English version
Tessa Eriksen Grevle

Tessa Eriksen Grevle

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Kosberg, Eva; Grevle, Tessa Eriksen (2022). Review of International Civic and Citizenship Survey data analyses of student political efficacy. Desjardins, Richard; Wiksten, Susan (Red.). Handbook of Civic Engagement and Education. 17. s. 234-246. Edward Elgar Publishing.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig