English version
Leikny Øgrim

Leikny Øgrim

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

  • TEQ21: Profesjonelle lærere i det 21. århundre

    I forskningsprosjektet TEQ21: Profesjonelle lærere i det 21. århundre, vil vi undersøke hva læreres profesjonelle kompetanse innebærer og få bedre forståelse for hvordan lærerstudenter kan utvikle kompetanser for framtiden.

Vitenskapelige publikasjoner

Lucy, Ajambo; Nabaggala, Justine; Øgrim, Leikny (2021). Linking Teaching and Training Methods: Classroom Teaching vis-a-vis Workplace Training within the Hospitality Industry. International Journal of Research and Innovation in Social sciences. Vol. V.
https://www.rsisinternational.org/virtual-library/...

Carm, Ellen; Johannesen, Monica; Luitel, Bal Chandra; Øgrim, Leikny; Phyak, Prem (2021). Reflections and Culminations. Carm, Ellen; Johannesen, Monica; Luitel, Bal Chandra; Øgrim, Leikny; Phyak, Prem (Red.). Innovative Technologies and Pedagogical Shifts in Nepalese Higher Education. Chapter 14. s. 253-261. Brill|Sense.

Carm, Ellen; Johannesen, Monica; Øgrim, Leikny (2021). Appropriation of Online Distance Learning in Nepal. Carm, Ellen; Johannesen, Monica; Luitel, Bal Chandra; Øgrim, Leikny; Phyak, Prem (Red.). Innovative Technologies and Pedagogical Shifts in Nepalese Higher Education. Chapter 4. s. 42-61. Brill|Sense.

Carm, Ellen; Johannesen, Monica; Luitel, Bal Chandra; Øgrim, Leikny; Phyak, Prem (2021). Innovative Technologies and Pedagogical Shifts in Nepalese Higher Education. ISBN: 9789004448865. 266 s. Brill|Sense.
https://brill.com/view/title/57616

Johannesen, Monica; Øgrim, Leikny (2020). The role of multidisciplinarity in developing teachers’ professional digital competence. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE) . Vol. 4.

Giæver, Tonje Hilde; Johannesen, Monica; Øgrim, Leikny (2020). Klasseledelse med digitale verktøy: Hvem har regien – læreren, elevene eller digitale medier?. Christensen, Hanne; Ulleberg, Inger (Red.). Klasseledelse, fag og danning. 2.utgave. Kapittel. Gyldendal Akademisk.

Johannesen, Monica; Øgrim, Leikny; Hatlevik, Ove Edvard (2019). Perspectives on teachers' professional digital competence. Chova, L. Gómez (Red.). ICERI2019 Proceedings. kapittel.

Johannesen, Monica; Mifsud, Louise; Øgrim, Leikny (2018). Identifying Social Presence in Student Discussions on Facebook and Canvas. Technology, Knowledge and Learning . Vol. 24.
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10758...

Johannesen, Monica; Øgrim, Leikny (2017). Utfordringer ved publisering i sosiale medier. Engen, Bård Ketil; Giæver, Tonje Hilde; Mifsud, Louise (Red.). Digital Dømmekraft. Kapittel 8. Gyldendal Akademisk.

Johannesen, Monica; Mifsud, Louise; Øgrim, Leikny (2016). Facebook, Canvas and Social Presence in Online Discussions. Gómez Chova, L.; López Martínez, A.; Candel Torres, I. (Red.). ICERI2016 Proceedings. 9th International Conference of Education, Research and Innovation. Paper. s. 5806-5813. Associated University Presses.

Johannesen, Monica; Øgrim, Leikny; Pangeni, Shesha Kanta; Dhakal, Bed Prasad (2016). Implementing online learning in Nepalese Teacher Education: Faculty use of Learning Management Systems. Chamblee, Gregory; Langub, Lee (Red.). Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2016. Paper. s. 2082-2094. Association for the Advancement of Computing in Education.
https://www.learntechlib.org/p/171979/

Johannesen, Monica; Øgrim, Leikny; Smørdal, Ole (2016). Facebook as an actor - a case of students negotiating their social presence in an online course. 13 s. Seminar.net - Media, technology and lifelong learning . Vol. 12.
http://seminar.net/104-frontpage/262-facebook-as-a...

Johannesen, Monica; Øgrim, Leikny (2015). Sosial tilstedeværelse i digitale læringsomgivelser. Christensen, Hanne; Stokke, Ruth Seierstad (Red.). Samtalens didaktiske muligheter. Kapittel 8. s. 141-165. Gyldendal Akademisk.

Carm, Ellen; Johannesen, Monica; Øgrim, Leikny (2015). Creating conditions for dialogue and inclusion of diverse epistemologies in distance education; ICT as a tool for fostering new and innovative teaching methods. Slykhuis, David; Marks, Gary (Red.). Proceedings of the Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2015. Bok - Vitenskapelig antologi/Conference proceedings. s. 2226-2238. Association for the Advancement of Computing in Education.
http://www.editlib.org/d/150308/

Johannesen, Monica; Øgrim, Leikny; Giæver, Tonje Hilde (2014). Notion in motion: Teachers' digital competence. Nordic Journal of Digital Literacy . Vol. 2014.
http://www.idunn.no/dk/2014/04/notion_in_motion_te...

Log, Irene Beyer; Øgrim, Leikny (2014). Wiki i klasserommet - læreren uten kontroll?. Giæver, Tonje Hilde; Johannesen, Monica; Øgrim, Leikny (Red.). Digital praksis i skolen. Kapittel 7. s. 107-119. Gyldendal Akademisk.

Øgrim, Leikny; Johannesen, Monica; Engen, Bård Ketil; Giæver, Tonje Hilde (2014). Kultur for digital kompetanse?. Giæver, Tonje Hilde; Johannesen, Monica; Øgrim, Leikny (Red.). Digital praksis i skolen. Kapittel 12. s. 187-203. Gyldendal Akademisk.

Johannesen, Monica; Øgrim, Leikny (2014). Digital dømmekraft: om publisering i sosiale medier. Giæver, Tonje Hilde; Johannesen, Monica; Øgrim, Leikny (Red.). Digital praksis i skolen. Kapittel 10. s. 151-165. Gyldendal Akademisk.

Giæver, Tonje Hilde; Johannesen, Monica; Øgrim, Leikny (2014). Digitale verktøy i skolen - ferdigheter, kompetanse, dannelse?. Giæver, Tonje Hilde; Johannesen, Monica; Øgrim, Leikny (Red.). Digital praksis i skolen. Kapittel 1. s. 10-23. Gyldendal Akademisk.

Giæver, Tonje Hilde; Johannesen, Monica; Øgrim, Leikny (2014). Digital praksis i skolen. ISBN: 978-82-05-45815-4. 210 s. Gyldendal Akademisk.
http://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Pedagogikk/G...

Habib, Laurence Marie Anna; Johannesen, Monica; Øgrim, Leikny (2014). Experiences and challenges of international students in technology-rich learning environments. Educational Technology & Society . Vol. 17.
http://www.ifets.info/journals/17_2/16.pdf

Carm, Ellen; Øgrim, Leikny (2013). M-learning-a potensial for women's empowerment. World Studies in Education . Vol. 14.
http://www.ingentaconnect.com/content/jnp/wse/2013...

Giæver, Tonje Hilde; Johannesen, Monica; Øgrim, Leikny (2013). Klasseledelse med IKT: Hvem har regien - læreren, elevene eller digitale medier?. Christensen, Hanne; Ulleberg, Inger (Red.). Klasseledelse, fag og danning. Kapittel 13. s. 211-230. Gyldendal Akademisk.

Giæver, Tonje Hilde; Øgrim, Leikny (2012). The Ballast of Technological Frames: Key Actor's Comprehension of ICT in School. Resta, Paul (Red.). SITE 2012 Proceedings: Society For Information Technology & Teacher Education. 23rd International Conference. Paper. s. 4818-4824. Association for the Advancement of Computing in Education.

Habib, Laurence Marie Anna; Johannesen, Monica; Øgrim, Leikny (2011). Global Students and Global Studies From an Actor-Network Perspective. Proceedings of Global Learn Asia Pacific 2011. kapittel. s. 1806-1813. Association for the Advancement of Computing in Education.
http://www.editlib.org/pv/37405

Øgrim, Leikny (2010). Digital skills as a basis for TPCK. Gibson, David; Dodge, Bernie (Red.). Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2010. paper. s. 3175-3179. Association for the Advancement of Computing in Education. Ballast

Engen, Bård Ketil; Giæver, Tonje Hilde; Øgrim, Leikny (2009). TPCK. Engen, Bård Ketil; Giæver, Tonje Hilde; Øgrim, Leikny (Red.). Bruke, forstå, undervise. BALLASTBruk Av ikt fra Lærerutdanning til Læring og Arbeidspraksis i Skole over Tid. Kapittel 2. s. 5-13. Høgskolen i Oslo og Akershus.

Engen, Bård Ketil; Giæver, Tonje Hilde; Øgrim, Leikny (2009). Innledning. Engen, Bård Ketil; Giæver, Tonje Hilde; Øgrim, Leikny (Red.). Bruke, forstå, undervise. BALLASTBruk Av ikt fra Lærerutdanning til Læring og Arbeidspraksis i Skole over Tid. Kapittel 1. Høgskolen i Oslo og Akershus.

Engen, Bård Ketil; Giæver, Tonje Hilde; Øgrim, Leikny (2009). Forskningsdesign og datainnsamling. Engen, Bård Ketil; Giæver, Tonje Hilde; Øgrim, Leikny (Red.). Bruke, forstå, undervise. BALLASTBruk Av ikt fra Lærerutdanning til Læring og Arbeidspraksis i Skole over Tid. Kapittel 3. Høgskolen i Oslo og Akershus.

Engen, Bård Ketil; Giæver, Tonje Hilde; Øgrim, Leikny (2009). Oppsummering og konklusjon. Engen, Bård Ketil; Giæver, Tonje Hilde; Øgrim, Leikny (Red.). Bruke, forstå, undervise. BALLASTBruk Av ikt fra Lærerutdanning til Læring og Arbeidspraksis i Skole over Tid. Kapittel 8. Høgskolen i Oslo og Akershus.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig