Norwegian version
Kjersti Thoresen

Kjersti Thoresen

About

I lead the corporate communications team in the Department for External Relations and Communications. The team is responsible for communication support to the management, the board and the organisation, strategic advice for both external and internal communication, editorial responsibility for the websites for employees, and culture-building events for employees at OsloMet.

I work as a communications advisor and media contact for the rector.

Administrative field of work

Press contact   Internal communication   Strategic communication   Web publishing   Research communication   Media contact   Events

Publications and research

Dissemination

Fossland, Jørgen; Roppen, Johann; Førde, Andreas; Ringdal, Ole; Nøra, Stig ; Thoresen, Kjersti ; Munkeby, Ida; Gundersen, Olaf Erlend; Olsen, Dag Rune; Torgersen, Marit; Mangrud, Reidun; Mongstad-Kvammen, Ingeborg Annette Kristine; Ebbesen, Solfrid Ø.; Engen, Tore Petter; Smith-Tønnessen, Seunn; Langøy, Gerd Marit; Eikenes, Svein Ove; Moen, Jøran Idar; Stølen, Henrik; Risbråthe, Mette; Hystad, Joar (2020). Fortsatt høy beredskap og kriseledelse flere steder.
https://khrono.no/fortsatt-hoy-beredskap-og-krisel

Knudsen, Jan Sverre ; Danbolt, Ingrid Anette ; Thoresen, Kjersti ; Roggen, Ida (2019). Syng for livet!.
https://vitenogsnakkis.oslomet.no/2019/11/21/syng-

Knudsen, Jan Sverre ; Iversen, Anniken Jess; Thoresen, Kjersti (2017). Sensur i musikk.
https://blogg.hioa.no/vitenogsnakkis/2017/07/21/se

Lavoll, Hallvard; Iversen, Anniken Jess; Thoresen, Kjersti ; Selstø, Sølve (2017). Den skjønne kvantefysikken.
http://forskning.no/2017/07/hva-er-egentlig-kvante

Thoresen, Kjersti ; Iversen, Anniken Jess; Ørmen, Torfinn (2017). Kan en slange bli glad i deg?.

Neegaard, Henrik ; Thoresen, Kjersti ; Iversen, Anniken Jess (2017). GoPro-forskning i barnehagen - etisk forsvarlig?.

Blystad, Magnus Helgheim; Nøra, Stig ; Thoresen, Kjersti (2016). Folk er mer empatiske enn de tror (Podcast).

Blix, Ellen ; Thoresen, Kjersti (2015). Hvor er det best å føde? (podcast).
http://blogg.hioa.no/vitenogsnakkis/2015/05/21/vit

Hagen, Kåre ; Thoresen, Kjersti (2015). Velferdsvalget.
http://blogg.hioa.no/vitenogsnakkis/2015/09/03/vel

Blaauw Hval, Andreas; Thoresen, Kjersti ; Agerup, Kristi (2015). Kvinnelige ledere.
http://blogg.hioa.no/vitenogsnakkis/2015/05/28/vit

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete