English version
Tessa Eriksen Grevle

Tessa Eriksen Grevle

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Grevle, Tessa Eriksen (2023). On a Mission to Break Ground for a More Democratic School System. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE). Vol. 6.
https://doi.org/10.7577/njcie.4916

Kosberg, Eva ; Grevle, Tessa Eriksen (2022). Review of International Civic and Citizenship Survey data analyses of student political efficacy. Desjardins, Richard; Wiksten, Susan (Red.). Handbook of Civic Engagement and Education. s. 234-246. Edward Elgar Publishing.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig