English version
Marte Lorentzen

Marte Lorentzen

Forskningsprosjekter

  • Differensiering av læreryrket

    Hvilken posisjon har spesialiserte lærere i skolen, og hvordan bidrar de til skolenes faglige utviklingsarbeid?

  • REPOSE

    "Renewed perspectives on research use in education (RE-POSE)" er et stort, tverrfaglig forskningsprosjekt finansiert av Forskningsrådet (2020-2024).

Vitenskapelige publikasjoner

Lorentzen, Marte (2020). Principals’ positioning of teacher specialists: between sensitivity, coaching, and dedication. International Journal of Leadership in Education .

Lorentzen, Marte (2019). Teacher Specialists and the Boundaries They Encounter: Towards a Nuanced Understanding of Teachers’ Perspectives of Specialised Teacher Roles. 16 s. Scandinavian Journal of Educational Research .

Hermansen, Hege; Lorentzen, Marte; Mausethagen, Sølvi; Zlatanovic, Tatjana (2018). Hva kjennetegner forskning på lærerrollen under Kunnskapsløftet? En forskningskartlegging av studier av norske lærere, lærerstudenter og lærerutdannere. 36 s. Acta Didactica Norge . Vol. 12.
http://hdl.handle.net/10852/65567Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig