Siv Skarstein

Siv Skarstein

Kort om

Videreutdanninger innen:
Psykiatri
Rus og avhengighet
Veiledning
Pedagogikk.
Master of Public Administration fra Handelshøyskolen i København
Ph.D-kandidat ved SP

Fagområder

Emner

Smerte, Ungdom, Stress og stressmestring, Selvbilde og identitet, Mestring, Kronisk hodepine, Hodepine, Smertemestring, Helsesøster, Skolehelsetjeneste, Psykiatrisk sykepleie, Smertestillende medikamenter, Allostase

Forskningsgrupper

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Skarstein, Siv; Lagerløv, Per; Helseth, Sølvi; Leegaard, Marit (2019). How do parents influence their adolescents’ use of over‐the‐counter analgesics: A review of the current literatur. Journal of Clinical Nursing .

Skarstein, Siv; Lagerløv, Per; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Helseth, Sølvi (2018). Pain and development of identity in adolescents who frequently use over-the-counter analgesics: a qualitative study. Journal of Clinical Nursing . Vol. 27.

Frigstad, Vidar; Skarstein, Siv (2018). Sammen i samspill - Utfordringsbilde: Barn og unges psykiske helse. Johannessen, Baard; Skotheim, Torhild (Red.). Barn og unge i midten. Tverrfaglig og tverretatlig arbeid i barn og unges oppvekst. Kapittel 4. s. 86-112. Gyldendal Akademisk.

Helseth, Sølvi; Haraldstad, Kristin; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Reinertsen, Hanne; Skarstein, Siv Olga; Winger, Anette (2016). Smerte hos barn og unge. Helseth, Sølvi; Leegaard, Marit; Nortvedt, Finn (Red.). Livskvalitet og smerte - et mangfoldig forskningsfelt. 2. s. 25-40. Gyldendal Akademisk.

Skarstein, Siv; Lagerløv, Per; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Helseth, Sølvi (2016). High use of over-the-counter analgesic; possible warnings of reduced quality of life in adolescents - a qualitative study. 11 s. BMC Nursing . Vol. 15.
http://bmcnurs.biomedcentral.com/articles/10.1186/...

Skarstein, Siv; Rosvold, Elin Olaug; Helseth, Sølvi; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Holager, Tonja; Småstuen, Milada Cvancarova; Lagerløv, Per (2014). High-frequency use of over-the-counter analgesics among adolescents: reflections of an emerging difficult life, a cross-sectional study. Scandinavian Journal of Caring Sciences . Vol. 28.

Martinsen, Kåre Dahl; Skarstein, Siv (2011). Mapper. Et pålitelig vurderingsgrunnlag?. Norsk pedagogisk tidsskrift .Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig