English version
Hilde Wågsås Afdal

Hilde Wågsås Afdal

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Nagel, Ilka Marie Luise; Gudmundsdottir, Greta Björk; Afdal, Hilde Wågsås (2023). Teacher educators’ professional agency in facilitating professional digital competence. 14 s. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies. Vol. 132.
https://doi.org/10.1016/j.tate.2023.104238

Afdal, Hilde Wågsås; Spernes, Kari Iren; Hoff-Jenssen, Reidun (2022). Academic reading as a social practice in higher education. Higher Education.
https://doi.org/10.1007/s10734-022-00893-x

Spernes, Kari Iren; Afdal, Hilde Wågsås (2021). Scientific methods assignments as a basis for developing a profession-oriented inquiry-based learning approach in teacher education. European Journal of Teacher Education.
https://doi.org/10.1080/02619768.2021.1928628

Hoff-Jenssen, Reidun; Bjerke, Mari Emma Odberg; Afdal, Hilde Wågsås (2020). Begynneropplæring – et kjent, men uklart begrep: En analyse av læreres perspektiver. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. Vol. 6.
https://doi.org/10.23865/ntpk.v6.2030

Maaranen, Katriina; Afdal, Hilde Wågsås (2020). Exploring Teachers’ Professional Space Using the Cases of Finland, Norway and the US. Scandinavian Journal of Educational Research.
https://doi.org/10.1080/00313831.2020.1851760

Afdal, Hilde Wågsås (2019). The promises and limitations of international comparative research on teacher education. European Journal of Teacher Education. Vol. 42.
https://doi.org/10.1080/02619768.2019.1566316

Afdal, Hilde Wågsås; Afdal, Geir Sigmund (2018). The making of professional values in the age of accountability. 20 s. European Educational Research Journal. Vol. 18.
https://doi.org/10.1177/1474904118797733

Afdal, Hilde Wågsås; Spernes, Kari Iren (2018). Designing and Redesigning Research-based Teacher Education. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies. Vol. 74.
https://doi.org/10.1016/j.tate.2018.05.011

Schjetne, Espen; Afdal, Hilde Wågsås; Anker, Trine; Johannesen, Nina; Afdal, Geir Sigmund (2018). Empirical moral philosophy and teacher education. Martin, Christopher; Ruitenberg, Claudia W. (Red.). Ethics in Professional Education. s. 29-41. Routledge.
https://doi.org/10.4324/9781315121352-3

Afdal, Hilde Wågsås; Damsa, Crina I. (2018). Research-Based Education: An Exploration of Interpretations in Two Professional Higher Education Programmes. Maassen, Peter; Nerland, Monika; Yates, Lyn (Red.). Reconfiguring Knowledge in Higher Education. s. 129-148. Springer Nature.
https://doi.org/10.1007/978-3-319-72832-2_8

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig