Norwegian version
Lars Birger Davan

Lars Birger Davan

Dissemination

Eriksen, Ingunn Marie; Davan, Lars Birger (2020). Fem lærdommer fra ungdommenes koronaerfaringer.
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter...These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete