Norwegian version
Kristi Agerup

Kristi Agerup

Administrative field of work

Project management   Management development   Continuing and further education   Digitalize

Research reports

Hermansen, Hege ; Sarastuen, Nora K.; Agerup, Kristi ; Mathisen, Maiken Andrea Simmersholm (2022). Delrapport 2: Følgeforskning av Den gode studentopplevelsen (EVA-DGS). Kartlegging av programporteføljen. 66 p. OsloMet - storbyuniversitetet.

Agerup, Kristi (2007). “Nettbasert samarbeidslæring og kunnskapsdeling i prosjektledelse. Utvikling, utprøving og implementering av et arbeidsintegrert læringssystem i en høyteknologibedrift”. Universitetet i Oslo.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete