English version
Hege Hermansen

Hege Hermansen

Kort om

Jeg forsker på kunnskapsarbeid i profesjonene, læring og undervisning i høyere utdanning, programutvikling og -ledelse i profesjonsutdanninger, og sammenhengene mellom profesjonskunnskap, ansvar og autonomi. Jeg jobber med kvalitative metoder og teorier som vektlegger sosiokulturelle perspektiver på læring og utvikling.

Jeg er medlem av forskergruppene Profesjonskunnskap- og kvalifisering ved SPS, TEPEE (Studies of the teaching profession, teacher education and education policy) ved SPS/USN og HEDWORK (Knowledge, Learning and Governance: Studies in higher education and work) ved Universitetet i Oslo.

Ved Senter for profesjonsstudier underviser jeg i universitetspedagogikk.

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Stensaker, Bjørn; Hermansen, Hege (2023). Global, Nordic, or institutional visions? An investigation into how Nordic universities are adapting to the SDGs. Higher Education .
https://hdl.handle.net/11250/3067934

Mausethagen, Sølvi; Hermansen, Hege (2023). Hvordan håndtere et komplekst begrep? Analyser av "lærerrollen" i et politisk utredningsarbeid. Prøitz, Tine Sophie (Red.). Forskningsoversikter i utdanningsvitenskap: Systematikk og kreativitet. Fagbokforlaget.

Hermansen, Hege; Mausethagen, Sølvi (2023). Beyond the research–practice gap: Constructing epistemic relations in teacher education. International Journal of Educational Research .

Mausethagen, Sølvi; Hermansen, Hege (2022). Desentralisert skoleutvikling i et historisk perspektiv – back to the 80s?. Mausethagen, Sølvi; Helstad, Kristin (Red.). Skoleutvikling - i forskning, politikk og praksis. Kapittel 2. s. 35-54. Cappelen Damm Akademisk.

Wittek, Anne Line; Kartzow, Marianne Bjelland; Hermansen, Hege (2021). Hva skjer i dialogene? Om samtaledynamikker i kollegaveiledning og potensial for læring. Wittek, Anne Line; de Lange, Thomas (Red.). Kollegaveiledning i høyere utdanning. kapittel 5. s. 81-102. Universitetsforlaget.

Hermansen, Hege; Kartzow, Marianne Bjelland; Rasmussen, Alf; Lycke, Kirsten Hofgaard (2021). Kollegaveiledning: samspill eller motspill med institusjonelle praksiser. Wittek, Anne Line; de Lange, Thomas (Red.). Kollegaveiledning i høyere utdanning. kapittel 4. s. 64-80. Universitetsforlaget.

Hermansen, Hege (2020). Knowledge Discourses and Coherence in Professional Education. Professions and Professionalism . Vol. 10.
http://hdl.handle.net/10852/80953

Heikkilä, Mirva; Hermansen, Hege; Iiskala, Tuike; Mikkila-Erdmann, Mirjamaija; Warinowski, Anu (2020). Epistemic agency in student teachers’ engagement with research skills. Teaching in Higher Education .
http://hdl.handle.net/10852/80952

Hermansen, Hege (2019). Kunnskapsarbeid som et ansvarsområde for lærere og skoleledere. Helstad, Kristin; Mausethagen, Sølvi (Red.). Nye lærer- og lederroller i skolen. kapittel. Universitetsforlaget.

Hermansen, Hege (2019). In Pursuit of Coherence: Aligning Program Development in Teacher Education with Institutional Practices. Scandinavian Journal of Educational Research .

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig