Norwegian version
Anders Granås Kjøstvedt

Anders Granås Kjøstvedt

Scientific publications

Jøsok, Evy ; Kjøstvedt, Anders Granås (2023). Politisk mestringstro og kontroversielle spørsmål i samfunnsfag. Nordidactica - Journal of Humanities and Social Science Education. Vol. 13.
https://journals.lub.lu.se/nordidactica/article/vi

Banik, Vibeke Kieding; Kjøstvedt, Anders Granås (2022). Kollektive minner og universalisering. Holocaust i den nye norske læreplanen for grunnskolen. Nordidactica - Journal of Humanities and Social Science Education. Vol. 12.

Kjøstvedt, Anders Granås (2019). Å tenke kritisk i møte med det uforståelige. Ferrer, Marlen; Wetlesen, Annika (Ed.). Kritisk tenkning i samfunnsfag. p. 153-171. Universitetsforlaget.

Kjøstvedt, Anders Granås (2016). In the Shadow of the Lost War: The Nazi Movement and Labour Conflicts in the Weimar Period. Kjøstvedt, Anders Granås (Ed.). New Political Ideas in the Aftermath of the Great War. p. 129-150. Palgrave Macmillan.
https://doi.org/10.1007/978-3-319-38915-8

Kjøstvedt, Anders Granås (2016). New Political Ideas in the Aftermath of the Great War. ISBN: 978-3-319-38914-1. 265 p. Palgrave Macmillan.

Kjøstvedt, Anders Granås (2016). Working towards the Volksgemeinschaft: Constructing a racial community at the Junkers aircraft factory. Politics, Religion & Ideology. Vol. 17.
https://doi.org/10.1080/21567689.2016.1157075

Kjøstvedt, Anders Granås (2015). "Widerstand und Ergebung": Dietrich Bonhoeffer og Bekjennelseskirken. Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt; Brandal, Nik. (Ed.). Demokratisk beredskap. Intellektuell motstand mot totalitære fristelser. p. 82-102. Dreyer Forlag A/S.

Kjøstvedt, Anders Granås (2014). Holocaust. Hagtvet, Bernt; Brandal, Nikolai; Thorsen, Dag Einar (Ed.). Folkemordenes svarte bok, 2. utgave. p. 304-326. Universitetsforlaget.

Kjøstvedt, Anders Granås (2013). Kvinners rolle i fascismen og høyreradikalismen fra mellomkrigstiden til i dag. Jupskås, Anders Ravik; Jupskås, Anders Ravik (Ed.). Akademiske perspektiver på 22. juli. p. 129-142. Akademisk Forlag.

Kjøstvedt, Anders Granås (2013). The Dynamics of Mobilisation: The Nazi Movement in Weimar Berlin. Politics, Religion & Ideology. Vol. 14.
https://doi.org/10.1080/21567689.2013.820433

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete