English version
Janne Herseth

Janne Herseth

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Andreasen, Kristina Johnsdatter; Bjarnø, Vibeke; Herseth, Janne; Aardalen, Henrikke Flittig (2020). Tips for praksislærere som har lærerstudenter i digital praksis.
https://gfu-oslomet.atlassian.net/wiki/pages/viewp...Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig