English version
Eirin Pedersen

Eirin Pedersen

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap

Emner

Medborgerskap   Fruktbarhet   Familieliv, foreldreskap og omsorg for barn   Kjønn og arbeid   Arbeid og familie   Innovasjon i offentlig sektor   Nordiske velferdsstater   Velferdstjenester

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Sletten, Mira Aaboen; Eriksen, Ingunn Marie; Pedersen, Eirin; Seland, Idunn (2019). Grenser for skolens ansvar? Skolelederes perspektiv på mandat i det frafallsforebyggende arbeidet. Nordisk Administrativt Tidsskrift . Vol. 96.
https://www.researchgate.net/publication/334050810...

Breit, Eric; Fossestøl, Knut; Pedersen, Eirin (2019). Kunnskapsbasert praksis innenfor en samstyringsmodell: En analyse av satsingen «Praksis- og kunnskapsutvikling i NAV-kontor». Tidsskrift for velferdsforskning . Vol. 3.

Breit, Eric; Fossestøl, Knut; Pedersen, Eirin (2018). A knowledge hierarchy in labour and welfare services? Evidence-based and practice-based knowledge in frontline service innovation. International Social Security Review . Vol. 71.

Ellingsæter, Anne Lise; Pedersen, Eirin (2016). Institutional Trust: Family Policy and Fertility in Norway. Social Politics: International Studies in Gender, State and Society . Vol. 23.

Ellingsæter, Anne Lise; Pedersen, Eirin (2014). Påvirker tillit til familiepolitikken fruktbarheten?. Tidsskrift for velferdsforskning . Vol. 17.

Ellingsæter, Anne Lise; Pedersen, Eirin (2013). Politique familiale et fécondité en Norvège : une question de genre et de classe sociale. Politiques sociales et familiales .

Ellingsæter, Anne Lise; Pedersen, Eirin (2013). Fruktbarhetens fundament i den norske velferdsstaten. Tidsskrift for samfunnsforskning . Vol. 54.

Ellingsæter, Anne Lise; Pedersen, Eirin (2013). Economic risk, fertility and the welfare state: understanding individual rationales. Ellingsæter, Anne Lise; Jensen, An-Magritt; Lie, Merete (Red.). The Social Meaning of Children and Fertility Change in Europe. Kapittel 3. Routledge.Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig