English version
Hege Hermansen

Hege Hermansen

Kort om

Jeg forsker på kunnskapsarbeid i profesjonene, læring og undervisning i høyere utdanning, programutvikling og -ledelse i profesjonsutdanninger, og sammenhengene mellom profesjonskunnskap, ansvar og autonomi. Jeg jobber med kvalitative metoder og teorier som vektlegger sosiokulturelle perspektiver på læring og utvikling.

Jeg er medlem av forskergruppene Profesjonskunnskap- og kvalifisering ved SPS, TEPEE (Studies of the teaching profession, teacher education and education policy) ved SPS/USN og HEDWORK (Knowledge, Learning and Governance: Studies in higher education and work) ved Universitetet i Oslo.

Ved Senter for profesjonsstudier underviser jeg i universitetspedagogikk.

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Mausethagen, Sølvi; Hermansen, Hege (2022). Desentralisert skoleutvikling i et historisk perspektiv – back to the 80s?. Mausethagen, Sølvi; Helstad, Kristin (Red.). Skoleutvikling - i forskning, politikk og praksis. Kapittel 2. s. 35-54. Cappelen Damm Akademisk.

Wittek, Anne Line; Kartzow, Marianne Bjelland; Hermansen, Hege (2021). Hva skjer i dialogene? Om samtaledynamikker i kollegaveiledning og potensial for læring. Wittek, Anne Line; de Lange, Thomas (Red.). Kollegaveiledning i høyere utdanning. kapittel 5. s. 81-102. Universitetsforlaget.

Hermansen, Hege; Kartzow, Marianne Bjelland; Rasmussen, Alf; Lycke, Kirsten Hofgaard (2021). Kollegaveiledning: samspill eller motspill med institusjonelle praksiser. Wittek, Anne Line; de Lange, Thomas (Red.). Kollegaveiledning i høyere utdanning. kapittel 4. s. 64-80. Universitetsforlaget.

Hermansen, Hege (2020). Knowledge Discourses and Coherence in Professional Education. Professions and Professionalism . Vol. 10.
http://hdl.handle.net/10852/80953

Heikkilä, Mirva; Hermansen, Hege; Iiskala, Tuike; Mikkila-Erdmann, Mirjamaija; Warinowski, Anu (2020). Epistemic agency in student teachers’ engagement with research skills. Teaching in Higher Education .
http://hdl.handle.net/10852/80952

Hermansen, Hege (2019). Kunnskapsarbeid som et ansvarsområde for lærere og skoleledere. Helstad, Kristin; Mausethagen, Sølvi (Red.). Nye lærer- og lederroller i skolen. kapittel. Universitetsforlaget.

Hermansen, Hege (2019). In Pursuit of Coherence: Aligning Program Development in Teacher Education with Institutional Practices. Scandinavian Journal of Educational Research .

Hermansen, Hege (2018). Kunnskapsarbeid i lærerprofesjonen. ISBN: 9788215028521. 160 s. Universitetsforlaget.

Hermansen, Hege; Lorentzen, Marte; Mausethagen, Sølvi; Zlatanovic, Tatjana (2018). Hva kjennetegner forskning på lærerrollen under Kunnskapsløftet? En forskningskartlegging av studier av norske lærere, lærerstudenter og lærerutdannere. 36 s. Acta Didactica Norge . Vol. 12.
http://hdl.handle.net/10852/65567

Nerland, Monika; Hermansen, Hege Yvonne (2017). Sosiomaterielle perspektiver på profesjonskvalifisering: Kunnskapsressursenes betydning. Mausethagen, Sølvi; Smeby, Jens-Christian (Red.). Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse. Kapittel 14. s. 167-179. Universitetsforlaget.
http://hdl.handle.net/10852/58280

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig