Norwegian version
Guro Ødegård

Guro Ødegård

Fields of study

Academic disciplines

Sociology

Subject areas

Teenagers' understanding of democracy   Integration   Youth   Social capital   NGOs

Administrative field of work

Research infrastructure   Research policy   Contract work

Research projects

Scientific publications

Bergh, Johannes; Steen-Johnsen, Kari; Ødegård, Guro (2021). Det politiske generasjonsgapet. Ødegård, Guro; Pedersen, Willy (Ed.). UNGDOMMEN. Kapittel 15. p. 337-360. Cappelen Damm Akademisk.

Eriksen, Ingunn Marie; Stefansen, Kari; Ødegård, Guro (2021). Fire typer ungdomsliv: Ressurser, relasjoner og stedets betydning. Ødegård, Guro; Pedersen, Willy (Ed.). UNGDOMMEN. 3. p. 63-86. Cappelen Damm Akademisk.

Pedersen, Willy; Ødegård, Guro (2021). Norsk ungdomsforskning. Røtter og samtidsforståelser. Ødegård, Guro; Pedersen, Willy (Ed.). UNGDOMMEN. Kapittel 1. Cappelen Damm Akademisk.
http://hdl.handle.net/10852/90853

Ødegård, Guro; Pedersen, Willy (2021). UNGDOMMEN. ISBN: 978-82-02-73299-8. 300 p. Cappelen Damm Akademisk.

Ødegård, Guro; Fladmoe, Audun (2020). Are immigrant youth involved in voluntary organizations more likely than their non-immigrant peers to be engaged in politics? Survey evidence from Norway. Acta Sociologica . Vol. 63.
https://hdl.handle.net/11250/2685561

Ødegård, Guro; Bergh, Johannes; Saglie, Jo (2020). Why Did Young Norwegians Mobilize: External Events or Early Enfranchisement?. Eichhorn, Jan; Bergh, Johannes (Ed.). Lowering the Voting Age to 16: Learning from Real Experiences Worldwide. Chapter 10. p. 189-210. Palgrave Macmillan.

Winsvold, Marte; Ødegård, Guro; Bergh, Johannes (2018). Young councillors — influential politicians or youth alibi?. Representation . Vol. 53.

Ødegård, Guro; Takle, Marianne (2018). Nye former for tilhørighet. Migrantorganisasjoner for barn og ungdom i en norsk sivilsamfunnskontekst. Enjolras, Bernard; Eimhjellen, Ivar (Ed.). Fra kollektiv til konnektiv handling? Nye former for samfunnsengasjement og kollektiv handling i Norge. Kapittel 10. p. 271-298. Cappelen Damm Akademisk.

Ødegård, Guro; Svagård, Vegard (2018). Hva motiverer elever til å bli aktive medborgere?. Tidsskrift for ungdomsforskning . Vol. 18.

Hegna, Kristinn; Ødegård, Guro; Seland, Idunn (2018). Ungt medborgerskap. Kunnskap, mobilisering og deltakelse. Tidsskrift for ungdomsforskning . Vol. 18.
http://www.hioa.no/Om-OsloMet/Senter-for-velferds-...

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete