Kjersti Thoresen

Kjersti Thoresen

Kort om

Jeg leder avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon sitt team for virksomhetskommunikasjon. Teamet har ansvar for løpende kommunikasjonsstøtte til ledelsen, styret og organisasjonen, strategisk rådgiving når budskap skal utformes og kommuniseres eksternt og internt, redaktøransvar for nettarbeidsplassen for ansatte, og kommunikasjonsarbeid og gjennomføring av store OsloMet-arrangementer.

Jeg jobber som kommunikasjonsrådgiver for rektor, noe som innebærer strategisk arbeid for å øke hans og virksomhetens synlighet i samfunnet, og få budskapene våre ut. Produksjon av tekst og medieinnsalg er en stor del av dette arbeidet. I tillegg jobber jeg med forskningsformidling, og er blant annet med å lage podcasten Viten + Snakkis.

Arbeidsoppgavene mine forutsetter mye samarbeid på tvers i organisasjonen, og jeg har mange flotte kolleger ved OsloMet!

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Lavoll, Hallvard; Iversen, Anniken Jess; Thoresen, Kjersti; Selstø, Sølve (2017). Den skjønne kvantefysikken.
https://blogg.hioa.no/vitenogsnakkis/2017/06/30/de...

Knudsen, Jan Sverre; Iversen, Anniken Jess; Thoresen, Kjersti (2017). Sensur i musikk.
https://blogg.hioa.no/vitenogsnakkis/2017/07/21/se...

Thoresen, Kjersti; Iversen, Anniken Jess; Ørmen, Torfinn (2017). Kan en slange bli glad i deg?.

Neegaard, Henrik; Thoresen, Kjersti; Iversen, Anniken Jess (2017). GoPro-forskning i barnehagen - etisk forsvarlig?.

Blystad, Magnus Helgheim; Nøra, Stig; Thoresen, Kjersti (2016). Folk er mer empatiske enn de tror (Podcast).
https://blogg.hioa.no/vitenogsnakkis/2016/06/10/em...

Hagen, Kåre; Thoresen, Kjersti (2015). Velferdsvalget.
http://blogg.hioa.no/vitenogsnakkis/2015/09/03/vel...

Blix, Ellen; Thoresen, Kjersti (2015). Hvor er det best å føde? (podcast).
http://blogg.hioa.no/vitenogsnakkis/2015/05/21/vit...

Blaauw Hval, Andreas; Thoresen, Kjersti; Agerup, Kristi (2015). Kvinnelige ledere.
http://blogg.hioa.no/vitenogsnakkis/2015/05/28/vit...

Thoresen, Kjersti; Granås, Anne Gerd; Blaauw Hval, Andreas (2015). Hjemmeapoteket (podcast).
http://blogg.hioa.no/vitenogsnakkis/2015/04/23/vit...

Blaauw Hval, Andreas; Thoresen, Kjersti (2014). Forskningstorget i Oslo 2014.
http://www.hioa.no/HiOA-tv/Tidligere-sendinger/For...

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig