Norwegian version
Lars Birger Davan

Lars Birger Davan

Research groups

Research projects

Research reports

Jøsok, Evy ; Davan, Lars Birger ; Tolgensbakk, Ida; Kjøstvedt, Anders Granås (2023). Ungdoms forståelse av politikk og demokrati i hverdagslivet. Ny kunnskap om demokratiopplæring og demokratierfaringer blant unge. ISBN: 978-82-7894-848-4. 64 p. NOVA/OsloMet . Vol. 2023.
https://hdl.handle.net/11250/3105594

Davan, Lars Birger ; Eriksen, Ingunn Marie (2020). Tap og tillit: Ungdoms livstilfredshet og samfunnsdeltagelse under pandemien. ISBN: 978-82-7894-748-7. 59 p. Velferdsforskningsinstituttet NOVA.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete