English version
Kjersti Thoresen

Kjersti Thoresen

Kort om

Jeg leder avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon sitt team for virksomhetskommunikasjon. Teamet har ansvar for løpende kommunikasjonsstøtte til ledelsen, styret og organisasjonen, strategisk rådgiving når budskap skal utformes og kommuniseres eksternt og internt, redaktøransvar for nettarbeidsplassen for ansatte, og kommunikasjonsarbeid og gjennomføring av store OsloMet-arrangementer.

Jeg jobber som kommunikasjonsrådgiver for rektor, noe som innebærer strategisk arbeid for å øke hans og virksomhetens synlighet i samfunnet, og få budskapene våre ut. Produksjon av tekst og medieinnsalg er en stor del av dette arbeidet. I tillegg jobber jeg med forskningsformidling, og er blant annet med å lage podcasten Viten + Snakkis.

Arbeidsoppgavene mine forutsetter mye samarbeid på tvers i organisasjonen, og jeg har mange flotte kolleger ved OsloMet!

Administrative arbeidsområder

Internkommunikasjon   Strategisk kommunikasjon   Nettpublisering   Forskningsformidling   Mediekontakt   Arrangementer

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Fossland, Jørgen; Roppen, Johann; Førde, Andreas; Ringdal, Ole; Nøra, Stig; Thoresen, Kjersti; Munkeby, Ida; Gundersen, Olaf Erlend; Olsen, Dag Rune; Torgersen, Marit; Mangrud, Reidun; Mongstad-Kvammen, Ingeborg Annette Kristine; Ebbesen, Solfrid Ø.; Engen, Tore Petter; Smith-Tønnessen, Seunn; Langøy, Gerd Marit; Eikenes, Svein Ove; Moen, Jøran Idar; Stølen, Henrik; Risbråthe, Mette; Hystad, Joar (2020). Fortsatt høy beredskap og kriseledelse flere steder.
https://khrono.no/fortsatt-hoy-beredskap-og-krisel...

Knudsen, Jan Sverre; Danbolt, Ingrid Anette; Thoresen, Kjersti; Roggen, Ida (2019). Syng for livet!.
https://vitenogsnakkis.oslomet.no/2019/11/21/syng-...

Lavoll, Hallvard; Iversen, Anniken Jess; Thoresen, Kjersti; Selstø, Sølve (2017). Den skjønne kvantefysikken.
https://blogg.hioa.no/vitenogsnakkis/2017/06/30/de...

Knudsen, Jan Sverre; Iversen, Anniken Jess; Thoresen, Kjersti (2017). Sensur i musikk.
https://blogg.hioa.no/vitenogsnakkis/2017/07/21/se...

Thoresen, Kjersti; Iversen, Anniken Jess; Ørmen, Torfinn (2017). Kan en slange bli glad i deg?.

Neegaard, Henrik; Thoresen, Kjersti; Iversen, Anniken Jess (2017). GoPro-forskning i barnehagen - etisk forsvarlig?.

Blystad, Magnus Helgheim; Nøra, Stig; Thoresen, Kjersti (2016). Folk er mer empatiske enn de tror (Podcast).
https://blogg.hioa.no/vitenogsnakkis/2016/06/10/em...

Hagen, Kåre; Thoresen, Kjersti (2015). Velferdsvalget.
http://blogg.hioa.no/vitenogsnakkis/2015/09/03/vel...

Blix, Ellen; Thoresen, Kjersti (2015). Hvor er det best å føde? (podcast).
http://blogg.hioa.no/vitenogsnakkis/2015/05/21/vit...

Blaauw Hval, Andreas; Thoresen, Kjersti; Agerup, Kristi (2015). Kvinnelige ledere.
http://blogg.hioa.no/vitenogsnakkis/2015/05/28/vit...

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig