Norwegian version
Siv Skarstein

Siv Skarstein

Fields of study

Subject areas

Pain   Youth   Stress and stress managemnet   Self and identity   Coping   Chronic headache   Headache   Coping with pain   Healthsister   School health services   Mental nursing   Analgetica   Allostatic load

Research groups

Scientific publications

Skarstein, Siv; Bergem, Anne Kristine; Helseth, Sølvi (2020). How do mothers of adolescents with chronic pain experience their own quality of life?. BMC Psychology . Vol. 8.

Skarstein, Siv; Bergem, Anne Kristine; Helseth, Sølvi (2020). How do mothers of adolescents with chronic pain experience their own quality of life. 10 p. BMC Psychology .

Skarstein, Siv; Lagerløv, Per; Helseth, Sølvi; Leegaard, Marit (2019). How do parents influence their adolescents’ use of over‐the‐counter analgesics: A review of the current literatur. Journal of Clinical Nursing (JCN) . Vol. 28.

Skarstein, Siv; Lagerløv, Per; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Helseth, Sølvi (2018). Pain and development of identity in adolescents who frequently use over-the-counter analgesics: a qualitative study. Journal of Clinical Nursing (JCN) . Vol. 27.

Frigstad, Vidar; Skarstein, Siv (2018). Sammen i samspill - Utfordringsbilde: Barn og unges psykiske helse. Johannessen, Baard; Skotheim, Torhild (Ed.). Barn og unge i midten. Tverrfaglig og tverretatlig arbeid i barn og unges oppvekst. Kapittel 4. p. 86-112. Gyldendal Akademisk.

Helseth, Sølvi; Haraldstad, Kristin; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Reinertsen, Hanne; Skarstein, Siv Olga; Winger, Anette (2016). Smerte hos barn og unge. Helseth, Sølvi; Leegaard, Marit; Nortvedt, Finn (Ed.). Livskvalitet og smerte - et mangfoldig forskningsfelt. 2. p. 25-40. Gyldendal Akademisk.

Skarstein, Siv; Lagerløv, Per; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Helseth, Sølvi (2016). High use of over-the-counter analgesic; possible warnings of reduced quality of life in adolescents - a qualitative study. 11 p. BMC Nursing . Vol. 15.
http://bmcnurs.biomedcentral.com/articles/10.1186/...

Skarstein, Siv; Rosvold, Elin Olaug; Helseth, Sølvi; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Holager, Tonja; Småstuen, Milada Cvancarova; Lagerløv, Per (2014). High-frequency use of over-the-counter analgesics among adolescents: reflections of an emerging difficult life, a cross-sectional study. Scandinavian Journal of Caring Sciences . Vol. 28.

Martinsen, Kåre Dahl; Skarstein, Siv (2011). Mapper. Et pålitelig vurderingsgrunnlag?. Norsk pedagogisk tidsskrift .These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete