English version
Lars Birger Davan

Lars Birger Davan

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Eriksen, Ingunn Marie; Davan, Lars Birger (2020). Fem lærdommer fra ungdommenes koronaerfaringer.
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter...Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig