English version
Kristin Helstad

Kristin Helstad

Kort om

Forskningsområder og faglige interesser:
Skoleutvikling, utdanningsledelse, undervisning og læring, akademisk skriving

Bakgrunn:
Doktorgrad ved Universitetet i Oslo, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (2013).
Hovedfag i norskdidaktikk, UiO (1996),
Adjunkt med norsk, sosiologi og dramapedagogikk (1997). Videreutdanning i skoleledelse.
Undervisingserfaring fra grunnskolen (primært ungdomstrinnet) og fra høyere utdanning (UiO, HINN, OsloMet). Emneansvarlig for masterstudier i utdanningsledelse (UiO), foreleser og veileder ved rektorutdanningen (UiO, OsloMet), veilederutdanningen (UiO, OsloMet) og masterutdanning for grunnskolelærere (OsloMet, HINN)
Tidligere forlagsredaktør i Universitetsforlaget.


Forskergrupper og prosjekter
Medlem av forskergruppen Utdanningsledelse v/OsloMet
Medlem av forskergruppen Kvalitet i høyere utdanning v/HINN
Deltaker i NFR-prosjektet ProAct
https://www.uv.uio.no/ils/forskning/prosjekter/proact/
Deltaker i NFR-prosjektet ChangeLead https://www.uv.uio.no/ils/forskning/prosjekter/changelead/index.html

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Abrahamsen, Hedvig Neerland; Helstad, Kristin (2024). Teacher leadership: leading professional learning among peers. Scandinavian Journal of Educational Research.
https://doi.org/10.1080/00313831.2024.2323652

Helstad, Kristin ; Thorsen, Kirsten Elisabeth (2023). Samarbeid i skolens profesjonsfellesskap. Thorsen, Kirsten; Christensen, Hanne; Dalland, Cecilie Pedersen (Red.). Jeg er lærer. Reflektert, analytisk, kompetent. s. 169-184. Fagbokforlaget.

Nilsen, Gaute Rydland; Helstad, Kristin (2023). Partnerskap på like premisser? Styringsforventninger og institusjonelle praksiser sett fra lærerutdanningens perspektiv. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE). Vol. 7.
https://doi.org/10.7577/njcie.5586

Helstad, Kristin ; Per Arne, Øiestad (2022). Læreren som regissør: Ledelse og læring i klasserommet. ISBN: 978-82-02-75588-1. 220 s. Cappelen Damm Akademisk.

Mausethagen, Sølvi ; Helstad, Kristin (2022). Skoleutvikling - i forskning, politikk og praksis. ISBN: 9788202717728. 312 s. Cappelen Damm Akademisk.

Nomerstad, Ann-Therese Dalbakk; Tvete, Ingrid; Helstad, Kristin (2022). Skoleutvikling i lærerutdanning, rektorutdanning og i pedagogikkstudier. Mausethagen, Sølvi; Helstad, Kristin (Red.). Skoleutvikling - i forskning, politikk og praksis. s. 252-271. Cappelen Damm Akademisk.

Helstad, Kristin ; Solbrekke, Tone Dyrdal; Granberg, Heidi (2022). Skoleutvikling fra lærerperspektiv – legitime kompromisser i en vev av forpliktelser. Mausethagen, Sølvi; Helstad, Kristin (Red.). Skoleutvikling - i forskning, politikk og praksis. s. 214-232. Cappelen Damm Akademisk.

Mausethagen, Sølvi ; Helstad, Kristin (2022). Skoleutvikling – i forskning, politikk og praksis. Mausethagen, Sølvi; Helstad, Kristin (Red.). Skoleutvikling - i forskning, politikk og praksis. s. 15-32. Cappelen Damm Akademisk.

Mausethagen, Sølvi ; Helstad, Kristin (2022). Skoleutvikling – veier videre. Mausethagen, Sølvi; Helstad, Kristin (Red.). Skoleutvikling - i forskning, politikk og praksis. s. 291-308. Cappelen Damm Akademisk.

Helstad, Kristin (2021). Lim for løse koplinger? Lærere og ledere i samhandling om skoleutvikling i videregående skole. Aas, Marit; Vennebo, Kirsten Foshaug (Red.). Ledelse av profesjonelle læringsfellesskap i skolen. s. 257-280. Fagbokforlaget.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig