English version
Maiken Risan

Maiken Risan

Kort om

Jeg er førsteamanuensis i pedagogikk ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU), OsloMet. 

Mine forskningsinteresser er særlig rettet mot samarbeid og partnerskap mellom praksisfelt og  lærerutdanning, læreres profesjonelle kunnskap, utviklingsarbeid og alternative karriereveier. Jeg har også bidratt til flere forskningsrapporter om lærerutdanningsrelaterte tema, blant annet om bachelor- og masteroppgaver i lærerutdanningene.

Jeg har en phd (2022) fra Senter for profesjonsforskning, der jeg utforsker kunnskapsarbeidet til lærere i kombinasjonsstillinger. Har tidligere jobbet som lærer på videregående og i grunnskolen, og som forsker i enheten FIKS ved UiO. 

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Risan, Maiken (2023). Å «bygge bro» mellom skole og lærerutdanning. Det epistemiske grensearbeidet til lærere i kombinasjonsstillinger. Acta Didactica Norden (ADNO). Vol. 17.
https://doi.org/10.5617/adno.9644

Risan, Maiken (2021). Negotiating professional expertise: Hybrid educators’ boundary work in the context of higher education-based teacher education. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies. Vol. 109.
https://doi.org/10.1016/j.tate.2021.103559

Risan, Maiken (2020). Creating theory-practice linkages in teacher education: Tracing the use of practice-based artefacts. International Journal of Educational Research. Vol. 104.
https://doi.org/10.1016/j.ijer.2020.101670Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig