English version
Susana Vilhena

Susana Vilhena

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosialt arbeid

Emner

Sosialpolitikk   Kvalitative forskningsmetoder   Sosialt arbeid   Profesjonsstudier   Aktiveringspolitikk   Frontlinjearbeid   Aktivitetsplikt   Sanksjoner   Street level bureaucracy

Regioner

Europa   Sør-Europa

Land

Portugal   Norge

Vitenskapelige publikasjoner

Leseth, Anne; Vilhena, Susana; Gjersøe, Heidi Moen (2020). Aktivitetspliktens innside og utside – Unge mottakere av sosialhjelp og deres erfaringer med aktivitetsplikt. Tidsskrift for velferdsforskning . Vol. 23.
https://hdl.handle.net/11250/2660110

Vilhena, Susana (2020). Is it because you can’t, or don’t want to? The implementation of frontline sanctions in Norwegian social assistance. European Journal of Social Work .

Gjersøe, Heidi Moen; Leseth, Anne; Vilhena, Susana (2019). Frontline implementation of welfare conditionality in Norway: A maternalistic practice. Social Policy & Administration . Vol. 54.

Grødem, Anne Skevik; Vilhena, Susana (2019). Samhandling i frontlinjen på NAV-kontoret. Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Hellevik, Tale; Terum, Lars Inge (Red.). Trygd i aktiveringens tid. Kapittel 15. s. 294-310. Gyldendal Akademisk.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig