Norwegian version
Guro Ødegård

Guro Ødegård

Fields of study

Academic disciplines

Sociology

Subject areas

Teenagers' understanding of democracy   Integration   Social capital   NGOs   Youth

Administrative field of work

Research infrastructure   Research policy   Contract work

Research projects

Scientific publications

Ødegård, Guro; Fladmoe, Audun (2020). Are immigrant youth more likely to be involved in voluntary organizations than their non-immigrant peers are to be engaged in politics? Survey evidence from Norway. Acta Sociologica .

Ødegård, Guro; Bergh, Johannes; Saglie, Jo (2020). Why Did Young Norwegians Mobilize: External Events or Early Enfranchisement?. Eichhorn, Jan; Bergh, Johannes (Ed.). Lowering the Voting Age to 16: Learning from Real Experiences Worldwide. Chapter 10. p. 189-210. Palgrave Macmillan.

Winsvold, Marte; Ødegård, Guro; Bergh, Johannes (2018). Young councillors — influential politicians or youth alibi?. Representation . Vol. 53.

Ødegård, Guro; Takle, Marianne (2018). Nye former for tilhørighet. Migrantorganisasjoner for barn og ungdom i en norsk sivilsamfunnskontekst. Enjolras, Bernard; Eimhjellen, Ivar (Ed.). Fra kollektiv til konnektiv handling? Nye former for samfunnsengasjement og kollektiv handling i Norge. Kapittel 10. p. 271-298. Cappelen Damm Akademisk.

Ødegård, Guro; Svagård, Vegard (2018). Hva motiverer elever til å bli aktive medborgere?. Tidsskrift for ungdomsforskning . Vol. 18.

Hegna, Kristinn; Ødegård, Guro; Seland, Idunn (2018). Ungt medborgerskap. Kunnskap, mobilisering og deltakelse. Tidsskrift for ungdomsforskning . Vol. 18.
http://www.hioa.no/Om-OsloMet/Senter-for-velferds-...

Eimhjellen, Ivar; Steen-Johnsen, Kari; Folkestad, Bjarte; Ødegård, Guro (2018). Changing patterns of volunteering and participation. Enjolras, Bernard; Strømsnes, Kristin (Ed.). Scandinavian Civil Society and Social Transformations : The Case of Norway. Kapittel 2. p. 25-65. Springer.

Hegna, Kristinn; Eriksen, Ingunn Marie; Sletten, Mira Åboen; Strandbu, Åse; Ødegård, Guro (2017). Ungdom og psykisk helse - endringer og kontekstuelle forklaringer. Bunting, Mette; Moshuus, Geir (Ed.). Skolesamfunnet. Kompetansekrav og ungdomsfellesskap. Kapittel 4. p. 75-94. Cappelen Damm Akademisk.

Takle, Marianne; Ødegård, Guro (2016). When Policy Meets Practice: A Study of Ethnic Community-Based Organizations for Children and Youth. Seeberg, Marie Louise; Gozdziak, Elzbieta M. (Ed.). Contested Childhoods: Growing up in Migrancy. Migration, Governance, Identities. Governance. p. 99-117. Springer.

Ødegård, Guro (2016). Ungdom, opprør og tilpasning. Et essay om generasjonsdannelser. Sosiologi i dag . Vol. 46.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete