Front line innovations in the welfare services (INNOWEL)

Til tross for at adskillige policyreformer har vært gjennomført for å sikre arbeidsmarkedsdeltakelsen til utsatte grupper har dette i kun liten grad hatt det tiltenkte resultatet. Prosjektet Front line innovations in the welfare services (INNOWEL) vil bidra til utviklingen av en mer kunnskapsbasert og mer effektiv policyutvikling og praksis i NAV gjennom å utforske og svare på: a) Hvordan foregår arbeids- og velferdsformidlingen til utsatte grupper i NAV-systemet? b) Hvordan kan kunnskap om dette brukes til å utvikle effektive modeller for arbeidsinkludering for utsatte grupper?

 • Prosjektmedarbeidere

   Laster inn ...
  • Samarbeidspartnere

   Aalborg Universitet
   Fellesorganisasjonen (FO)
   Norsk Tjenestemannslag