English version
Isa Steinmann

Isa Steinmann

Kort om

Isa Steinmann er førsteamanuensis ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) ved OsloMet – storbyuniversitetet. I forskningen sin bruker hun vanligvis data fra internasjonale storskalaundersøkelser for å finne ut hvordan utdanningssystemer og skoler påvirker elevenes prestasjoner og utdanningsforskjeller. På dette feltet bruker hun gjerne metoder som tar sikte på kausal slutning fra storskalavurderingsdata. En annen del av forskningen hennes undersøker hvordan egenskapene til de internasjonale storskalavurderingene påvirker resultatene deres og interagerer med respondentene.

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Steinmann, Isa; Strietholt, Rolf; Rosén, Monica (2023). International Reading Gaps between Boys and Girls, 1970–2016. Comparative Education Review .

Steinmann, Isa; Strello, Andrés; Strietholt, Rolf (2023). The effects of early between-school tracking on gender segregation and gender gaps in achievement: a differences-in-differences study. School Effectiveness and School Improvement .

Steinmann, Isa; Olsen, Rolf Vegar (2022). Equal opportunities for all? Analyzing within-country variation in school effectiveness. Large-scale Assessments in Education . Vol. 10.
http://hdl.handle.net/10852/93525

Strello, Andrés; Strietholt, Rolf; Steinmann, Isa (2022). Does tracking increase segregation? International evidence on the effects of between-school tracking on social segregation across schools. Research in Social Stratification and Mobility . Vol. 78.

Rosén, Monica; Steinmann, Isa; Wernersson, Inga (2022). Gender Differences in Achievement. Nilsen, Trude; Stancel-Piątak, Agnes; Gustafsson, Jan-Eric (Red.). International Handbook of Comparative Large-Scale Studies in Education. 48. s. 1351-1398. Springer.
http://hdl.handle.net/10852/93649

Steinmann, Isa; Sanchez, Daniel; van Laar, Saskia; Braeken, Johan (2021). The impact of inconsistent responders to mixed-worded scales on inferences in international large-scale assessments. Assessment in education: Principles, Policy & Practice .
http://hdl.handle.net/10852/90991

Steinmann, Isa; Strietholt, Rolf; Braeken, Johan (2021). A Constrained Factor Mixture Analysis Model for Consistent and Inconsistent Respondents to Mixed-Worded Scales. Psychological methods .
http://hdl.handle.net/10852/85921

Strello, Andrés; Strietholt, Rolf; Steinmann, Isa; Siepmann, Charlotte (2021). Early Tracking and Different Types of Inequalities in Achievement: Difference-in-Differences Evidence from 20 Years of Large-scale Assessments. Educational Assessment, Evaluation and Accountability . Vol. 33.
http://hdl.handle.net/10852/83377

Gladushyna, Olesya; Strietholt, Rolf; Steinmann, Isa (2020). Disentangling general achievement levels and subject-specific strengths and weaknesses in mathematics, reading, and science. Educational Assessment, Evaluation and Accountability .
http://hdl.handle.net/10852/83376Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig