English version
Kristin Helstad

Kristin Helstad

Kort om

Forskningsområder og faglige interesser:
Skoleutvikling, utdanningsledelse, undervisning og læring, akademisk skriving

Bakgrunn:
Doktorgrad ved Universitetet i Oslo, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (2013).
Hovedfag i norskdidaktikk, UiO (1996),
Adjunkt med norsk, sosiologi og dramapedagogikk (1997). Videreutdanning i skoleledelse.
Undervisingserfaring fra grunnskolen (primært ungdomstrinnet) og fra høyere utdanning (UiO, HINN, OsloMet). Emneansvarlig for masterstudier i utdanningsledelse (UiO), foreleser og veileder ved rektorutdanningen (UiO, OsloMet), veilederutdanningen (UiO, OsloMet) og masterutdanning for grunnskolelærere (OsloMet, HINN)
Tidligere forlagsredaktør i Universitetsforlaget.


Forskergrupper og prosjekter
Medlem av forskergruppen Utdanningsledelse v/OsloMet
Medlem av forskergruppen Kvalitet i høyere utdanning v/HINN
Deltaker i NFR-prosjektet ProAct
https://www.uv.uio.no/ils/forskning/prosjekter/proact/
Deltaker i NFR-prosjektet ChangeLead https://www.uv.uio.no/ils/forskning/prosjekter/changelead/index.html

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Helstad, Kristin; Per Arne, Øiestad (2022). Læreren som regissør: Ledelse og læring i klasserommet. ISBN: 978-82-02-75588-1. 220 s. Cappelen Damm Akademisk.

Mausethagen, Sølvi; Helstad, Kristin (2022). Skoleutvikling – veier videre. Mausethagen, Sølvi; Helstad, Kristin (Red.). Skoleutvikling - i forskning, politikk og praksis. Kapittel 15. s. 291-308. Cappelen Damm Akademisk.

Mausethagen, Sølvi; Helstad, Kristin (2022). Skoleutvikling – i forskning, politikk og praksis. Mausethagen, Sølvi; Helstad, Kristin (Red.). Skoleutvikling - i forskning, politikk og praksis. Kapittel 1. s. 15-32. Cappelen Damm Akademisk.

Helstad, Kristin; Solbrekke, Tone Dyrdal; Granberg, Heidi (2022). Skoleutvikling fra lærerperspektiv – legitime kompromisser i en vev av forpliktelser. Mausethagen, Sølvi; Helstad, Kristin (Red.). Skoleutvikling - i forskning, politikk og praksis. Kapittel 11. s. 214-232. Cappelen Damm Akademisk.

Nomerstad, Ann-Therese Dalbakk; Tvete, Ingrid; Helstad, Kristin (2022). Skoleutvikling i lærerutdanning, rektorutdanning og i pedagogikkstudier. Mausethagen, Sølvi; Helstad, Kristin (Red.). Skoleutvikling - i forskning, politikk og praksis. Kapittel 13. s. 252-271. Cappelen Damm Akademisk.

Mausethagen, Sølvi; Helstad, Kristin (2022). Skoleutvikling - i forskning, politikk og praksis. ISBN: 9788202717728. 312 s. Cappelen Damm Akademisk.

Helstad, Kristin (2021). Lim for løse koplinger? Lærere og ledere i samhandling om skoleutvikling i videregående skole. Aas, Marit; Vennebo, Kirsten Foshaug (Red.). Ledelse av profesjonelle læringsfellesskap i skolen. Kapittel 12. s. 257-280. Fagbokforlaget.

Helstad, Kristin; Øiestad, Per Arne (2021). Mellom entré og sorti – dramaturgisk didaktikk i klasserommet. Journal for Research in Arts and Sports Education . Vol. 5.
https://hdl.handle.net/11250/2832572

Helstad, Kristin; Abrahamsen, Hedvig Neerland (2020). Leadership in Upper Secondary School: Exploring New Roles When Teachers Are Leaders. Moos, Lejf; Nihlfors, Elisabeth; Paulsen, Jan Merok (Red.). Re-centering the critical potential of Nordic school leadership research: Fundamental but often forgotten perspectives. Part V, kap 1. s. 173-189. Springer.

Helstad, Kristin; Joleik, Norhild; Klavenes, Eileen Holm (2019). Faglederrollen i videregående skole - fra vaktmester til skoleutvikler. Helstad, Kristin; Mausethagen, Sølvi (Red.). Nye lærer- og lederroller i skolen. Kapittel nr. 8. s. 145-163. Universitetsforlaget.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig