English version

Smerte, ungdom og sjølvmedisinering (SUS)

Prosjektet handlar om å utforska smerte og bruk av reseptfrie smertestillande medisinar hos ungdom.

Prosjektet vil sjå på omfanget av medisinbruk og kva faktorar og forhold som er knytt til bruken til ungdommane.

Den overordna intensjonen er å få kunnskap om ungdoms smerte, smerte-erfaringar og smertemeistring, med spesielt søkjelys på bruk av reseptfrie, smertestillande medikament.

Smerte, til dømes hovudverk, førekjem hyppig blant ungdom og kan føra til redusert livskvalitet og skulefråvær.

Smerteproblem aukar i løpet av ungdomsåra og manifesterer seg ofte i vaksenlivet.

 • Deltakarar

  Laster inn ...
 • Samarbeidspartnarar

  • Akershus universitetssjukehus (Ahus)
  • Universitetet i Agder
  • Universitetet i Oslo
  • University of Toronto og Sick Kids Hospital, Canada

Nyheiter frå prosjektet

Portrett Siv Skarstein
Forskar bekymra for pillekultur hos ungdom

Stadig fleire ungdommar er storforbrukarar av smertestillande piller.

Et illustrasjonsbilde av en kvinne som holder et glass med vann og en pille i hånda.
Bruk av smertestillende kan være et signal om at ungdom sliter psykisk

Ungdom med angst og depresjon bruker reseptfrie smertestillende medisiner langt oftere enn andre unge, viser en ny studie.

Foto: Bokser med smertestillende i en hylle i apotek
Svært høyt antall 10–12-åringer bruker smertestillende tabletter

En av fire 10–12-åringer brukte smertestillende medikament forrige uke. – Bekymringsverdig høyt tall, sier forsker.