Sølve Selstø

Sølve Selstø

Kort om

Her på høgskulen underviser eg i matematikk og fysikk for ingeniørstudentar.

Sjølv har eg utdanning innan teoretisk fysikk - nærare bestemt atomfysikk.

Eg er opptatt av å vise kor nyttige numeriske metodar er - både for å kunne løyse meir eller mindre kompliserte matematiske problem og for å kunne forstå sjølve matematikken betre.

Forskinga mi går ut på å lære meir om korleis mikroskopiske ting oppfører seg - ting som er underlagt lovene i kvantefysikken.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Atomfysikk, molekylfysikk, Fysikk, Kondenserte fasers fysikk

Emner

Kvantemekanikk, Relativistisk kvantemekanikk, Ikke-hermitsk kvantemekanikk, Dekoherens, Dobbelt-eksiterte tilstander, Matematisk modellering

Forskningsgrupper

Samarbeidsrelasjoner

Prof. Morten Førre, Universitetet i Bergen Prof. Eva Lindroth, Stockholms universitet Tor Kjellsson, Stockholms universitet

Vitenskapelige publikasjoner

Kjellsson Lindblom, Tor; Førre, Morten; Lindroth, Eva; Selstø, Sølve (2018). Semirelativistic Schrödinger equation for relativistic laser-matter interactions. Physical Review Letters . Vol. 121.
http://hdl.handle.net/1956/19794

Kjellsson, Tor; Førre, Morten; Simonsen, Aleksander; Selstø, Sølve; Lindroth, Eva (2017). Alternative gauge for the description of the light-matter interaction in a relativistic framework. Physical Review A. Atomic, Molecular, and Optical Physics . Vol. 96:023426.
http://hdl.handle.net/1956/16693

Kjellsson, Tor; Selstø, Sølve; Lindroth, Eva (2017). Relativistic ionization dynamics for a hydrogen atom exposed to superintense XUV laser pulses. 9 s. Physical Review A. Atomic, Molecular, and Optical Physics . Vol. 95.

Simonsen, Aleksander; Kjellsson, Tor; Førre, Morten; Lindroth, Eva; Selstø, Sølve (2016). Ionization dynamics beyond the dipole approximation induced by the pulse envelope. Physical Review A. Atomic, Molecular, and Optical Physics . Vol. 93:053411.
http://hdl.handle.net/1956/12746

Kjellsson, Tor; Selstø, Sølve; Bræck, Simen; Lindroth, Eva (2015). Relativistic dynamics for hydrogenlike systems. Journal of Physics, Conference Series . Vol. 635.

Selstø, Sølve; Raynaud, Xavier; Simonsen, Aleksander; Førre, Morten (2014). Distinction between sequential and direct ionization in two-photon double ionization of helium. Physical Review A. Atomic, Molecular, and Optical Physics . Vol. 90.
http://hdl.handle.net/10642/2213

Selstø, Sølve (2013). Scattering in a quantum dot: the role of resonances. Journal of Physics: Condensed Matter . Vol. 25.
http://hdl.handle.net/10642/1836

Selstø, Sølve (2012). Non-Hermitian quantum mechanics in the context of the Lindblad equation. 1 s. Journal of Physics, Conference Series . Vol. 388:152016.

Selstø, Sølve (2012). Formulae for partial widths derived from the Lindblad equation. Physical Review A. Atomic, Molecular, and Optical Physics . Vol. 85.
http://hdl.handle.net/10642/1545

Bengtsson, Jakob; Lindroth, Eva; Selstø, Sølve (2012). Wave functions associated with time-dependent, complex-scaled Hamiltonians evaluated on a complex time grid. 9 s. Physical Review A. Atomic, Molecular, and Optical Physics . Vol. 85.
http://hdl.handle.net/10642/1533

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig