Norwegian version
Idunn Seland

Idunn Seland

About

Idunn Seland holds a Ph.D. in sociology and a master in political science. She specializes in policy for citizenship and integration in the Nordic welfare state. Her main research interests are education policy, among those policy principles behind religious education and citizenship education. Seland has experience as project manager for research-based evaluation of education- and welfare policy. Her methods are qualitative, but she frequently collaborates with quantitatively oriented colleagues.

Fields of study

Academic disciplines

Social sciences   Sociology

Subject areas

Welfare state   Citizenship   Youth   Education policy   Integration politics   School

Research groups

Research projects

Scientific publications

Seland, Idunn; Huang, Lihong; Arensmeier, Cecilia; Bruun, Jens; Löfström, Jan (2021). Aims of citizenship education across Nordic countries: Comparing school principals' priorities in citizenship education 2009-2016. Biseth, Heidi; Hoskins, Bryony; Huang, Lihong (Ed.). Northern Lights on Civic and Citizenship Education: A Cross-national Comparison of Nordic Data from ICCS. 3. p. 43-63. Springer.
https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-...

Eriksen, Ingunn Marie; Seland, Idunn (2020). Conceptualizing Well-being in Youth: The Potential of Youth Clubs. Young - Nordic Journal of Youth Research .

Seland, Idunn; Andersen, Patrick Lie (2020). Hva kjennetegner ungdom som går på norske fritidsklubber og ungdomshus?. Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning (NTU) . Vol. 1.

Sletten, Mira Aaboen; Eriksen, Ingunn Marie; Pedersen, Eirin; Seland, Idunn (2019). Grenser for skolens ansvar? Skolelederes perspektiv på mandat i det frafallsforebyggende arbeidet. Nordisk Administrativt Tidsskrift . Vol. 96.
https://www.researchgate.net/publication/334050810...

Hovdhaugen, Elisabeth; Prøitz, Tine Sophie; Seland, Idunn (2018). Eksamens- og standpunktkarakterer – to sider av samme sak?. Acta Didactica Norge . Vol. 12.
http://hdl.handle.net/11250/2580004

Seland, Idunn; Huang, Lihong (2018). Literacy som aspekt ved norske elevers demokratiforståelse. Skolens bidrag til elevers lærling om demokrati undersøkt gjennom læreplaner og karakterer i fire fag. Tidsskrift for ungdomsforskning . Vol. 18.

Hegna, Kristinn; Ødegård, Guro; Seland, Idunn (2018). Ungt medborgerskap. Kunnskap, mobilisering og deltakelse. Tidsskrift for ungdomsforskning . Vol. 18.
http://www.hioa.no/Om-OsloMet/Senter-for-velferds-...

Hovdhaugen, Elisabeth; Vibe, Nils; Seland, Idunn (2017). National test results: representation and misrepresentation. Challenges for municipal and local school administration in Norway. Nordic Journal of Studies in Educational Policy .
http://hdl.handle.net/11250/2442360

Seland, Idunn; Hovdhaugen, Elisabeth (2017). National tests in Norway: An undeclared standard in education? Practical and political implications of norm-referenced standards. Blömeke, Sigrid; Gustafsson, Jan-Eric (Ed.). Standard Setting in Education. The Nordic Countries in an International Perspective.. Chapter 10. p. 161-179. Springer.

Lødding, Berit; Seland, Idunn; Prøitz, Tine Sophie (2016). Kampen om karakteren. Elevers motspill i møte med læreres vurderingspraksis i videregående skole. Sosiologi i dag . Vol. 46.
http://ojs.novus.no/index.php/SID/article/view/130...

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete