English version
Siv Skarstein

Siv Skarstein

Kort om

Videreutdanninger innen:
Psykiatri
Rus og avhengighet
Veiledning
Pedagogikk.
Master of Public Administration fra Handelshøyskolen i København
Ph.D-kandidat ved SP

Fagområder

Emner

Smerte   Ungdom   Stress og stressmestring   Selvbilde og identitet   Mestring   Kronisk hodepine   Hodepine   Smertemestring   Helsesøster   Skolehelsetjeneste   Psykiatrisk sykepleie   Smertestillende medikamenter   Allostase

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Rohde, Gudrun E.; Helseth, Sølvi; Mikkelsen, Hilde Elisabeth Timenes; Skarstein, Siv; Småstuen, Milada Cvancarova; Haraldstad, Kristin (2022). Stress, pain, and work affiliation are strongly associated with health-related quality of life in parents of 14-15-year-old adolescents. Health and Quality of Life Outcomes . Vol. 6.

Jonassen, Rune; Hilland, Eva; Harmer, Catherine J.; Abebe, Dawit Shawel; Bergem, Anne Kristine; Skarstein, Siv (2021). Over-the-counter analgesics use is associated with pain and psychological distress among adolescents: a mixed effects approach in cross-sectional survey data from Norway. BMC Public Health . Vol. 21.

Mikkelsen, Hilde Timenes; Haraldstad, Kristin; Helseth, Sølvi; Skarstein, Siv; Småstuen, Milada Cvancarova; Rohde, Gudrun Elin (2021). Pain and health-related quality of life in adolescents and the mediating role of self-esteem and self-efficacy: a cross-sectional study including adolescents and parents. BMC Psychology . Vol. 9.
https://hdl.handle.net/11250/2824478

Jonassen, Rune; Hilland, Eva; Harmer, Catherine; Abebe, Dawit Shawel; Bergem, Anne Kristine; Skarstein, Siv (2021). Use of Over-The-Counter Analgesics for Pain and Psychological Distress Among Adolescents: A Mixed Effects Approach in Cross-Sectional Survey Data From Norway. 20 s. BMC Public Health .
https://oxfordhealth-nhs.archive.knowledgearc.net/...

Skarstein, Siv; Helseth, Sølvi; Kvarme, Lisbeth Gravdal (2020). It hurts inside: A qualitative study investigating social exclusion and bullying among adolescents reporting frequent pain and high use of non-prescription analgesics. BMC Psychology . Vol. 8.

Mikkelsen, Hilde Elisabeth Timenes; Haraldstad, Kristin; Helseth, Sølvi; Skarstein, Siv; Småstuen, Milada Cvancarova; Rohde, Gudrun E. (2020). Health‑related quality of life is strongly associated with self‑efficacy, self‑esteem, loneliness, and stress in 14–15‑year‑old adolescents: a cross‑sectional study. 17 s. Health and Quality of Life Outcomes . Vol. 18.
https://hdl.handle.net/11250/2711198

Skarstein, Siv; Bergem, Anne Kristine; Helseth, Sølvi (2020). How do mothers of adolescents with chronic pain experience their own quality of life?. BMC Psychology . Vol. 8.

Skarstein, Siv; Lagerløv, Per; Helseth, Sølvi; Leegaard, Marit (2019). How do parents influence their adolescents’ use of over‐the‐counter analgesics: A review of the current literatur. Journal of Clinical Nursing (JCN) . Vol. 28.

Skarstein, Siv; Lagerløv, Per; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Helseth, Sølvi (2018). Pain and development of identity in adolescents who frequently use over-the-counter analgesics: a qualitative study. Journal of Clinical Nursing (JCN) . Vol. 27.

Frigstad, Vidar; Skarstein, Siv (2018). Sammen i samspill - Utfordringsbilde: Barn og unges psykiske helse. Johannessen, Baard; Skotheim, Torhild (Red.). Barn og unge i midten. Tverrfaglig og tverretatlig arbeid i barn og unges oppvekst. Kapittel 4. s. 86-112. Gyldendal Akademisk.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig