English version
Olga Korostynska

Olga Korostynska

Forskningsprosjekter

  • EQUALS-EU

    Prosjektet har som mål å gi flere kvinner tilgang til teknologi, digitale ferdigheter og lederstillinger.

  • Hjerneaktivitet ved gange og balanse

    Ferdighetene å gå, å stå på to bein og å balansere på et bein er unike for menneskearten. Hvordan aktiverer hjernen seg når vi går barbent eller balanserer på ett bein?