English version
Siv Skarstein

Siv Skarstein

Kort om

Videreutdanninger innen:
Psykiatri
Rus og avhengighet
Veiledning
Pedagogikk.
Master of Public Administration fra Handelshøyskolen i København
Ph.D-kandidat ved SP

Fagområder

Emner

Smerte   Ungdom   Stress og stressmestring   Selvbilde og identitet   Mestring   Kronisk hodepine   Hodepine   Smertemestring   Helsesøster   Skolehelsetjeneste   Psykiatrisk sykepleie   Smertestillende medikamenter   Allostase

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Jonassen, Rune; Hilland, Eva; Harmer, Catherine; Abebe, Dawit Shawel; Bergem, Anne Kristine; Skarstein, Siv (2021). Use of Over-The-Counter Analgesics for Pain and Psychological Distress Among Adolescents: A Mixed Effects Approach in Cross-Sectional Survey Data From Norway BMC Public Health (under review). BMC Public Health .
https://oxfordhealth-nhs.archive.knowledgearc.net/...

Skarstein, Siv; Helseth, Sølvi; Kvarme, Lisbeth Gravdal (2020). It hurts inside: A qualitative study investigating social exclusion and bullying among adolescents reporting frequent pain and high use of non-prescription analgesics. BMC Psychology . Vol. 8.

Mikkelsen, Hilde Elisabeth Timenes; Haraldstad, Kristin; Helseth, Sølvi; Skarstein, Siv; Småstuen, Milada Cvancarova; Rohde, Gudrun E. (2020). Health‑related quality of life is strongly associated with self‑efficacy, self‑esteem, loneliness, and stress in 14–15‑year‑old adolescents: a cross‑sectional study. 17 s. Health and Quality of Life Outcomes . Vol. 18.
https://hdl.handle.net/11250/2711198

Skarstein, Siv; Bergem, Anne Kristine; Helseth, Sølvi (2020). How do mothers of adolescents with chronic pain experience their own quality of life?. BMC Psychology . Vol. 8.

Skarstein, Siv; Lagerløv, Per; Helseth, Sølvi; Leegaard, Marit (2019). How do parents influence their adolescents’ use of over‐the‐counter analgesics: A review of the current literatur. Journal of Clinical Nursing (JCN) . Vol. 28.

Skarstein, Siv; Lagerløv, Per; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Helseth, Sølvi (2018). Pain and development of identity in adolescents who frequently use over-the-counter analgesics: a qualitative study. Journal of Clinical Nursing (JCN) . Vol. 27.

Frigstad, Vidar; Skarstein, Siv (2018). Sammen i samspill - Utfordringsbilde: Barn og unges psykiske helse. Johannessen, Baard; Skotheim, Torhild (Red.). Barn og unge i midten. Tverrfaglig og tverretatlig arbeid i barn og unges oppvekst. Kapittel 4. s. 86-112. Gyldendal Akademisk.

Helseth, Sølvi; Haraldstad, Kristin; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Reinertsen, Hanne; Skarstein, Siv Olga; Winger, Anette (2016). Smerte hos barn og unge. Helseth, Sølvi; Leegaard, Marit; Nortvedt, Finn (Red.). Livskvalitet og smerte - et mangfoldig forskningsfelt. 2. s. 25-40. Gyldendal Akademisk.

Skarstein, Siv; Lagerløv, Per; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Helseth, Sølvi (2016). High use of over-the-counter analgesic; possible warnings of reduced quality of life in adolescents - a qualitative study. 11 s. BMC Nursing . Vol. 15.
http://bmcnurs.biomedcentral.com/articles/10.1186/...

Skarstein, Siv; Rosvold, Elin Olaug; Helseth, Sølvi; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Holager, Tonja; Småstuen, Milada Cvancarova; Lagerløv, Per (2014). High-frequency use of over-the-counter analgesics among adolescents: reflections of an emerging difficult life, a cross-sectional study. Scandinavian Journal of Caring Sciences . Vol. 28.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig