English version
Andre Brodtkorb

Andre Brodtkorb

Kort om

André Brodtkorb er professor i beregningsvitenskap og instituttleder ved Institutt for informasjonsteknologi. Han har doktorgrad fra Universitetet i Oslo (2010), og har tidligere hatt hovedstilling  som forsker ved avdeling for anvendt matematikk ved SINTEF, og avdeling for klimamodellering og luftforurensning ved Meteorologisk Institutt. 

Forskningsinteresser

 

Erfaring

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Brodtkorb, Andre; Sætra, Martin Lilleeng (2022). Simulating the Euler equations on multiple GPUs using Python. Frontiers in Physics. Vol. 10.
https://doi.org/10.3389/fphy.2022.985440

Brodtkorb, André R.; Holm, HÅvard Heitlo (2021). Coastal ocean forecasting on the GPU using a two-dimensional finite-volume scheme. 22 s. Tellus A: Dynamic Meteorology and Oceanography. Vol. 73.
https://doi.org/10.1080/16000870.2021.1876341

Holm, Håvard Heitlo; Brodtkorb, André R.; Sætra, Martin Lilleeng (2020). GPU Computing with Python: Performance, Energy Efficiency and Usability. 24 s. Computation. Vol. 8.
https://doi.org/10.3390/computation8010004

Holm, Håvard Heitlo; Brodtkorb, André R.; Sætra, Martin Lilleeng (2020). Performance and Energy Efficiency of CUDA and OpenCL for GPU Computing using Python. 11 s. Advances in Parallel Computing. Vol. 36.
https://doi.org/10.3233/APC200089

Holm, Håvard Heitlo; Brodtkorb, André R.; Brostrøm, Gøran; Christensen, Kai Håkon; Sætra, Martin Lilleeng (2020). Evaluation of selected finite-difference and finite-volume approaches to rotational shallow-water flow. Communications in Computational Physics. Vol. 27.
https://doi.org/10.4208/cicp.OA-2019-0033

Nilsen, Halvor Møll; Arthur, Moncorgé; Bao, Kai; Møyner, Olav; Lie, Knut-Andreas; Brodtkorb, Andre (2020). Comparison between algebraic multigrid and multilevel multiscale methods for reservoir simulation. EAGE, 2020 (Red.). ECMOR XVII - 17th European Conference on the Mathematics of Oil Recovery, 14-17 September 2020 . European Association of Geoscientists and Engineers (EAGE).
https://doi.org/10.3997/2214-4609.202035063

Holm, Håvard Heitlo; Sætra, Martin Lilleeng; Brodtkorb, André R. (2020). Data Assimilation for Ocean Drift Trajectories Using Massive Ensembles and GPUs. Klöfkorn, Robert; Keilegavlen, Eirik; Radu, Florin Adrian; Fuhrmann, Jurgen (Red.). Finite Volumes for Complex Applications IX - Methods, Theoretical Aspects, Examples. s. 715-724. Springer.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-43651-3_68

Brodtkorb, André R. (2019). Agile supervision of bachelor, master, and PhD theses. Nordic Journal of STEM Education. Vol. 3.
https://doi.org/10.5324/njsteme.v3i1.2992

Brodtkorb, André R. (2018). Simplified Ocean Models on GPUs. 12 s. NIKT: Norsk IKT-konferanse for forskning og utdanning.
http://hdl.handle.net/11250/2565319

Sætra, Martin Lilleeng; Brodtkorb, André R.; Lie, Knut Andreas (2015). Efficient GPU-Implementation of Adaptive Mesh Refinement for the Shallow-Water Equations. Journal of Scientific Computing. Vol. 63.
https://doi.org/10.1007/s10915-014-9883-4

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig