English version
Mette Birgitte Helleve

Mette Birgitte Helleve

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Helleve, Mette Birgitte (2022). A Conceptualization of the Emotional Phase of Preservice Teachers’ Experiences as a Pedagogical Phenomenon. Journal of Teacher Education and Educators . Vol. 11.
https://dergipark.org.tr/en/pub/jtee/issue/72413/1...

Helleve, Mette Birgitte; Æsøy, Knut Ove (2021). When anxiety matters as a condition of possibility: About student-teachers’ anxiety experiences towards becoming a teacher. Encyclopaideia. Journal of phenomenology and education . Vol. 25.

Helleve, Mette Birgitte (2019). Nurturing global consciousness through internationalization. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE) . Vol. 3.

Helleve, Mette Birgitte (2017). Stimulering av global bevissthet gjennom internasjonalisering. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE) . Vol. 1.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig