English version
Kristi Agerup

Kristi Agerup

Kort om

Jeg jobber som prosjektleder for School of Management. Prosjektet er et 2-årig strategisk, tverrgående prosjekt for å øke og forbedre tilbudet innenfor etter- og videreutdanning i ledelse, særlig rettet mot de sektorer høgskolen utdanner til.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag   Samfunnsvitenskap

Emner

Prosjektledelse

Administrative arbeidsområder

Prosjektledelse   Lederutvikling   Etter- og videreutdanning (EVU)

Publikasjoner og forskningsresultater

Forskningsrapporter

Agerup, Kristi (2007). “Nettbasert samarbeidslæring og kunnskapsdeling i prosjektledelse. Utvikling, utprøving og implementering av et arbeidsintegrert læringssystem i en høyteknologibedrift”.Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig