English version
Hilde Wågsås Afdal

Hilde Wågsås Afdal

Vitenskapelige publikasjoner

Afdal, Hilde Wågsås (2019). The promises and limitations of international comparative research on teacher education. European Journal of Teacher Education . Vol. 42.

Schjetne, Espen; Afdal, Hilde Wågsås; Anker, Trine; Johannesen, Nina; Afdal, Geir Sigmund (2018). Empirical moral philosophy and teacher education. Martin, Christopher; Ruitenberg, Claudia W. (Red.). Ethics in Professional Education. Kapittel 3. s. 29-41. Routledge.

Afdal, Hilde Wågsås; Afdal, Geir Sigmund (2018). The making of professional values in the age of accountability. European Educational Research Journal . Vol. 18.

Afdal, Hilde Wågsås; Spernes, Kari Iren (2018). Designing and Redesigning Research-based Teacher Education. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies . Vol. 74.

Afdal, Hilde Wågsås (2018). Sandefjordsaken: Politisk styring, ansvarliggjøring og læreres profesjonelle praksis. Schjetne, Espen; Skrefsrud, Thor Andre (Red.). Å være lærer i en mangfoldig skole: Kulturelt og religiøst mangfold, profesjonsverdier og verdigrunnlag. 15. s. 254-272. Gyldendal Akademisk.

Afdal, Hilde Wågsås; Damsa, Crina I. (2018). Research-Based Education: An Exploration of Interpretations in Two Professional Higher Education Programmes. Maassen, Peter; Nerland, Monika; Yates, Lyn (Red.). Reconfiguring Knowledge in Higher Education. 8. s. 129-148. Springer Nature.

Olson, Jennifer Rebecca; Afdal, Hilde Wågsås; Elken, Mari (2018). Multiple Institutional Logics in National Curricula: The Introduction of Learning Outcomes in Teacher Education and Engineering Education in Norway. Maassen, Peter; Nerland, Monika; Yates, Lyn (Red.). Reconfiguring Knowledge in Higher Education. Chapter 4. s. 65-81. Springer Nature.

Johansen, Gerd; Afdal, Hilde Wågsås (2018). Comparing and discussing positions on scientific literacy in teacher education and lower secondary school curricula. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research (ILJTER) . Vol. 17.
http://hdl.handle.net/11250/2589455

Afdal, Hilde Wågsås (2016). “Research-based” and “profession-oriented” as prominent knowledge discourses in curriculum restructuring of professional programs. 18 s. Higher Education . Vol. Published ahead of print.

Schjetne, Espen; Afdal, Hilde Wågsås; Anker, Trine; Johannesen, Nina; Afdal, Geir (2016). Empirical moral philosophy and teacher education. Ethics and Education . Vol. 11.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig