English version
Peyman Mirtaheri

Peyman Mirtaheri

Kort om

Peyman Mirtaheri er professor ved MEKv ved OsloMet og adjunkt professor ved fakultet for Medisinsk Teknologi (Faculty of Biomedical Engineering, Michigan Tec, USA (https://www.mtu.edu/biomedical/people/faculty/).
Han underviser faget medisinske sensororer og aktuatorer i ACIT-Biomedical Engineering programmet( ACIT4720).
Han er leder av optisk/NIRS lab som ble etablert siden 2009. Hans forskning går ut på:
1)Utvikling av måleteknikker for å detektere hjerneaktiviteter
2) Anvendelse av eksisterende teknolgier som fNIRS og EEG til å utforske bevegelse og balase og aktiviteter i hjernebarken.
Han har også initiert og er leder for ADEPT ( Advanced health inteligence and brain inspired technologies) forskningsplatformen som har forskere fra fakultetene Teknologi, Kust og Design- og Helsevitenskap ved OsloMet. visit our website here: https://oslomet-adept.org/

FORSKNINGSPROSJELTER:
1) PACER, RCN, https://twitter.com/AtPacer )
2) MgSafe ( MSCA-ITN Horizon 2020, https://www.mgsafe.eu/home.html )
3) Fremtidige løpesko (IP-N prosjekt i samarvbeid med Gaitline AS)

For mere info: Ta en titt på mine persolige blogger på Twitter: https://twitter.com/PMirtaheri og Linkedin www.linkedin.com/in/peymanatoslomet

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Medisinsk teknologi

Emner

Fuksjonell nærinfrarød spektroskopi   Bevegelse og hjernaktivitet

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Khan, Haroon ; Qureshi, Nauman Khalid; Yazidi, Anis ; Engell, Håvard; Mirtaheri, Peyman (2023). Single-leg stance on a challenging surface can enhance cortical activation in the right hemisphere – A case study. 9 s. Heliyon. Vol. 9.
https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e13628

Khan, Haroon ; Pinto-Orellana, Marco Antonio; Mirtaheri, Peyman (2023). Brain Connectivity Analysis in Distinct Footwear Conditions during Infinity Walk Using fNIRS. 13 s. Sensors. Vol. 23.
https://doi.org/10.3390/s23094422

Risnes, Martha; Korostynska, Olga ; Mirtaheri, Peyman ; Berg, Arild (2023). The role of human experience when making sense of brain monitoring: an interdisciplinary case study to assess wearable, non-invasive, brain-monitoring devices for rehabilitation. 20 s. Journal of Responsible Innovation. Vol. 10.
https://doi.org/10.1080/23299460.2023.2175476

Hassan, Hafiz Wajahat; Mota-Silva, Eduardo; Grasso, Valeria; Riehakainen, Leon; Jose, Jithin; Menichetti, Luca; Mirtaheri, Peyman (2023). Near-Infrared Spectroscopy for the In Vivo Monitoring of Biodegradable Implants in Rats. 14 s. Sensors. Vol. 23.
https://doi.org/10.3390/s23042297

Mathew, Anna; Hassan, Hafiz Wajahat; Korostynska, Olga ; Westad, Frank; Mota-Silva, Eduardo; Menichetti, Luca; Mirtaheri, Peyman (2023). In vivo analysis of biodegradable magnesium alloy implant in an animal model using near-infrared spectroscopy. 14 s. Sensors. Vol. 23.
https://doi.org/10.3390/s23063063

Mathew, Anna; Hassan, Hafiz Wajahat; Korostynska, Olga ; Westad, Frank; Mota-Silva, Eduarda; Menichetti, Luca; Mirtaheri, Peyman (2023). In Vivo Analysis of a Biodegradable Magnesium Alloy Implant in an Animal Model Using Near-Infrared Spectroscopy. 14 s. Sensors. Vol. 23.
https://doi.org/10.3390/s23063063

Hassan, Hafiz Wajahat; Rahmati, Maryam; Barrantes Bautista, Alejandro; Haugen, Håvard Jostein; Mirtaheri, Peyman (2022). In Vitro Monitoring of Magnesium-Based Implants Degradation by Surface Analysis and Optical Spectroscopy. International Journal of Molecular Sciences. Vol. 23.
https://doi.org/10.3390/ijms23116099

Dolatyari, Mahboubeh; Alidoust, Farid; Zarghami, Armin; Rostami, Ali; Mirtaheri, Peyman ; Mirtagioglu, Hamit (2022). High-Resolution Color Transparent Display Using Superimposed Quantum Dots. Nanomaterials. Vol. 12.
https://doi.org/10.3390/nano12091423

Chamani, Shaghayegh; Dehgani, Roya; Rostami, Ali; Mirtagioglu, Hamit; Mirtaheri, Peyman (2022). A Proposal for Optical Antenna in VLC Communication Receiver System. Photonics. Vol. 9.
https://doi.org/10.3390/photonics9040241

Armaghani, Sahar; Rostami, Ali; Mirtaheri, Peyman (2022). Interaction between Graphene Nanoribbon and an Array of QDs: Introducing Nano Grating. 11 s. Photonics. Vol. 9.
https://doi.org/10.3390/photonics9050348

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig