Norwegian version
Torfinn Ørmen

Torfinn Ørmen

Research groups

Research projects

  • Flipped classroom in science education (FiNa)

    Flipped classroom in science education (FiNa) aims at developing and investigating learning design based on digitally supported flipped classroom in order to facilitate student active learning.

Scientific publications

Winter, Bjørn; Ørmen, Torfinn ; Bøckman, Petter (2015). Boakjølsnegl kan begrense forekomster av brunskogsnegl på grunn av sin atferd og munnanatomi. Fauna. Vol. 67.

Ørmen, Torfinn ; Winter, Bjørn; Bøckman, Petter (2011). Negativ tetthetsavhengighet mellom de skalløse snegleslektene Limax og Arion. Fauna. Vol. 63.

Winter, Bjørn; Ørmen, Torfinn ; Bøckman, Petter (2009). En eksperimentell studie av territoriell og predasjonsadferd hos stor kjølsnegl Limax maximus. Fauna. Vol. 62.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete