Eriksen, Nina; Hellevik, Tale; Løset, Gøril Kvamme (2018). Kvinner og menn har ikkje ulike haldningar til sjukefråvær.

Eriksen, Nina; Bakken, Anders (2018). Mindre framtidsoptimisme blant norsk ungdom.

Hyggen, Christer; Bakken, Anders; Eriksen, Nina (2018). Somalisk ungdom satser på høyere utdanning.

Eriksen, Nina; Hellevik, Tale; Solem, Per Erik (2018). Langt fleire kan jobbe til dei blir 70.

Eriksen, Nina; Hvinden, Bjørn (2017). NOVA-konferanse om Europas unge arbeidsledige.
https://tilsatt.hioa.no/siste-nytt/-/nyhet/nova-ko...

Eriksen, Nina; Løvgren, Mette; Bakken, Anders (2017). De fleste barna i Bærum og Asker har det bra.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete