English version
Isa Steinmann

Isa Steinmann

Kort om

Isa Steinmann er førsteamanuensis ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) ved OsloMet – storbyuniversitetet. I forskningen sin bruker hun vanligvis data fra internasjonale storskalaundersøkelser for å finne ut hvordan utdanningssystemer og skoler påvirker elevenes prestasjoner og utdanningsforskjeller. På dette feltet bruker hun gjerne metoder som tar sikte på kausal slutning fra storskalavurderingsdata. En annen del av forskningen hennes undersøker hvordan egenskapene til de internasjonale storskalavurderingene påvirker resultatene deres og interagerer med respondentene.

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Attig, Manja; Hoferichter, Frances; Steinmann, Isa ; Strietholt, Rolf (2024). Teaching quality and student reading outcomes: Evidence from a longitudinal study from grade 5 to 7. Studies in Educational Evaluation.
https://doi.org/10.1016/j.stueduc.2024.101347

Chen, Jianan; Steinmann, Isa ; Braeken, Johan (2024). Competing explanations for inconsistent responding to a mixed-worded self-esteem scale: Cognitive abilities or personality?. 5 s. Personality and Individual Differences. Vol. 222.
https://doi.org/10.1016/j.paid.2024.112573

Steinmann, Isa ; Chen, Jianan; Braeken, Johan (2024). Who Responds Inconsistently to Mixed-Worded Scales? Differences by Achievement, Age Group, and Gender. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice.
https://doi.org/10.1080/0969594X.2024.2318554

Strello, Andrés; Strietholt, Rolf; Steinmann, Isa (2023). Mind the Gap… But Which Gap? The Distinctions Between Social Inequalities in Student Achievement. Social Indicators Research.
https://doi.org/10.1007/s11205-023-03196-5

Steinmann, Isa ; Rutkowski, Leslie (2023). The Link between Gender Gaps in School Enrollment and School Achievement. 28 s. Comparative Education Review. Vol. 67.
https://doi.org/10.1086/725395

Teig, Nani; Steinmann, Isa (2023). Leveraging large-scale assessments for effective and equitable school practices: the case of the nordic countries. Large-scale Assessments in Education. Vol. 11.
https://doi.org/10.1186/s40536-023-00172-w

Steinmann, Isa ; Strietholt, Rolf; Rosén, Monica (2023). International Reading Gaps between Boys and Girls, 1970-2016. 32 s. Comparative Education Review. Vol. 67.
https://doi.org/10.1086/724089

Steinmann, Isa ; Strello, Andrés; Strietholt, Rolf (2023). The effects of early between-school tracking on gender segregation and gender gaps in achievement: a differences-in-differences study. School Effectiveness and School Improvement.
https://doi.org/10.1080/09243453.2023.2165510

Steinmann, Isa ; Olsen, Rolf Vegar (2022). Equal opportunities for all? Analyzing within-country variation in school effectiveness. Large-scale Assessments in Education. Vol. 10.
https://doi.org/10.1186/s40536-022-00120-0

Rosén, Monica; Steinmann, Isa ; Wernersson, Inga (2022). Gender Differences in Achievement. Nilsen, Trude; Stancel-Piątak, Agnes; Gustafsson, Jan-Eric (Red.). International Handbook of Comparative Large-Scale Studies in Education. s. 1351-1398. Springer.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-38298-8_46-1

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig