English version
Hege Hermansen

Hege Hermansen

Kort om

Mine forskningsinteresser inkluderer kunnskapsarbeid i profesjonene, juridifisering av høyere utdanning, organisering av undervisning i høyere utdanning, programutvikling og -ledelse i profesjonsutdanninger, og sammenhengene mellom profesjonskunnskap, ansvar og autonomi. Jeg jobber med kvalitative metoder og teorier som vektlegger sosiokulturelle perspektiver på læring og utvikling.

Jeg leder et NORHED-prosjekt om teknologi-støttet læring i den palestinske høyere utdanningssektoren (finansiert av Norad, 2021-2026), og er prosjektmedlem i NFR-prosjektet Renewed Perspective on Research Use (ledet av Sølvi Mausethagen, SPS) og Evaluering av ny kompetansemodell (ledet av Selma Lyng, AFI, finansiert av Utdanningsdirektoratet). Jeg er også ansvarlig for følgeforskningen av Den gode studentopplevelsen ved OsloMet. 

Jeg er medlem av forskergruppene Profesjonskunnskap- og kvalifisering ved SPS, TEPEE (Studies of the teaching profession, teacher education and education policy) ved SPS/USN og HEDWORK (Knowledge, Learning and Governance - Studies in higher education and work) ved Universitetet i Oslo. 

Ved Senter for profesjonsstudier underviser jeg i universitetspedagogikk.

Mer informasjon på min personlige hjemmeside sites.google.com/view/hegehermansen 

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Wittek, Anne Line; Kartzow, Marianne Bjelland; Hermansen, Hege (2023). Interactional Dynamics in Observation-Based Peer Group Mentoring. de Lange, Thomas; Wittek, Anne Line (Red.). Faculty Peer Group Mentoring in Higher Education: Developing Collegiality through Organised Supportive Collaboration. Springer.

Stensaker, Bjørn; Hermansen, Hege (2023). Global, Nordic, or institutional visions? An investigation into how Nordic universities are adapting to the SDGs. Higher Education.
https://doi.org/10.1007/s10734-023-01047-3

Hagen, Anne K.; Damen, Maria Louiza Christina; Hermansen, Hege (2023). Unpacking the Theory-Practice Nexus in Basic Police Education. Nordic Journal of Studies in Policing (NJSP). Vol. 10.
https://doi.org/10.18261/njsp.10.1.7

Hermansen, Hege; Lund, Andreas (2023). Beyond Implementation: Enabling Sustainable Transformations of Digital Teaching and Learning in Higher Education. Pinheiro, Romulo; Tømte, Cathrine Edelhard; Barman, Linda; Degn, Lise; Geschwind, Lars (Red.). Digital Transformations in Nordic Higher Education. s. 97-118. Palgrave Macmillan.
http://hdl.handle.net/10852/102639

Mausethagen, Sølvi; Hermansen, Hege (2023). ‘Research Use’ in Education: Conceptualising the Teaching Profession Within the Policy–Research–Practice Nexus. Prøitz, Tine Sophie; Aasen, Petter; Wermke, Wieland Ulrich (Red.). From education policy to education practice Unpacking the nexus. s. 75-92. Springer Nature.

Hermansen, Hege; Kartzow, Marianne Bjelland; Lycke, Kirsten Marie Rode Hofgaard; Rasmussen, Alf (2023). Peer Group Mentoring: Exploring the Interplay with Institutional Practices. de Lange, Thomas; Wittek, Anne Line (Red.). Faculty Peer Group Mentoring in Higher Education: Developing Collegiality through Organised Supportive Collaboration. s. 39-54. Springer.

Hermansen, Hege; Mausethagen, Sølvi (2023). Beyond the research–practice gap: Constructing epistemic relations in teacher education. International Journal of Educational Research. Vol. 119.
https://doi.org/10.1016/j.ijer.2023.102171

Hermansen, Hege; Mausethagen, Sølvi (2023). Konstruksjoner av «partnerskap» i universiteter og høgskolers samarbeid med skolesektoren. UNIPED.
https://doi.org/10.18261/uniped.46.3.5

Mausethagen, Sølvi; Hermansen, Hege (2023). Hvordan håndtere et komplekst begrep? Analyser av "lærerrollen" i et politisk utredningsarbeid. Prøitz, Tine Sophie (Red.). Forskningsoversikter i utdanningsvitenskap: Systematikk og kreativitet. Fagbokforlaget.

Mausethagen, Sølvi; Hermansen, Hege (2022). Desentralisert skoleutvikling i et historisk perspektiv – back to the 80s?. Mausethagen, Sølvi; Helstad, Kristin (Red.). Skoleutvikling - i forskning, politikk og praksis. s. 35-54. Cappelen Damm Akademisk.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig