English version
Fred Carlo Andersen

Fred Carlo Andersen

Forskningsprosjekter

  • Forskning på den nasjonale skolelederutdanningen

    Fra og med 2009 har et utvalg universiteter og høgskoler tilbudt nasjonale skolelederutdanninger på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet – rektorutdanningen fra 2009 og modulbaserte utdanninger fra 2018.

Vitenskapelige publikasjoner

Aas, Marit ; Andersen, Fred Carlo ; Vennebo, Kirsten Foshaug ; Dehlin, Erlend (2022). Ledelse av skoleutvikling - en kunnskapsoversikt. Aas, Marit; Paulsen, Jan Merok (Red.). Ledelse i fremtidens skole 2. utgave. s. 73-91. Fagbokforlaget.

Andersen, Fred Carlo (2021). Ledelse av profesjonelle læringsfellesskap i to ulike skolekontekster - Bosnia-Hercegovina og Norge. Aas, Marit; Vennebo, Kirsten Foshaug (Red.). Ledelse av profesjonelle læringsfellesskap i skolen. s. 95-118. Fagbokforlaget.

Aas, Marit ; Andersen, Fred Carlo ; Vennebo, Kirsten Foshaug (2020). How school leaders can gain role clarity and grow their leadership identity. Research in Educational Administration and Leadership.
https://doi.org/10.30828/real/2020.2.7

Andersen, Fred Carlo (2018). School Leadership in a European multicultural context. A dream from Disneyland?. Palaiologou, Nektaria; Zembylas, Michalinos (Red.). Human Rights and Citizenship Education. An Intercultural Perspective. s. 258-279. Cambridge Scholars Publishing.

Andersen, Fred Carlo (2016). Rektorutdanningens potensial i en flerkulturell kontekst :. 21 s. Acta Didactica Norge. Vol. 10.
https://doi.org/10.5617/adno.3934

Andersen, Fred Carlo (2013). Leadership in a linguistically and ethnically diverse upper secondary school : responding to challenges. 19 s. Nordic Studies in Education. Vol. 33.

Andersen, Fred Carlo (2012). School leadership and multilingualism. 18 s. Acta Didactica Norge. Vol. 6.
https://doi.org/10.5617/adno.1085

Andersen, Fred Carlo ; Ottesen, Eli (2011). Skoleledelse og språklig og etnisk mangfold. Møller, Jorunn; Ottesen, Eli (Red.). Rektor som leder og sjef - om styring, ledelse og kunnskapsutvikling i skolen. s. 250-264. Universitetsforlaget.

Andersen, Fred Carlo ; Ottesen, Eli (2011). School leadership and ethnic diversity: approaching the challenge. Intercultural Education. Vol. 22.
https://doi.org/10.1080/14675986.2011.617422Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig