English version
Tilmann von Soest

Tilmann von Soest

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Psykologi

Emner

Ungdom   Psykisk helse   Ung i Norge

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

  • Oslo-ungdom i koronatiden

    Oslo-ungdom i koronatiden er en unik undersøkelse som vil gi innblikk i hvordan korona-epidemien har påvirket ungdom i Oslo.

  • Ung i Norge

    Ung i Norge er Norges første store longitudinelle ungdomsundersøkelse og følger personer fra ungdomsårene og inn i voksen alder. Siste datainnsamling ble gjennomført høsten 2020 og våren 2021.

Vitenskapelige publikasjoner

Madsen, Ole Jacob; von Soest, Tilmann (2021). En plaget ungdomsgenerasjon?. Ødegård, Guro; Pedersen, Willy (Red.). UNGDOMMEN. 9. s. 207-229. Cappelen Damm Akademisk.
https://press.nordicopenaccess.no/index.php/noasp/...

Madsen, Ole Jacob; von Soest, Tilmann (2021). En plaget ungdomsgenerasjon?. Ødegård, Guro; Pedersen, Willy (Red.). UNGDOMMEN. Cappelen Damm Akademisk.

Pedersen, Willy; Bakken, Anders; Stefansen, Kari; von Soest, Tilmann (2021). Sexual Victimization in the Digital Age: A Population-based Study of Physical and Image-based Sexual Abuse among Adolescents. Archives of Sexual Behavior .

Pedersen, Willy; Moffitt, Terrie; von Soest, Tilmann (2021). Privileged background protects against drug charges: A long-term population-based longitudinal study  . International journal of drug policy .

Ulset, Vidar Sandsaunet; Bakken, Anders; Soest, Tilmann Von (2021). Ungdoms opplevelser av konsekvenser av pandemien etter ettår med covid-19-restriksjoner. Tidsskrift for Den norske legeforening . Vol. 141.

Pedersen, Willy; Slagstad, Ketil; von Soest, Tilmann (2021). Nye seksualiteter, nye kjønn?. Ødegård, Guro; Pedersen, Willy (Red.). UNGDOMMEN. Kapittel 15. s. 295-315. Cappelen Damm Akademisk.

Kress, Victoria; von Soest, Tilmann; Kopp, Marie; Wimberger, Pauline; Garthus-Niegel, Susan (2021). Differential predictors of birth-related posttraumatic stress disorder symptoms in mothers and fathers – A longitudinal cohort study. Journal of Affective Disorders . Vol. 292.

Junge, Carolin; von Soest, Tilmann; Seidler, Andreas; Eberhard-Gran, Malin; Garthus-Niegel, Susan (2021). Severe recalled labor pain and elective cesarean section in a subsequent delivery: a cohort study of Norwegian parous women. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica . Vol. 100.

Bekkhus, Mona; Baldwin, Daniella; Coplan, Robert; von Soest, Tilmann; Skaret, Synne; Borge, Anne Inger Helmen (2021). Examining Launch and Snare Effects in the Longitudinal Associations between Shyness and Socio-Emotional Difficulties in Childhood. Social Development .

Rognli, Eline Borger; Bramness, Jørgen Gustav; von Soest, Tilmann (2021). Smoking in early adulthood is prospectively associated with prescriptions of antipsychotics, mood stabilizers, antidepressants and anxiolytics. Psychological Medicine .
http://hdl.handle.net/10852/85759

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig