English version
Sølve Selstø

Sølve Selstø

Kort om

Eg underviser i matematikk og fysikk for ingeniørstudentar.

Sjølv har eg utdanning innan teoretisk fysikk - nærare bestemt atomfysikk.

Eg er opptatt av å vise kor nyttige numeriske metodar er - både for å kunne løyse meir eller mindre kompliserte matematiske problem og for å kunne forstå sjølve matematikken betre.

Når det gjeld forsking, interesserer eg meg mest for korleis mikroskopiske ting oppfører seg - ting som er underlagt lovene i kvantefysikken. Dette inkluderer det som skjer når materie blir påverka av lys - som til dømes når elektron blir rive laus frå atom av ein laserpuls. Og det inkluderer kvante-informasjonsteknologi - altså korleis visse problem kan løysast betydeleg raskare på ein kvantedatamaskin framfor ein "vanleg" ein.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Atomfysikk, molekylfysikk   Fysikk   Kondenserte fasers fysikk

Emner

Kvantemekanikk   Dekoherens   Dobbelt-eksiterte tilstander   Relativistisk kvantefysikk   Quantum computing   Ikke-hermitsk kvantefysikk   Attosekund-fysikk

Vitenskapelige publikasjoner

Selstø, Sølve (2022). Absorbers as detectors for unbound quantum systems. 7 s. Physical Review A (PRA) . Vol. 106.
https://journals.aps.org/pra/abstract/10.1103/Phys...

Bungum, Berit; Selstø, Sølve (2022). What do quantum computing students need to know about quantum physics?. 12 s. European Journal of Physics . Vol. 43.

Bungum, Berit; Selstø, Sølve (2021). Quantum Computing vs. Physics: What do Quantum Computing Students Need to Know about Quantum Mechanics?. ERCIM News .
https://ercim-news.ercim.eu/en128/special/quantum-...

Kjellsson Lindblom, Tor Hugo Iwao; Selstø, Sølve (2021). Relativistic photoionization with elliptically polarized laser fields in the ultraviolet region. 10 s. Physical Review A (PRA) . Vol. 104.
https://journals.aps.org/pra/abstract/10.1103/Phys...

Selstø, Sølve (2021). Absorption and analysis of unbound quantum particles one by one. 14 s. Physical Review A (PRA) . Vol. 103.

Kjellsson Lindblom, Tor Hugo Iwao; Førre, Morten; Lindroth, Eva; Selstø, Sølve (2020). Relativistic effects in photoionizing a circular Rydberg state in the optical regime. Physical Review A (PRA) . Vol. 102:063108.
https://journals.aps.org/pra/abstract/10.1103/Phys...

Førre, Morten; Selstø, Sølve (2020). Schrödinger formulation of the nondipole light-matter interaction consistent with relativity. Physical Review A (PRA) . Vol. 101:03416.

Kjellsson Lindblom, Tor; Førre, Morten; Lindroth, Eva; Selstø, Sølve (2018). Semirelativistic Schrödinger equation for relativistic laser-matter interactions. Physical Review Letters . Vol. 121.
http://hdl.handle.net/1956/19794

Kjellsson, Tor; Førre, Morten; Simonsen, Aleksander; Selstø, Sølve; Lindroth, Eva (2017). Alternative gauge for the description of the light-matter interaction in a relativistic framework. Physical Review A. Atomic, Molecular, and Optical Physics (PRA) . Vol. 96:023426.
http://hdl.handle.net/1956/16693

Kjellsson, Tor; Selstø, Sølve; Lindroth, Eva (2017). Relativistic ionization dynamics for a hydrogen atom exposed to superintense XUV laser pulses. 9 s. Physical Review A. Atomic, Molecular, and Optical Physics (PRA) . Vol. 95.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig