English version
Ove Edvard Hatlevik

Ove Edvard Hatlevik

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Allmennpedagogikk   Pedagogiske fag

Emner

Læring   Psykometri / anvendt statistikk   Motivasjon   Læringsstrategier   Kvalitet i lærerutdanning   Digital kompetanse

Forskningsprosjekter

  • Digital kompetanse i lærerutdanning (DiCTE)

    Målet med prosjektet er å utvikle digital kompetanse i lærerutdanning gjennom litteraturstudier og innsikt i lærerstudenters digitale kompetanse når de starter og mot slutten av utdanningen.

  • Literacies for helse og livsmestring i skolen

    Dette forskningsprosjektet har som målsetning å både utvikle og prøve ut en ny didaktisk tilnærming til hvordan lærere kan undervise i det nye tverrfaglige emnet «Folkehelse og livsmestring» i grunnskolen.

  • TEQ21: Profesjonelle lærere i det 21. århundre

    I forskningsprosjektet TEQ21: Profesjonelle lærere i det 21. århundre, vil vi undersøke hva læreres profesjonelle kompetanse innebærer og få bedre forståelse for hvordan lærerstudenter kan utvikle kompetanser for framtiden.

Vitenskapelige publikasjoner

Haugen, Anders L. Hage; Riiser, Kirsti; Esser-Noethlichs, Marc; Hatlevik, Ove Edvard (2023). Fostering pupils’ critical health literacy: examining the potential of physical education in lower secondary school. Frontiers in Sports and Active Living. Vol. 5.
https://doi.org/10.3389/fspor.2023.1205716

Haugen, Anders L. Hage; Esser-Noethlichs, Marc; Riiser, Kirsti; Hatlevik, Ove Edvard (2023). Understanding Critical Health Literacy Among Adolescents: Psychometric Properties of the CHLA Questionnaire in Lower Secondary Schools in Norway. Journal of School Health.
https://doi.org/10.1111/josh.13352

Smestad, Bjørn; Hatlevik, Ove Edvard; Johannesen, Monica; Øgrim, Leikny (2023). Examining dimensions of teachers’ digital competence: A systematic review pre- and during COVID-19. Heliyon. Vol. 9.
https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e16677

Ramlo, Siri Husa; Hatlevik, Ove Edvard; Utvær, Britt Karin Støen (2022). Didaktisk bruk av MOOC som digital læringsressurs innenfor yrkesfaglærerutdanning. Utvær, Britt Karin Støen; Morud, Elin Bø; Hansen, Kari; Rokkones, Klara; Firing, Kristian (Red.). Å bygge broer: samarbeid på tvers i yrkesfag . s. 72-89. Universitetsforlaget.

Rohatgi, Anubha; Hatlevik, Ove Edvard; Bjørnsson, Julius Kristjan (2022). Supportive climates and science achievement in the Nordic countries: lessons learned from the 2015 PISA study. 27 s. Large-scale Assessments in Education. Vol. 10.
https://doi.org/10.1186/s40536-022-00123-x

Haugen, Anders L. Hage; Riiser, Kirsti; Esser-Noethlichs, Marc; Hatlevik, Ove Edvard (2022). Developing Indicators to Measure Critical Health Literacy in the Context of Norwegian Lower Secondary Schools. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH). Vol. 19.
https://doi.org/10.3390/ijerph19053116

Imenes, Olav Gravir; Bjarnø, Vibeke; Hatlevik, Ove Edvard (2021). Lærerstudenters bruk av Monte Carlo-simulering for å løse oppgaver om sannsynlighet: En analyse av 16 gruppebesvarelser. Acta Didactica Norden (ADNO). Vol. 15.
https://doi.org/10.5617/adno.8180

Imenes, Olav Gravir; Bjarnø, Vibeke; Hatlevik, Ove Edvard (2021). Student teachers' use of Monte Carlo simulation to solve probability problems: An analysis of 16 group answers. 25 s. Acta Didactica Norden (ADNO). Vol. 15.
https://doi.org/10.5617/ADNO.8180

Hatlevik, Ove Edvard; Gudmundsdottir, Greta Björk; Rohatgi, Anubha (2021). Digital Downsides in Teacher Education. 16 s. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE). Vol. 5.
https://doi.org/10.7577/njcie.4227

Tømte, Karoline; Gudmundsdottir, Greta Björk; Hatlevik, Ove Edvard (2021). Hvordan forstå og forebygge digital mobbing?. Engen, Bård Ketil; Giæver, Tonje Hilde; Mifsud, Louise (Red.). Digital dømmekraft. s. 149-171. Gyldendal Akademisk.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig