Front line innovations in the welfare services (INNOWEL)

Til tross for at adskillige policyreformer har vært gjennomført for å sikre arbeidsmarkedsdeltakelsen til utsatte grupper har dette i kun liten grad hatt det tiltenkte resultatet. Prosjektet Front line innovations in the welfare services (INNOWEL) vil bidra til utviklingen av en mer kunnskapsbasert og mer effektiv policyutvikling og praksis i NAV gjennom å utforske hvordan innovasjons- og tjenesteutvikling foregår på kontornivå med spesielt fokus på tjenesteindividualisering, standardisering og digitalisering.

  • Prosjektmedarbeidere

    Laster inn ...
  • Samarbeidspartnere

    Aalborg Universitet