English version
Mette Birgitte Helleve

Mette Birgitte Helleve

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Helleve, Mette Birgitte (2022). A Conceptualization of the Emotional Phase of Preservice Teachers’ Experiences as a Pedagogical Phenomenon. Journal of Teacher Education and Educators. Vol. 11.
https://dergipark.org.tr/en/pub/jtee/issue/72413/1

Helleve, Mette Birgitte ; Æsøy, Knut Ove (2021). When anxiety matters as a condition of possibility: About student-teachers’ anxiety experiences towards becoming a teacher. 11 s. Encyclopaideia. Journal of phenomenology and education. Vol. 25.
https://doi.org/10.6092/issn.1825-8670/12357

Helleve, Mette Birgitte (2019). Nurturing global consciousness through internationalization. 15 s. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE). Vol. 3.
https://doi.org/10.7577/njcie.3491

Helleve, Mette Birgitte (2017). Stimulering av global bevissthet gjennom internasjonalisering. 14 s. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE). Vol. 1.
https://doi.org/10.7577/njcie.1933Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig