English version
Peyman Mirtaheri

Peyman Mirtaheri

Kort om

Peyman Mirtaheri er professor ved MEKv ved OsloMet og adjunkt professor ved fakultet for Medisinsk Teknologi (Faculty of Biomedical Engineering, Michigan Tec, USA (https://www.mtu.edu/biomedical/people/faculty/).
Han underviser faget medisinske sensororer og aktuatorer i ACIT-Biomedical Engineering programmet( ACIT4720).
Han er leder av optisk/NIRS lab som ble etablert siden 2009. Hans forskning går ut på:
1)Utvikling av måleteknikker for å detektere hjerneaktiviteter
2) Anvendelse av eksisterende teknolgier som fNIRS og EEG til å utforske bevegelse og balase og aktiviteter i hjernebarken.
Han har også initiert og er leder for ADEPT ( Advanced health inteligence and brain inspired technologies) forskningsplatformen som har forskere fra fakultetene Teknologi, Kust og Design- og Helsevitenskap ved OsloMet. visit our website here: https://oslomet-adept.org/

FORSKNINGSPROSJELTER:
1) PACER, RCN, https://twitter.com/AtPacer )
2) MgSafe ( MSCA-ITN Horizon 2020, https://www.mgsafe.eu/home.html )
3) Fremtidige løpesko (IP-N prosjekt i samarvbeid med Gaitline AS)

For mere info: Ta en titt på mine persolige blogger på Twitter: https://twitter.com/PMirtaheri og Linkedin www.linkedin.com/in/peymanatoslomet

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Medisinsk teknologi

Emner

Fuksjonell nærinfrarød spektroskopi   Bevegelse og hjernaktivitet

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Khan, Haroon; Pinto-Orellana, Marco Antonio; Mirtaheri, Peyman (2023). Brain Connectivity Analysis in Distinct Footwear Conditions during Infinity Walk Using fNIRS. Sensors . Vol. 23.

Mathew, Anna; Hassan, Hafiz Wajahat; Korostynska, Olga; Westad, Frank; Mota-Silva, Eduarda; Menichetti, Luca; Mirtaheri, Peyman (2023). In Vivo Analysis of a Biodegradable Magnesium Alloy Implant in an Animal Model Using Near-Infrared Spectroscopy. Sensors . Vol. 23.

Risnes, Martha; Korostynska, Olga; Mirtaheri, Peyman; Berg, Arild (2023). The role of human experience when making sense of brain monitoring: an interdisciplinary case study to assess wearable, non-invasive, brain-monitoring devices for rehabilitation. Journal of Responsible Innovation .

Mathew, Anna; Hassan, Hafiz Wajahat; Korostynska, Olga; Westad, Frank; Mota-Silva, Eduardo; Menichetti, Luca; Mirtaheri, Peyman (2023). In vivo analysis of biodegradable magnesium alloy implant in an animal model using near-infrared spectroscopy. Sensors .
https://hdl.handle.net/11250/3059227

Hassan, Hafiz Wajahat; Mota-Silva, Eduardo; Grasso, Valeria; Riehakainen, Leon; Jose, Jithin; Menichetti, Luca; Mirtaheri, Peyman (2023). Near-Infrared Spectroscopy for the In Vivo Monitoring of Biodegradable Implants in Rats. Sensors . Vol. 23.

Khan, Haroon; Qureshi, Nauman Khalid; Yazidi, Anis; Engell, Håvard; Mirtaheri, Peyman (2023). Single-leg stance on a challenging surface can enhance cortical activation in the right hemisphere – A case study. Heliyon . Vol. 9.

Fakhri, Darya; Alidoust, Farid; Rostami, Ali; Mirtaheri, Peyman (2022). A Monte-Carlo/FDTD Study of High-Efficiency Optical Antennas for LED-Based Visible Light Communication. 20 s. Nanomaterials . Vol. 12.

Grasso, Valeria; Hassan, Hafiz Wajahat; Mirtaheri, Peyman; Willumeit-Römer, Regine; Jose, Jithin (2022). Recent advances in photoacoustic blind source spectral unmixing approaches and the enhanced detection of endogenous tissue chromophores. 17 s. Frontiers in Signal Processing.

Chamani, Shaghayegh; Rostami, Ali; Mirtaheri, Peyman (2022). A Superimposed QD-Based Optical Antenna for VLC: White LED Source. 15 s. Nanomaterials . Vol. 12.

Armaghani, Sahar; Rostami, Ali; Mirtaheri, Peyman (2022). Graphene Nanoribbon Bending (Nanotubes): Interaction Force between QDs and Graphene. Coatings . Vol. 12.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig