English version
Peyman Mirtaheri

Peyman Mirtaheri

Kort om

Jeg tilhører gruppen for medisinsk teknologi og underviser faget medisinsk instrumentering for bachelor i ingeniørstudenter. Vi er forøvrig den eneste institusjonen i Norge som utdanner medisinsk teknologi ingeniører.

Jeg er leder av optisk/NIRS lab og min forskning fokuserer på anvendelse av medisinske sensorer spesielt bruk av nærinfrarød lys for å måle perfusjon i vev. I det siste har jeg fokusert på fNIRS målinger i hjernen. I samarbeid med bevegelses analyse lab er jeg opptatt av analyser og undersøkelser innenfor kardiovaskulær fysiologi og energiomsetning relatert til aktivitet med bruk av fNIRS teknologi. For mere info: Ta en titt på våre blogger for optisk/NIRS og bevegelsesanalyse lab.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Medisinsk teknologi

Emner

Biomedisinsk instrumentering   Fiber optiske sensorer   Sensorer og måleteknikk   Trådløse sensorer   Bevegelsesanalyse   NIRS   FNIRS

Vitenskapelige publikasjoner

Sherkat, Habib; Pinto-Orellana, Marco Antonio; Mirtaheri, Peyman (2020). SHADE: Absorption spectroscopy enhancement with ambient light estimation and narrow-band detection. Optik (Stuttgart). Vol. 220.

Berg, Arild; Gulden, Tore; Yazidi, Anis; Mirtaheri, Peyman (2019). Health promoting experiences in urban green space: A case study of a co-design toolkit based on feedbacks from fNIRS, IoT and game probes. Meyer, Jochen (Red.). PERVASIVEHEALTH - EAI 2019 Other Years PERVASIVEHEALTH - EAI 2018 PERVASIVEHEALTH - EAI 2019 Ethics and Malpractice Statement Back to CORE PERVASIVEHEALTH - EAI 13th EAI International Conference on Pervasive Computing Technologies for Healthcare. Demos and Posters.

Schack, Jette; Mirtaheri, Peyman; Steen, Harald; Gjøvaag, Terje (2019). Assessing mobility for persons with lower limb amputation: the Figure-of-Eight Walk Test with the inclusion of two novel conditions. Disability and Rehabilitation .

Sherkat, Habib; Gjøvaag, Terje; Mirtaheri, Peyman (2019). Experimental investigation on the light transmission of a textile-based over-cap used in functional near-infrared spectroscopy. Proceedings of SPIE, the International Society for Optical Engineering . Vol. 11074.

Gjøvaag, Terje; Mirtaheri, Peyman; Starholm, Inger Marie (2018). Carbohydrate and fat oxidation in persons with lower limb amputation during walking with different speeds. Prosthetics and orthotics international. Vol. 42.

Mirtaheri, Peyman; Güler, Evin; Gjøvaag, Terje (2017). 3D printing in medical application: an educational design perspective. Berg, Arild; Bohemia, Erik; Buck, Lyndon; Gulden, Tore; Kovacevic, Ahmed; Pavel, Nenad (Red.). proceedings of E&PDE 2017 – International Conference on Engineering and Product Design Education. Building Community: Design Education for a Sustainable Future. kapitetel. The Design Society.

Mirtaheri, Peyman; Sponheim, Nils (2017). DESIGN AND INNOVATION WITH PROBLEM BASED LEARNING METHODS: AN ENGINEERING PERSPECTIVE. Berg, Arild; Bohemia, Erik; Buck, Lyndon; Gulden, Tore; Kovacevic, Ahmed; Pavel, Nenad (Red.). proceedings of E&PDE 2017 – International Conference on Engineering and Product Design Education. Building Community: Design Education for a Sustainable Future. Kapittel. The Design Society.

Güler, Evin; Andersson, Anders-Petter; Mirtaheri, Peyman; Gjøvaag, Terje (2017). MAKERIET: A NORWEGIAN UNIVERSITY MAKERSPACE. Berg, Arild; Bohemia, Erik; Buck, Lyndon; Gulden, Tore; Kovacevic, Ahmed; Pavel, Nenad (Red.). proceedings of E&PDE 2017 – International Conference on Engineering and Product Design Education. Building Community: Design Education for a Sustainable Future. Kapittel. The Design Society.

Sandnes, Frode Eika; Medola, Fausto Orsi; Berg, Arild; Rodrigues, Osmar Vicente; Mirtaheri, Peyman; Gjøvaag, Terje (2017). Solving the Grand Challenges Together: A Brazil-Norway Approach to Teaching Collaborative Design and Prototyping of Assistive Technologies and Products for Independent Living. Berg, Arild; Bohemia, Erik; Buck, Lyndon; Gulden, Tore; Kovacevic, Ahmed; Pavel, Nenad (Red.). proceedings of E&PDE 2017 – International Conference on Engineering and Product Design Education. Building Community: Design Education for a Sustainable Future. kapittel. s. 242-247. The Design Society.

Mirtaheri, Peyman (2016). Fibre optical technology for monitoring and diagnostic applications, Nanobiosensors for Personalized and Onsite Biomedical Diagnosis, Chapter 17. ISBN: 9781849199513. 650 s. IET Digital Library.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig