English version
Lars Birger Davan

Lars Birger Davan

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

  • Demokrati, læring og mobilisering for unge medborgere (DEMOCIT)

    Hvordan utvikler norske ungdommer demokratisk handlingskompetanse og tro på at deres meninger kan gjøre en politisk forskjell? Målet med DEMOCIT er å bidra til å redusere utviklingen av et “civic empowerment gap” i det norske demokratiet.

  • Ungdom under korona

    Dette prosjektet handler om ungdommenes opplevelser av samfunnets nedstenging under koronapandemien.

Publikasjoner og forskningsresultater

Forskningsrapporter

Jøsok, Evy ; Davan, Lars Birger ; Tolgensbakk, Ida; Kjøstvedt, Anders Granås (2023). Ungdoms forståelse av politikk og demokrati i hverdagslivet. Ny kunnskap om demokratiopplæring og demokratierfaringer blant unge. ISBN: 978-82-7894-848-4. 64 s. NOVA/OsloMet . Vol. 2023.
https://hdl.handle.net/11250/3105594

Davan, Lars Birger ; Eriksen, Ingunn Marie (2020). Tap og tillit: Ungdoms livstilfredshet og samfunnsdeltagelse under pandemien. ISBN: 978-82-7894-748-7. 59 s. Velferdsforskningsinstituttet NOVA.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig