English version
Guro Ødegård

Guro Ødegård

Kort om

Guro Ødegård er forskningsleder ved, seksjon for ungdomsforskning. Hun har doktorgrad i sosiologi fra UIO (2009). Omdreiningspunktet for hennes forskningsinteresser er ungdom og demokratisk deltagelse. Dette omfatter både studier av ungdoms deltagelse i frivillige organisasjoner og evaluering av forsøket med stemmerett for 16-åringer. Hun har også forsket på flerkulturelle lokalsamfunn og sivilsamfunnets rolle som arena for sosial og politisk integrasjon.

Ødegård er generelt opptatt av ungdomskultur og generasjonsskiller, og har i tillegg ledet et offentlig utvalg om statens tilskuddspolitikk over frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Ungdoms demokratiforståelse, Integrasjon, Sosial kapital, Frivillige organisasjoner, Ungdom

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Ødegård, Guro; Bergh, Johannes; Saglie, Jo (2020). Why Did Young Norwegians Mobilize: External Events or Early Enfranchisement?. Eichhorn, Jan; Bergh, Johannes (Red.). Lowering the Voting Age to 16: Learning from Real Experiences Worldwide. Chapter 10. s. 189-210. Palgrave Macmillan.

Winsvold, Marte; Ødegård, Guro; Bergh, Johannes (2018). Young councillors — influential politicians or youth alibi?. Representation . Vol. 53.

Ødegård, Guro; Takle, Marianne (2018). Nye former for tilhørighet. Migrantorganisasjoner for barn og ungdom i en norsk sivilsamfunnskontekst. Enjolras, Bernard; Eimhjellen, Ivar (Red.). Fra kollektiv til konnektiv handling? Nye former for samfunnsengasjement og kollektiv handling i Norge. Kapittel 10. s. 271-298. Cappelen Damm Akademisk.

Ødegård, Guro; Svagård, Vegard (2018). Hva motiverer elever til å bli aktive medborgere?. Tidsskrift for ungdomsforskning . Vol. 18.

Hegna, Kristinn; Ødegård, Guro; Seland, Idunn (2018). Ungt medborgerskap. Kunnskap, mobilisering og deltakelse. Tidsskrift for ungdomsforskning . Vol. 18.
http://www.hioa.no/Om-OsloMet/Senter-for-velferds-...

Eimhjellen, Ivar; Steen-Johnsen, Kari; Folkestad, Bjarte; Ødegård, Guro (2018). Changing patterns of volunteering and participation. Enjolras, Bernard; Strømsnes, Kristin (Red.). Scandinavian Civil Society and Social Transformations : The Case of Norway. Kapittel 2. s. 25-65. Springer.

Hegna, Kristinn; Eriksen, Ingunn Marie; Sletten, Mira Åboen; Strandbu, Åse; Ødegård, Guro (2017). Ungdom og psykisk helse - endringer og kontekstuelle forklaringer. Bunting, Mette; Moshuus, Geir (Red.). Skolesamfunnet. Kompetansekrav og ungdomsfellesskap. Kapittel 4. s. 75-94. Cappelen Damm Akademisk.

Takle, Marianne; Ødegård, Guro (2016). When Policy Meets Practice: A Study of Ethnic Community-Based Organizations for Children and Youth. Seeberg, Marie Louise; Gozdziak, Elzbieta M. (Red.). Contested Childhoods: Growing up in Migrancy. Migration, Governance, Identities. Governance. s. 99-117. Springer.

Ødegård, Guro (2016). Ungdom, opprør og tilpasning. Et essay om generasjonsdannelser. Sosiologi i dag . Vol. 46.

Saglie, Jo; Ødegård, Guro; Aars, Jacob (2015). Rekruttering av unge folkevalgte: Nominasjoner, personstemmer og kontekst. Tidsskrift for samfunnsforskning . Vol. 56.

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig