English version
Ove Edvard Hatlevik

Ove Edvard Hatlevik

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Allmennpedagogikk   Pedagogiske fag

Emner

Læring   Psykometri / anvendt statistikk   Motivasjon   Kvalitet i lærerutdanning

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Gudmundsdottir, Greta Björk; Hatlevik, Ove Edvard (2020). “I just Google it” - Developing professional digital competence and preparing student teachers to exercise responsible ICT use. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE) . Vol. 4.
http://hdl.handle.net/10852/80638

Gudmundsdottir, Greta Björk; Gassó, Héctor Hernández; Colomer Rubio, Juan Carlos; Hatlevik, Ove Edvard (2020). Student teachers’ responsible use of ICT: Examining two samples in Spain and Norway. Computers & Education .

Johannesen, Monica; Øgrim, Leikny; Hatlevik, Ove Edvard (2019). Perspectives on teachers' professional digital competence. Chova, L. Gómez (Red.). ICERI2019 Proceedings. kapittel.

Throndsen, Inger; Hatlevik, Ove Edvard (2019). Elevenes skoleprestasjoner sett i lys av IKT-bruk på fritiden. Nordic Studies in Education . Vol. 39.

Flo, Jill; Landmark, Bjørg Thomassen; Hatlevik, Ove Edvard; Fagerström, Lisbeth (2018). Using a new interrater reliability method to test the modified Oulu Patient Classification instrument in home health care. Nursing Open . Vol. 5.
http://hdl.handle.net/11250/2587794

Hatlevik, Ove Edvard; Rohatgi, Anubha; Björnsson, Julius Kristjan (2018). Skoleledernes syn på skoleklima: noen erfaringer fra PISA og TIMSS fra 2003 og 2015. Björnsson, Julius Kristjan; Olsen, Rolf Vegar (Red.). Tjue år med TIMSS og PISA i Norge: Trender og nye analyser. 8. s. 173-198. Universitetsforlaget. Skoleklima dreier seg om organisatoriske, fysiske...

Hatlevik, Ida Katrine R; Hatlevik, Ove Edvard (2018). Examining the relationship between teachers' ICT self-efficacy for educational purposes, collegial collaboration, lack of facilitation and the use of ICT in teaching practice. Frontiers in Psychology . Vol. 9.
http://hdl.handle.net/10852/71474

Hatlevik, Ida Katrine R; Hatlevik, Ove Edvard (2018). Students' evaluation of digital information: The role teachers play and factors that influence variability in teacher behaviour. Computers in Human Behavior . Vol. 83.
http://hdl.handle.net/10852/71355

Hatlevik, Ove Edvard; Throndsen, Inger; Loi, Massimo; Gudmundsdottir, Greta Björk (2018). Students’ ICT self-efficacy and computer and information literacy: Determinants and relationships. Computers & Education . Vol. 118.

Gudmundsdottir, Greta Björk; Hatlevik, Ove Edvard (2018). Newly qualified teachers' professional digital competence: implications for teacher education. European Journal of Teacher Education . Vol. 41.
http://hdl.handle.net/10852/61553

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig