Norwegian version
Fred Carlo Andersen

Fred Carlo Andersen

Research groups

Research projects

Scientific publications

Aas, Marit; Andersen, Fred Carlo; Vennebo, Kirsten Foshaug; Dehlin, Erlend (2022). Ledelse av skoleutvikling - en kunnskapsoversikt. Aas, Marit; Paulsen, Jan Merok (Ed.). Ledelse i fremtidens skole 2. utgave. Kapittel 3. p. 73-91. Fagbokforlaget.
https://issuu.com/fagbokforlaget/docs/ledelse_i_fr...

Andersen, Fred Carlo (2021). Ledelse av profesjonelle læringsfellesskap i to ulike skolekontekster - Bosnia-Hercegovina og Norge. Aas, Marit; Vennebo, Kirsten Foshaug (Ed.). Ledelse av profesjonelle læringsfellesskap i skolen. Kapittel 5. p. 95-118. Fagbokforlaget.

Aas, Marit; Andersen, Fred Carlo; Vennebo, Kirsten Foshaug (2020). How school leaders can gain role clarity and grow their leadership identity. Research in Educational Administration and Leadership .

Andersen, Fred Carlo (2018). School Leadership in a European multicultural context. A dream from Disneyland?. Palaiologou, Nektaria; Zembylas, Michalinos (Ed.). Human Rights and Citizenship Education. An Intercultural Perspective. 14. p. 258-279. Cambridge Scholars Publishing.

Andersen, Fred Carlo (2016). Rektorutdanningens potensial i en flerkulturell kontekst :. Acta Didactica Norge . Vol. 10.

Andersen, Fred Carlo (2013). Leadership in a linguistically and ethnically diverse upper secondary school : responding to challenges. Nordic Studies in Education . Vol. 33.

Andersen, Fred Carlo (2012). School leadership and multilingualism. Acta Didactica Norge . Vol. 6.

Andersen, Fred Carlo; Ottesen, Eli (2011). Skoleledelse og språklig og etnisk mangfold. Møller, Jorunn; Ottesen, Eli (Ed.). Rektor som leder og sjef - om styring, ledelse og kunnskapsutvikling i skolen. Kapittel 11. p. 250-264. Universitetsforlaget.

Andersen, Fred Carlo; Ottesen, Eli (2011). School leadership and ethnic diversity: approaching the challenge. Intercultural Education . Vol. 22.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete