English version
Rabindra Khadka

Rabindra Khadka

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Algoritmer og beregnbarhetsteori

Forskningsprosjekter

  • AI-Mind

    Prosjektet har som mål å redusere utfordringene ved demens med å utvikle nye diagnostiserende verktøy og forbedre effektiviteten i helsesystemet.

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Khan, Haroon ; Khadka, Rabindra ; Sultan, Malik Shahid; Yazidi, Anis ; Ombao, Hernando; Mirtaheri, Peyman (2024). Unleashing the potential of fNIRS with machine learning: classification of fine anatomical movements to empower future brain-computer interface. Frontiers in Human Neuroscience. Vol. 18.
https://doi.org/10.3389/fnhum.2024.1354143

Nguyen, Thu; Khadka, Rabindra ; Phan, Nhan; Yazidi, Anis ; Halvorsen, Pål ; Hammer, Hugo Lewi ; Riegler, Michael Alexander (2022). Combining datasets to improve model fitting. NN, NN (Red.). 2022 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN). IEEE conference proceedings.
https://doi.org/10.1109/IJCNN54540.2023.10191273

Abolghasemi, Roza ; Khadka, Rabindra ; Lind, Pedro ; Engelstad, Paal E. ; Viedma, Enrique Herrera; Yazidi, Anis (2022). Predicting missing pairwise preferences from similarity features in group decision making. Knowledge-Based Systems. Vol. 256.
https://doi.org/10.1016/j.knosys.2022.109860

Khadka, Rabindra ; Jha, Debesh; Hicks, Steven; Thambawita, Vajira L B; Riegler, Michael ; Ali, Sharib; Halvorsen, Pål (2022). Meta-learning with implicit gradients in a few-shot setting for medical image segmentation. 10 s. Computers in Biology and Medicine. Vol. 143.
https://doi.org/10.1016/j.compbiomed.2022.105227Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig